Salgsbevilling - søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1