Skole/barnehage - søknad om godkjenning (miljørettet helsevern)