Hopp til hovedinnholdet

Nyhetsarkiv om korona

>Disse reglene gjelder fra mandag

Innhold

Disse reglene gjelder fra mandag

23.04.2021

Mandag kan butikker, kjøpesentra og serveringssteder åpne igjen. Men det blir fortsatt strenge tiltak. Her får du detaljene.

Regjeringen bestemte torsdag kveld at Sarpsborg, sammen med en rekke andre kommuner i Viken går fra de strengeste tiltakene (5a) til de noe mildere 5b. I dag har formannskapet vedtatt en lokal forskrift som skjerper på noen av bestemmelsene i 5b og dermed er det klart hvilke regler som gjelder i Sarpsborg fra og med mandag 26. april. Tiltakene gjelder til og med 9. mai.

Her er tiltakene i detalj

Nedenfor er de nasjonale reglene i 5b med de lokale innskjerpingene for Sarpsborg:

Arrangementer

Det er ikke tillatt å gjennomføre eller delta på arrangementer. Definisjonen av arrangement i forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13 gjelder.

Unntak:

 • Begravelser og bisettelser og seremonier ved grav. Likevel slik at det ikke er tillatt å være mer enn 30 personer til stede på slike arrangementer
 • Vielser med kun brudeparet, vigsler og to vitner til stede
 • Dåp med kun barnet, foreldrene, prest og inntil to faddere til stede
 • Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell
 • Utendørs treningskamper i fotballens to øverste divisjoner for kvinner og menn, med kun spillere, støtteapparat og dommere til stede.

Idretts- og fritidsaktiviteter

Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne og barn. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.

Forbudet gjelder ikke for organiserte idrettsaktiviteter og fritidsaktiviteter for:

 • barn og unge under 20 år så lenge dette skjer i grupper på inntil 10 personer. For ungdom fra ungdomsskole og oppover må 1 meters avstand under aktiviteten overholdes til enhver tid
 • personer med rusproblemer eller alvorlig psykisk sykdom, så lenge dette gjennomføres utendørs, skjer i grupper på inntil 5 personer og alle deltakerne kommer fra samme kommune
 • organisert trening for toppidrettsutøvere. Innenfor fotballen er unntaket begrenset til de to øverste divisjonene for kvinner og menn

Det anbefales at all aktivitet som kan gjøres utendørs, utøves utendørs. Det vil redusere risikoen betraktelig. Og avstand på minst 1m må opprettholdes også for barn og unge både før, under og etter aktiviteten, unntatt når det er helt nødvendig for å utføre aktiviteten.

Arbeidsplasser

Påbud om hjemmekontor for alle som kan. Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte. Reise til arbeid må anses som strengt nødvendig. Likevel vil krav om hjemmekontor gjelde for de som har mulighet for dette. 

Butikker og tjenester

Butikker kan holde åpent.

En-til-en-tjenester, som frisør mv. kan holde åpent.

Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre

Butikker, kjøpesentre og andre utsalgssteder skal sørge for at det ikke er flere til stede i lokalene enn at det kan holdes minst én (1) meters avstand. Tillatt antall kunder i lokalet skal beregnes ut fra størrelsen og utformingen på lokalet. Det skal opplyses om maksimalt antall tillatte kunder ved inngangen. Det skal om nødvendig være vakthold som sørger for at kravet etterkommes.

Restauranter, kafeer, barer og hoteller

Skjenkestopp.

Følgende smittevernregler gjelder for bransjen i Sarpsborg:

 • Serveringssteder, som restaurant, kafe, bar og pub, og utested, som diskotek, nattklubb og lignende, kan holde åpent dersom driften er smittevernfaglig forsvarlig. 
 • Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer at virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde minst 1 meters avstand til personer i annen husstand, at den har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt. 
 • Serveringsstedet skal sørge for at det er minst 1 meters avstand mellom sitteplassene ved gjesters ankomst og at det tas hensyn til dette ved bestilling av bord, likevel slik at husstandsmedlemmer kan sette seg nærmere hverandre. 
 • Serveringsstedet skal treffe tiltak for å minne besøkende om at de bør holde avstand til andre enn husstandsmedlemmer.
 • Serveringsstedet skal ikke ha servering for privat sammenkomst med flere enn 10 personer.
 • Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind på serveringssteder.
  • Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.
  • Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt

 • Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter skal holde stengt. Slike steder og virksomheter kan likevel holde åpent for personer omfattet av § 4 andre ledd i lokal forskrift.
 • Tros- og livssynshus skal holdes stengt, med unntak for begravelser, bisettelser, vielser og dåp og samtaler mellom representant for livssynssamfunn og enkeltpersoner. 
 • Treningssentre, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:
  • rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
  • individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.
 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng o.l. stenges, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:
  • skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for personer under 20 år og svømming for toppidrettsutøvere.
  • rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
  • annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.
 • Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder.
 • Museer.
 • Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
 • Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.

Anbefalinger

 • Du bør ikke ha flere enn to gjester i eget hjem, maks 5 utendørs. Vi oppfordrer til å møtes utendørs i så stor grad som mulig
 • Antallet kontakter gjennom en uke bør ikke overstige 10 personer ut over nødvendige kontakter i jobbsammenheng, husstandsmedlemmer og barnehage- og skolekohorter.
 • Det bør holdes 2 meter avstand i møte med andre personer i risikogrupper, og i situasjoner der smitterisikoen antas å være høyere (f.eks. ved fysisk aktivitet med høy intensitet, synging eller roping).
 • Alle bør unngå reiser som ikke er nødvendige. Reise til arbeid må anses som nødvendig. For de aller fleste vil det likevel gjelde krav om hjemmekontor.
 • Bosatte i kommunen anbefales å benytte lokale kjøpesentre/varehus.
 • Bosatte i kommunen kan dra til fritidsbolig, men bare sammen med personer i egen husstand. Gjør alle innkjøp i egen kommune før avreise. Ikke oppsøk butikker, serveringssteder eller møteplasser med mange mennesker i hyttekommunen. Hold god avstand til andre i skiløypa, skitrekket og på gåtur. Sjekk hvilke råd og regler som gjelder for hyttekommunen, og følg dem. Ikke ta imot besøk.
 • Kommunene og fylkeskommunene bør innføre forsterkede tiltak i kollektivtransporten, dette kan for eksempel være at det kun brukes opptil 50 prosent kapasitet i transportmiddelet.
 • Personer med høy risiko for å bli alvorlig syk eller dø dersom de blir smittet av koronavirus, bør leve mer skjermet.
 • En-til-en-virksomheter, for eksempel frisører, bør innføre forsterkede tiltak som bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde 1 meters avstand eller å redusere eller midlertidig fjerne behandlingstilbud som innebærer nær kontakt ansikt-til-ansikt.
 • Testing og oppfølging av nærkontakter og husstandsmedlemmer:
  • nærkontaktene som er knyttet til et utbrudd av det muterte koronaviruset, testes med PCR-test både ved inngang til karantenen (med en gang de er definert som nærkontakt) og utgang av karantenen (tidligst dag 7).
  • husstandsmedlemmer av nærkontakter må være i karantene frem til første PCR-test foreligger for nærkontakten.

Plikt til å bruke munnbind

 • Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.
 • Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder også for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger og lignende i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Karantene og smittesporing

Innbyggere og besøkende i Sarpsborg skal etterleve de til enhver tid gjeldende karantenereglene, og bidra til smittesporing.