Hopp til hovedinnholdet

Nyhetsarkiv om korona

>Nye tiltak vedtatt

Innhold

Nye tiltak vedtatt

18.01.2021

Formannskapet vedtok i dag ny koronaforskrift som vil gjelde fra og med fredag 22. januar. Den innebærer en lemping på tiltakene som har vært i Sarpsborg de siste ukene. Men det blir fortsatt skjenkestopp.

Denne saken er oppdatert onsdag 20. januar klokka 15.30 etter vedtak i formannskapet.

-Det er dessverre fortsatt mye koronasmitte i Sarpsborg, så det er naturlig å forlenge forskriften til 4. februar. Men vi letter nå på noen av tiltakene, særlig de som er rettet mot barn, sier ordfører Sindre Martinsen-Evje.

Det er nå over fem uker siden Sarpsborg kommune kom med en egen forskrift med påbud og forbud, i stedet for råd og anbefalinger. Fordi smittetallene fortsatt å øke, har reglene blitt skjerpet ved de to tidligere revideringene. Onsdag vedtok formannskapet en ny revidering som gjelder fra og med fredag 22. januar til og med torsdag 4. februar. Du kan lese hele forskriften her.

-Fortsatt mye smitte

-Vi ser at Sarpsborg fortsatt har et høyt smittetrykk, at vi ligger blant de hardest rammede i Norge. Som de siste ukene ligger vi fortsatt på risikonivå 4 av 5, noe som gjør at vi ønsker strengere regler i Sarpsborg enn de nasjonale reglene som regjeringen fortalte om i dag, sier kommuneoverlege Sapna Iqbal.

-18 prosent av alle smittede i Sarpsborg har ukjente smitteveier, og det er faktisk en økning fra forrige uke. Men det gledelige er at vi den siste uka har hatt en betydelig nedgang i totalt antall smittede, fra 108 til 74. Derfor er det vårt helsefaglige råd å lempe på noen av tiltakene. Vi ønsker en gradvis gjenåpning og anbefaler derfor å åpne opp mer for barn i barnehage og barneskole, sier kommuneoverlegen.

De nye reglene

Når den nye forskriften trer i kraft på fredag, betyr dette:

 • Forbudet om å ha flere enn fem gjester hjemme eller i leide lokaler fortsetter, men anbefalingen om å ikke ha gjester i det hele tatt, tas bort
 • Det blir fortsatt påbudt med munnbind på offentlige steder der du ikke kan holde én meters avstand til andre
 • Organiserte fritidsaktiviteter eller breddeidrett innendørs og utendørs er fortsatt forbudt for alle fra ungdomsskolealder og oppover. Disse kan imidlertid bedrive trening eller aktivitet så lenge det er minst to meters avstand til andre. Barn fra 7. klasse og nedover kan gjenoppta fritidsaktivitetene som før.
 • Det blir igjen tillatt å trene individuelt på treningssenter innendørs, mens forbudet mot saltrening og gruppetrening med tre eller flere deltakere opprettholdes
 • Det er ikke tillatt å gjennomføre offentlige arrangementer innendørs, med noen unntak (for eksempel begravelser, vielser, dåp og arrangementer for vanskeligstilte). Toppidretten kan fortsette uten publikum, men alle arrangementer skal varsles kommunen. Det kan blir gjennomført tilsyn, blant annet for å se at det ikke er for mange tilstede under arrangementene
 • Offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs skal fortsatt holde stengt, for eksempel museer, kino, konsertsteder, lekeland og svømmehaller. Idrettsanlegg og treningssentre kan gjenåpnes. Basseng kan holdes åpnet for barn fra 7. klasse og nedover slik at de kan ha svømmeundervisning og organisert trening
 • Bestemmelsen om at begge foreldre må jobbe i samfunnskritiske yrker for å få rett til utvidet tilbud på barnehage og SFO tas bort
 • Skjenkeforbudet fortsetter
 • Arbeidsgivere skal fortsatt sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig

Fra rødt til gult nivå

-Jeg er fornøyd med at vi også denne gang fikk et enstemmig vedtak i formannskapet. Personlig er jeg veldig glad for at vi nå gjør det lettere for de yngste, og så får alle vi andre fortsatt forholde oss til strengere regler en stund til, sier ordfører Sindre Martinsen-Evje.

Han forteller at de nye tiltak også sees i sammenheng med beredskapsnivået på barnehager og skoler. Nå er alle i såkalt rød beredskap, men også her legger kommunen opp til en forsiktig oppmykning:

 • Barnehager går fra rødt til gult nivå fra og med fredag 22. januar
 • Barneskoler går fra rødt til gult nivå fra og med mandag 25. januar
 • Ungdomsskoler går fra rødt til gult nivå fra og med mandag 1. februar, under forutsetning av at smittetallene gjør det mulig
 • Videregående skoler vil fortsatt ha rødt nivå inntil videre. Det samme gjelder voksenopplæringen ved St. Mariegate læringssenter

Detaljer må avklares

Direktør oppvekst, Erik Bråthen, sier at det gjenstår å avklare detaljene om hvordan det å gå fra rødt til gult nivå vil endre hverdagen for barn og foresatte. Mer informasjon om dette kommer i løpet av onsdagen. Her kan du lese mer om forskjellen på rødt, gult og grønt nivå i barnehagene og skolene

-Regjeringen har vært tydelig på at vi i størst mulig grad skal sørge for at barn og unge kan leve et så normalt liv som mulig under pandemien. De siste fem ukene er det ikke registrert noen tilfeller av smitte som har oppstått i barnehager eller på skoler. Derfor mener vi det er trygt å gå fra rødt til gult for barnehager og barneskoler, sier direktør oppvekst, Erik Bråthen.

-Fortsatt alvorlig

Ordfører Sindre Martinsen-Evje betegner fortsatt situasjonen som alvorlig.

-Regjeringen fortalte i dag at mange av tiltakene de innførte rett etter nyttår skal videreføres. Nå foreslår vi å gjøre det samme. Sarpsborg er hardere rammet enn de fleste andre kommuner i Norge og da må vi ha lokale tiltak som er noe strammere enn for landet for øvrig, sier ordføreren.

Redusert aktivitet

Smittesituasjonen i Sarpsborg har ført til redusert aktivitet også på områder som ikke krever en formell forskrift:

 • Besøksforbud på sykehjem og helsehus fortsetter inntil videre, men det er mulig med besøk i ekstraordinære situasjoner. Det er også en sterk anbefaling om å ikke gå på besøk til personer i risikogruppen, blant annet i bofellesskap
 • Aktiviteten i hjemmetjenesten er redusert, blant annet ved at renhold ikke lenger kan ytes som hjemmehjelpsoppdrag i like stor utstrekning som tidligere. Kommunen håper at mange av de pårørende kan hjelpe til med praktiske oppgaver som å smøre mat, varme middag, enkel påkledning, hente post og gi medisiner, men kommunen vil fortsatt levere livsnødvendig helsehjelp
 • Sarpsborg scene holdes stengt
 • Mange av kommunens utleielokaler holdes stengt
 • Servicetorget holdes stengt for oppmøte, men kan nås på telefon 69 10 80 00 eller du kan benytte selvbetjeningsløsningene 

På denne siden får du en alltid oppdatert oversikt over tiltakene som gjelder i Sarpsborg akkurat nå.