Hopp til hovedinnholdet

Nyhetsarkiv om korona

>294 i karantene

Innhold

294 i karantene

03.09.2020

Det er i dag registrert 26 nye tilfeller av koronasmitte i Sarpsborg og Fredrikstad. Etter all sannsynlighet tilhører alle utbruddet som har sitt utspring hos trossamfunnet Al-Ghadir i Sarpsborg. 294 personer i skoler, barnehager og helseinstitusjoner i Sarpsborg er nå i karantene.

Oppdatert kl 22.30, 3.9.20

I Sarpsborg er det påvist 10 nye koronasmittede i Sarpsborg og 16 nye i Fredrikstad. Det er ikke endelig avklart om alle er tilknyttet det store utbruddet, men mye tyder på det. Det innebærer at det i Sarpsborg totalt er over 30 smittede fra det samme miljøet. I Fredrikstad er antallet noe over 70, slik at det nå totalt er over 100 personer som sannsynligvis er smittet etter den islamske høytidsfeiringen ved Al-Ghadir.

Har kontroll

Det er fortsatt ikke påvist spredning av smitte i samfunnet for øvrig. Dermed mener kommuneoverlegene i de to byene at de fortsatt har utbruddet under god kontroll. Smittesporingen fortsetter og det samme gjør testingen av nye personer. Dermed er et sannsynlig med fortsatt nye smittetilfeller de nærmeste dagene.

Til sammen 294 personer i skoler, barnehager og helseinstitusjoner er i karantene, i tillegg til alle deltakere og nærkontakter knyttet til trossamfunnet. I dag er det innført nye karantenesituasjoner ved Sandbakken barne- og ungdomsskole og Kalnes videregående skole. Det er gledelig å notere at de første prøvesvarene av pasientene ved Tingvoll sykehjem ikke viser smitte.

Karantenesituasjonen nå

Her er en oversikt over karantenesituasjonen i Sarpsborg (alle berørte har fått beskjed):

Greåker videregående skole

 • To elever er smittet
 • 13 elever og 2 lærere tilknyttet VG2 byggfag i karantene fram til og med 6. september. Elevene får hjemmeundervisning
 • 80 elever og 3 lærere tilknyttet VG2 studie i karantene til og med 6. september. Elevene får hjemmeundervisning

Kalnes videregående skole

 • En ansatt og en elev er smittet
 • Ved spesialpedagogisk seksjon er 7 elever og 11 ansatte satt i karantene. Karantenen har ulik lengde, de lengste til og med 7. september. Elevene får hjemmeundervisning
 • Klassene for blomsterdekoratør og frisør er i karantene. Det gjelder 24 elever og 8 lærere. Karantenen har ulik lengde, de lengste til og med 5. september. Elevene får hjemmeundervisning

Lande barneskole

 • En elev er smittet
 • En klasse i fjerde klassetrinn med 20 elever er i karantene fram til og med 10. september. 2 berørte lærere har hjemmekontor. Elevene får hjemmeundervisning

Sandesundsveien barneskole

 • En elev er smittet
 • 22 elever er i karantene på 3. trinn (20 elever fra klasse + 2 elever fra SFO) fram til og med 5. september. Det samme er 5 ansatte. Alle elevene på tredje klassetrinn får hjemmeundervisning i uke 36.

Sandbakken barne- og ungdomsskole

 • En elev er mistenkt smittet
 • Hele 2. trinn med 48 elever er i karantene. Det samme gjelder 7 ansatte. De er satt i karantene inntil prøvesvar foreligger. Om prøven viser smitte varer karantenen til og med 7. september.

Tingvoll sykehjem

 • En ansatt er smittet
 • De 12 pasientene på Avdeling D er i karantene fram til og med 7. september. Det samme er 6 ansatte. De første testene viser at ingen av pasientene er smittet.

Askeladden barnehage avd. Færdersgate

 • Et barn er mistenkt smittet
 • En avdeling med 22 barn og to ansatte er satt i karantene inntil prøvesvar foreligger. Om prøven viser smitte varer karantenen til og med 11. september.