Parkeringskort for institusjon med forflytningshemmede - søknad