Brannvesen: Ønske om aksjon fra 110-sentralen ved annet enn brannalarm