Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning)