Hopp til hovedinnholdet

SMART CITY Sarpsborg

>Mobilitet

Innhold

Smart City Sarpsborg - Sykkel.

Prosjektleder 

Smart mobilitet Grålum

Hege Hornnæs

Enhet plan og samfunnsutvikling, Sarpsborg kommune

414 32 499

Mobilitet

24.02.2017 av Maren Lunde

Hva er Smart mobilitet?

Ny teknologi gir oss muligheten til å transportere både folk og varer på nye måter, som er mer bærekraftige enn i dag. Vi kan bruke infrasstrukturen som vi allerede har på bedre måter, og utnytte kunnskapen fra informasjons-. og kommunikasjonsteknologi til nye løsninger.  

I framtida må vi gå, sykle og reise mer kollektivt enn i dag. Skal vi lykkes med det, må det være raskere å enklere enn å kjøre sin egen bil. Det må være enkelt å gjøre smarte valg. Smart mobilitet vil gi oss mer effektive og tryggere transportsystemer med lavere utslipp. 

Smart mobilitet Grålum

Smart mobilitet Grålum er et utviklings- og innovasjonsprosjekt i Smart City Sarpsborg-programmet. Prosjektet er initiert av Sarpsborg kommune, Smart Innovation Norway og Sarpsborg Næringsforening. Det blir gjennomført i samarbeid med næringslivet på Grålum, Østfold Fylkeskommune, Statens vegvesen og Høyskolen i Østfold.

I dag er Grålum et næringsområde hvor mange bedrifter har etablert seg, spesielt de siste 5-10 årene. Beliggenheten gjør området attraktivt for en rekke ulike bransjer, og det oppleves som sentralt for innbyggere og kunder. I dag er det ca 2 000 arbeidsplasser på Grålum. Potensialet for Grålum er imidlertid langt større – men allerede i dag er trafikksituasjonen utfordrende.

Målsettingen er at Grålum skal bli et nasjonalt og innovativt utstillingsvindu for bærekraftig næringsutvikling og smarte mobilitetsløsninger.

Effektive, trygge og behagelige transportløsninger vil gi plass til flere bedrifter og arbeidsplasser. Smart mobilitet Grålum vil drive utvikling i en større sammenheng hvor vi også inkluderer annen infrastruktur som vann, strøm og bygninger.

Organisering:

Prosjektledergruppen 

Ressursgruppe eiendom 

Ressursgruppe næring 

Ressursgruppe transport

Delprosjekter:

Delprosjekt 1: Områdeplan for Grålum

Plan for transportsystem og arealbruk

Klikk på bildet for å se framdriftsplanen

Delprosjekt 2: Reisevaner og reduserte klimagassutslipp

Forpliktende handlingsplan med aktørene på Grålum

Klikk på bildet for å se framdriftsplanen

Delprosjekt 3: El-sykler

Å sykle mer er bra for miljøet, dine medtrafikanter, og ikke minst deg selv! Med elsykkel kan mange flere la bilen stå. Mer kunnskap om elsykkel og trafikkforståelse er viktig for nye brukere.


Klikk på bildet for å se framdriftsplanen

Inspiria vil etablere en storstilt elsykkel-satsning i Sarpsborg. INSPIRIA vil være knutepunkt for satsingen, og samarbeide med alle aktuelle offentlige og private aktører for å nå målet. Elsykkelprosjektet vil være et delprosjekt tilknyttet Smart mobilitet Grålum, og et viktig virkemiddel for økt sykkelbruk.

Visjonen er å gjøre Sarpsborg til landets ledende EL-sykkelby!

På INSPIRIA skal ungdom og voksne lære å bli trygge på elsykkel og få nødvendig trafikkforståelse.

Dette prosjektet skal skape varige elementer for satsningen de kommende årene gjennom bruk av sykkelanlegget ved INSPIRIA.

Prosjektet har 12 ulike tiltak som danner plattformen for satsingen:

 • EL-sykler for utprøving/demonstrasjon
 • EL-sykler for å kunne låne med hjem
 • El-sykkel-INSPIRIAsjons-helg
 • Etablere EL-sykkel ladestasjoner
 • «Prøv og lær» kvelder
 • Kurs: Trygg og frydefull ferdsel på EL-sykkel
 • Markedsføring av EL-sykkel tilbudet
 • Opplæring i EL-sykkel detaljer
 • EL-sykkel academy
 • Opplæringsvideoer
 • Utstyr til EL-sykkel reparasjoner
 • EL-sykler for leie

 Dokumenter

Oppstartsmøte 1. mars 2017


Referat oppstartsmøte 1. mars 2017

Presentasjon oppstartsmøte 1. mars 2017