Hopp til hovedinnholdet

Nyhetsarkiv om korona

>Har startet med ny prioriteringsgruppe for koronavaksinasjon

Innhold

Har startet med ny prioriteringsgruppe for koronavaksinasjon

Publisert: 13.04.2021 – Oppdatert: 04.08.2021

Nå starter vi med å sende ut tilbud om koronavaksine til personer mellom 18 og 64 år med underliggende sykdommer.

Du får en sms når det er din tur. Husk at du MÅ bekrefte timen.

Vi starter med de noen av de i gruppen mellom 55 og 64 år med underliggende sykdommer og innkaller etter hvert som vi får vaksinedoser.

Her er listen over underliggende sykdommer som skal prioriteres nå:

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer
 • Diabetes
 • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • Demens
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag

Fastlegene har meldt til kommunen hvem som skal prioriteres nå.

Har gitt tilbud til alle som er 65 år og eldre og de med særlig høy risiko

Vi har nå gitt tilbud om koronavaksine til alle som er 65 år og eldre og til de med særlig høy risiko.

Er du over 65 år og ikke har hørt noe fra oss om koronavaksine? Ring servicetorget på 69 10 80 00 hverdager 09.00-14.00.

De med særlig høy risiko er disse:

 • Organtransplantasjon
 • Immunsvikt
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, cerebral parese og Downs syndrom)
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av koronaviruset.Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.

Det er fastlegene som har sendt kommunen lister over hvem som skulle prioriteres.

Les mer om koronavaksinasjon her