Skjenkebevilling - søknad om endrede vilkår for én enkelt anledning (når søker allerede har bevilling)