Innmelding av mesterskapsvinnere

MERK: Innmelding av kandidater kan kun gjøres i perioden 1. november til 1. desember

Forslag som kommer inn utenom søknadsperioden, vil ikke bli tatt med i vurderingen.