Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende)