Søknad om felling/beskjæring av trær eller rydding av kratt på kommunal grunn