Kandidat til kommunens frivillighetspris - forslag

MERK: Du kan kun foreslå kandidater i perioden 1. november til 1. desember

Forslag som sendes inn utenom søknadsperioden, vil ikke bli tatt med i vurderingen.