Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Alt om koronavaksinasjonen

Illustrasjon koronavaksine

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Alt om koronavaksinasjonen

18.01.2021

Sarpsborg kommune skal sørge for at så mange som mulig av kommunens innbyggere blir vaksinert mot korona. På denne siden finner du informasjon om vaksinasjonsprogrammet i Sarpsborg.

Sarpsborg kommune forholder seg til reglene fra sentrale helsemyndigheter. Du kan lese mer om disse på helsenorge.no og på Folkehelseinstituttets nettside.

Vaksinasjonsplan, uke for uke

Her legger vi ut ukeprogram for vaksinasjonen så snart dette er klart. Det avhenger blant annet mye av hvor mange vaksinedoser kommunen får tildelt.

Plan for uke 1

I uke 1 skal vi sette 185 doser.
De skal fordeles til beboere på bofellesskap for eldre og til hjemmeboende over 85 år.
Vi starter med hjemmeboende som får tjenester av hjemmetjenestene våre og som ikke kan komme seg til massevaksineringen.

Plan for uke 2

Denne uken får vi cirka 200 doser. Da fortsetter vi med de over 85 år og 20% skal gå til helsepersonell. Det er Folkehelseinstituttet som har bestemt at helsepersonell skal prioriteres samtidig som de over 85 år.

Plan for uke 3

I uke 3 skal de som fikk første dose i romjulen få dose 2. En uke etter dose to er satt, er det oppnådd god beskyttelse mot korona. I uke 3 mottar kommunen 240 vaksinedoser i tillegg til de som skal ha dose 2. Da fortsetter vi å tilby disse til de over 85 år.

Plan for uke 4

Sarpsborg får 528 vaksinedoser i uke 4. De fordeles slik:

 • 222 doser til sykehjemspasienter som allerede har fått første dose
 • 61 doser til helsepersonell
 • 245 doser til hjemmeboende eldre over 85 år. Disse blir kontaktet av kommunen og vaksinene blir gitt på massevaksinasjonssenteret på Quality.

Det er totalt 1249 eldre over 85 år i Sarpsborg. Vi antar at de aller fleste av de som ønsker vaksine i denne aldersgruppen vil være vaksinert i løpet av uke 4.

Plan for uke 5

Sarpsborg får 474 vaksinedoser i uke 4. De fordeles slik:

 • 210 doser til sykehjemspasienter som allerede har fått første dose
 • 53 doser til helsepersonell
 • 211 doser til hjemmeboende eldre over 85 år og muligens noen i aldersgruppen 75-84 år. Disse blir kontaktet av kommunen og vaksinene blir gitt på massevaksinasjonssenteret på Quality.

Det er 1249 eldre over 85 år i Sarpsborg og 3585 personer i aldersgruppen 75-84 år.

Siste nyheter om koronavaksinasjon i Sarpsborg

Klikk her for å utvide nyhetslisten

Statssekretæren er imponert over vaksinasjonssenteret i Sarpsborg (21.01.2021)

Kan få mye vaksine i februar (20.01.2021)

Senteret for massevaksinasjon er åpnet (12.01.2021)

Denne uka fortsetter koronavaksinasjon av innbyggere over 85 år (11.01.2021)

Til uka fortsetter koronavaksinasjon av innbyggere over 85 år (08.01.2021)

Skal starte vaksinasjon av noen helsearbeidere i uke 2 (31.12.2020)

Første vaksinasjon (28.12.2020)

Sarpsborg starter vaksinasjon 28. desember (22.12.2020)

Vi trenger hjelp til koronavaksinasjon (21.12.2020)

Mulig vaksine i romjula? (18.12.2020)

Spørsmål og svar om koronavaksinasjon

14. januar hadde Øivind W. Johansen(helsesjef), Rebecca Skauge (leder vaksinasjonskontoret) og Sindre Martinsen- Evje nettmøte i SA. Les spørsmål og svar her.

Hvorfor skal jeg ta koronavaksinen?

Vaksinen lager antistoffer som gjør at du har mye mindre risiko for å bli smittet av korona. Det er dessuten viktig å tenke på at du, ved å ta vaksinen, også beskytter de rundt deg for å få korona. Det er først når mange nok personer har tatt vaksinen at koronapandemien kan sies å være over.

Redusert helsetilstand og kronisk sykdom er en viktig grunn til å ta vaksinen. Dersom du er i tvil, kontakt fastlegen din.

Hvordan kan jeg vite av vaksinen er trygg?

De ulike koronavaksinene gjennomgår et omfattende testopplegg før de blir godkjent. Flere titusen personer deltar i testingen. Selv om vaksinene har kommet raskere ut i markedet enn det som er vanlig, er det de samme reglene for godkjenning som gjelder.

Legemiddelverket følger tett alle vaksinene som settes i Norge, særlig med tanke på å avdekke bivirkninger.

Denne filmen fra Legemiddelverket forteller mer om test og godkjenning.

Hvordan godkjennes koronavaksiner? from Statens legemiddelverk on Vimeo.

Hvilke bivirkninger har vaksinen?

Alle vaksiner har bivirkninger, de fleste er milde og forbigående. Typiske bivirkninger er smerter på injeksjonsstedet, tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter og feber. Eventuelle bivirkninger oppstår 1-3 dager etter vaksinasjon og er kortvarige.

Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger som kan oppstå når vaksinen tas i bruk i stor skala. Eventuelle bivirkninger av de nye vaksinene vil bli fulgt nøye av legemiddelmyndighetene, og i tett samarbeid med andre land.

Når kan jeg ta vaksinen?

Siden hele verden venter på slike vaksiner, vil det naturlig nok ta tid før Norge får nok vaksiner til å kunne tilby dette til alle innbyggerne.

Sarpsborg var en av syv kommuner som fikk de aller første vaksinedosene. Dette innebar at den første vaksinen i Sarpsborg ble satt mandag 28. desember. Det var pasienter på sykehjem som fikk de første vaksinene i romjula.

Massevaksinasjonen av alle innbyggere vil trolig først kunne starte våren 2021. Vi oppdaterer denne siden med aktuelle datoer så snart dette er klart. Du vil bli kontaktet når vaksinen er tilgjengelig for deg, etter prioriteringslisten under.

Antallet vaksiner som Norge og Sarpsborg får tilgang til, avgjør når de enkelte gruppene får tilbud om koronavaksine. Derfor har regjeringen bestemt denne prioriteringen, som gjelder for hele landet:

Prioriteringsrekkefølgen for vaksinasjonen er bestemt av regjeringen og er i dag som følger:

 1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper 
 2. Alder 85 år og eldre (1249 personer i Sarpsborg) og utvalgte helsepersonellgrupper 
 3. Alder 75-84 år (3585 personer i Sarpsborg) og utvalgte helsepersonellgrupper
 4. Alder 65-74 år (6014 personer i Sarpsborg) og personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp 
 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander
 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander
 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander
 8. Alder 55-64 år
 9. Alder 45-54 år

Les mer om prioriteringene på Folkehelseinstituttets nettside.

Denne prioriteringen kan bli endret på kort varsel. 30. desember la Folkehelseinstituttet ut en ny prioriteringsliste ettersom det er stor fare for flere lokale smitteutbrudd og regional økning. Endringen førte til at mange helsearbeidere nå skal vaksineres tidligere enn det som først var planlagt. Les mer her.

I Norge er det omlag 1,3 millioner personer i risikogruppen, som enten er over 65 år eller som har én eller flere alvorlige sykdommer fra før. Det er rundt 340.000 personer som jobber i helsetjenesten med pasientkontakt.

I Sarpsborg er det omlag 11.000 innbyggere over 65 år og 4.200 innbyggere mellom 18 og 65 år som er i risikosonen. Det er om lag 4.200 personer som jobber som helsepersonell med pasientnært arbeid i Sarpsborg. I tillegg til de som jobber i Sarpsborg kommunes helsetjenester, dreier det seg om ansatte i private omsorgstjenester, fysioterapeuter, tannhelsepersonell, kiropraktorer med flere. De ansatte på Sykehuset Østfold vil bli vaksinert på arbeidsplassen og kommer i tillegg til de 4.200.

Hvordan vet kommunen at jeg er i risikogruppen?

Fastlegene skal kartlegge hvem som er i risikogruppen og gir kommunen beskjed om det. Du blir kontaktet når du kan bestille time til vaksinasjon.

Hvorfor blir eldre og syke prioritert?

Eldre personer og personer med underliggende sykdommer har størst risiko for å bli alvorlig syke eller dø på grunn av korona. At beboere på sykehjem får vaksinen først vil være avgjørende for å holde dødstallene så lave som mulig.

Hvordan får jeg beskjed om når jeg skal ta vaksinen?

Kommunen kontakter deg når det er din tur til å få tilbud om vaksinen. 

Innbyggerne under 85 år blir kontaktet via SMS, og beskjed om å logge seg inn på helsenorge.no for å bekrefte timen. Dersom man ikke har mobiltelefon vil de bli kontaktet via telefonoppringning.

Innbyggere over 85 år blir ringt til fra servicetorget (telefonnummer 69 10 80 00)

Kommunen får beskjed fra fastlegene om hvem som er i risikogruppen slik at du får tilbud om vaksine til rett tid.

Følg også med på kommunens nettside www.sarpsborg.com, i media og i annonser. Sarpsborg kommune vil hele tiden oppdatere informasjonen med når, hvor og hvem som får tilbud om vaksine, så snart dette er klart.

Hvordan bestiller jeg time til vaksinasjon?

Du skal ikke bestille time før du har fått beskjed om at det er vaksine tilgjengelig for deg. Dette skjer etter en prioritering som er fastsatt av sentrale helsemyndigheter og som du kan lese om på et annet sted her på denne siden.

Kommunen kontakter deg når det er din tur til å få tilbud om en time for vaksinasjon.

Innbyggerne under 85 år blir kontaktet via SMS, og beskjed om å logge seg inn på helsenorge.no for å bekrefte timen. Dersom man ikke har mobiltelefon vil de bli kontaktet via telefonoppringning.

Innbyggere over 85 år blir ringt til fra servicetorget (telefonnummer 69 10 80 00)

Hva koster vaksinen?

Koronavaksinen er gratis for alle.

Hvor kan jeg ta vaksinen?

De som er på sykehjem eller i bofellesskap, vil få satt vaksinen der de bor. Ansatte i helsetjenesten får vaksinen på arbeidsstedet.

Noen få som får hjemmehjelpstjenester, vil få tilbud om vaksine hjemme. De aller fleste med hjemmehjelp får tilbud om vaksine på Quality hotell der kommunen har opprettet et eget senter for massevaksinasjon. Hjemmetjenensten vurderer om pasientene skal få tilbud via tjenesten eller ved massevaksinering ved vaksinasjonssenteret.

For alle andre innbyggere vil vaksinasjonen skje i egne lokaler ved Quality hotell på Grålum. For å hindre smitte og fordi vaksinen må lagres kaldt, vil ikke fastlegen tilby koronavaksine i sine lokaler.

Du får beskjed når det er vaksine tilgjengelig for deg.

Hva skjer på vaksinasjonssenteret?

Vaksinen vil bli satt i trygge omgivelser slik at du ikke risikerer smitte. Vaksinen settes gjennom et lite sprøytestikk i overarmen. Deretter må du vente i 20 minutter slik at de som har satt vaksinen ser at du ikke får umiddelbare bivirkninger.

Husk at du må ta vaksinen to ganger, med omlag en måneds mellomrom. En uke etter dose to er satt, er det oppnådd god beskyttelse mot korona. Du vil få dato til andre gangs vaksinasjon samtidig som du får den første dosen.

Du må ha fått tildelt time før du kan komme til vaksinasjonssenteret. Kommunen kontakter deg når det er din tur til å få tilbud om vaksinen.

Husk dette:

 • Vaksinering bør utsettes ved akutt infeksjonssykdom med feber over 38 °C.
 • Bruker du blodfortynnende medisin, skal du utsette morgendosen til etter du er vaksinert.

På stedet:

 • Sted: Quality hotel, Sarpsborg - Bjørnstadveien 20
 • Parker ved baksiden av bygget. Gratis parkering.
 • Ta med legitimasjon
 • For å unngå kø og smitterisiko, er det viktig at du møter opp presis når du får tidspunkt for vaksinering. 
 • Vi ser helst til at du kommer alene, men dersom du må ha med ledsager – finner vi en løsning for det.
 • Du blir ivaretatt hele tiden.
 • Inngang på baksiden av Quality – inn Superland-inngangen.
 • Når du kommer inn døren, blir du tatt imot. Du må sprite hendene og får tildelt et munnbind.
 • Deretter skal du vente til du blir ropt opp.
 • Vaksinen settes i et annet rom.
 • Vaksinen settes i overarmen, så kle deg slik at det er enkelt å få fram stikkstedet
 • Etter vaksinasjon, skal du til naborommet for å vente der i 20 minutter.
 • Etter 20 minutter kan du dra fra hotellet.
 • Vaksinen er gratis

Er du syk og må utsette?

 • Er du syk og må avbestille timen, gjør du det via helsenorge.no.
 • Er du frisk og ønsker vaksine, håper vi du gjør det du kan for å være der. Vi kan ikke nå si når neste mulighet kommer.
 • Dersom du ikke har elektronisk ID og kan logge deg inn der, kontakter du servicetorget på telefonnummer 69 10 80 00.
Hvis jeg har hatt korona, skal jeg da ta vaksinen?

Selv om du har hatt korona, er det anbefalt at du tar koronavaksinen.

Skal barn ta koronavaksine?

Vi anbefaler ikke at barn under 18 år vaksineres i første omgang, blant annet fordi vaksinene ikke er testet på barn. Det er svært sjeldent at barn blir alvorlig syke av korona. Når vi har mer kunnskap om vaksinene kan det bli aktuelt med individuell vurdering for barn med en alvorlig underliggende sykdom.

Må det gå litt tid mellom at man tar influensavaksine og koronavaksine?

Det må gå minimum 7 dager mellom du tar influensavaksine og koronavaksine.

Hvordan kan jeg bidra i vaksinasjonsarbeidet?

Det er mange oppgaver som skal løses i forbindelse med vaksinasjonen, og vi søker nå etter personer med helsefaglig bakgrunn som kan hjelpe oss. Les mer om hvordan du med helsefaglig bakgrunn kan bidra og hvordan du melder din interesse.