Hopp til hovedinnholdet

SMART CITY Sarpsborg

>Undersøker reisevaner

Innhold

Undersøker reisevaner

30.11.2017

Hvordan kan det bli enklere å komme seg på jobb på Grålum? Hva skal til for at parkeringen blir mer effektiv? Er det mulig å reise mer miljøvennlig? Nå skal de som jobber på Grålum svare på hvordan de reiser til og fra jobb, og på tjenestereistereiser. Undersøkelsen gir viktige svar for hvilke tiltak vi skal satse på framover.

Spørreskjemaet handler om hvordan vi reiser til og fra jobb, og hvordan vi reiser i forbindelse med tjenestereiser. Informasjonen fra undersøkelsen skal danne grunnlag for den videre utviklingen av Grålumområdet, hvor målet er at næringsområdet på Grålum skal bli mer attraktivt og fremstå som et nasjonalt og innovativt utstillingsvindu for et bærekraftig næringsområde og smarte mobilitetsløsninger.

Har du spørsmål om undersøkelsen? Da kan du kontakte Thomas Engh som er næringsrådgiver i Sarpsborg kommune tlf. 958 58 044

For å nå dette målet, så er det viktig å gjøre det mer effektivt å reise til og fra jobb for arbeidstakerne, utvikle bedre og mer arealsparende parkeringsløsninger, samt finne løsninger for tjenestereiser som bidrar til at bedriftene sparer penger, samtidig som vi reduserer klimagassutslipp. 

Undersøkelsen gjennomføres i et samarbeid mellom bedriftene på Grålum, Sarpsborg næringsforening og Sarpsborg kommune.