Hopp til hovedinnholdet

Nyhetsarkiv om korona

>Dagtilbud gjenåpnes

Innhold

Dagtilbud gjenåpnes

28.05.2020

Fra og med neste uke vil dagsentrene gradvis gjenoppta sine tilbud. Og nå oppheves også besøksforbudet på Helsehuset.

I midten av mars ble det innført besøksforbud ved kommunens helseinstitusjoner for å redusere smittefaren for pasienter i risikogruppene. Mandag 25. mai ble dette forbudet opphevet for alle sykehjemmene i Sarpsborg kommune. Du kan lese mer om dette her. Pårørende og beboere har gitt tilbakemeldinger om at de er fornøyde med og glade for besøksordningen.

I dag kom den mye etterspurte veilederen fra Helsedirektoratet som blant annet beskriver hvordan besøk ved helseinstitusjoner skal gjennomføres. En gjennomgang av veilederen viser at Sarpsborg kommune oppfyller kravene i denne for besøk i sine sykehjem.

Helsehuset

Nå er det også klart for at besøksforbudet på Helsehuset kan fjernes. Fra og med i morgen, fredag, vil det igjen være mulig å besøke sine kjære på Helsehuset. Besøkene må skje i den ordinære visitt-tiden som er mellom klokka 17.30 og 19.00 på hverdager og mellom klokka 11.00 og 13.00 i helger/høytider. Pårørende må ringe avdelingen på forhånd og avtale tid. Besøkene vil foregå på tilviste besøksrom.

Dagsentrene

Dagsentrene har vært stengt helt eller delvis fra fredag 13. mars. Det har kun vært delvis drift ved noen av dagsentrene for å ivareta enkeltbrukere under pandemien. Fra neste uke vil dagsentrene gradvis åpne mer og mer. Dette gjelder dagsentrene for mennesker med nedsatt funksjonsevne, dagsentrene for eldre og for personer med demens. Alle brukerne vil bli kontaktet direkte i forbindelse med gjenåpningen av dagsentrene.

Tilbudet og aktivitetene må, på samme måte som besøkene, foregå på en måte som ivaretar smittevernet. De ansatte vil hjelpe til med dette