Hopp til hovedinnholdet

Nyhetsarkiv om korona

>Nå kan du hente hurtigtest hos oss

Innhold

Nå kan du hente hurtigtest hos oss

19.10.2021

Koronapandemien skal nå håndteres som en integrert del av kommunens ordinære helsearbeid, blant annet gjennom fastlegene og legevakten. Samtidig åpner vi drop-in på testsenteret slik at innbyggerne kan hente hurtigtester de kan ta hjemme ved milde forkjølelsessymptomer.

Pandemien er over i en ny fase og Norge er tilbake til en normal hverdag, men med økt beredskap. Sentrale helsemyndigheter har bedt kommunene om å integrere håndteringen av covid-19 i sitt ordinære helsearbeid.

-Fortsatt pandemi

-Dette betyr ikke at pandemien er over. Det er fortsatt smitte i samfunnet og det er i tillegg risiko for en vinter preget av mye luftveisinfeksjoner, inkludert RS-virus og influensa i en befolkning med lav immunitet. Derfor må både vi i kommunen og innbyggerne fortsatt være i beredskap framover, sier virksomhetsleder og helsesjef Karianne Jenseg Bergman.

Da pandemien tok seg opp etablerte Sarpsborg en egen koronalegevakt for raskere behandling av koronapasienter. Tirsdag er siste dag for koronalegevakten. Fra og med onsdag 20. oktober overføres ressursene fra koronalegevakten til ordinær legevakt slik at vi kan beholde en økt beredskap i tiden fremover. Fra samme tidspunkt skal pasienter med luftveissymptomer tas imot på fastlegenes kontor som før pandemien.

Ved behov for legehjelp utenfor fastlegens åpningstid kan du kontakte legevakten på telefon 116 117. Vi ønsker at du ringer før du møter opp. I perioder er det stor pågang på legevakten, så det kan være noe ventetid på telefon. Hvis det er akutt og står om liv og helse, skal du alltid ringe nødnummeret 113.

Drop-in for å få hurtigtest

Helsesjef Bergman er opptatt av at sarpingene fortsatt må være flinke til å teste seg:

  • Ved milde forkjølelsessymptomer kan du nå benytte deg av et drop-in tilbud der du kan hente hurtigtester på koronatestsenteret eller ved Skjebrg rådhus. Hvis hurtigtesten er positiv, skal du bli hjemme og kontakte smittesporerne på telefon 480 57 360. Slik tar du hurtigtest. 
  • Du kan fortsatt ta test på testsenteret, men da må du bestille time via helsenorge.no eller på telefon 902 62 442 (kan være ventetid på telefonen). Får du symptomer som nærkontakt til en som er smittet av korona, bør du alltid bestille test på senteret og ikke hente hurtigtest til selvtesting. Testsenteret har for tiden god kapasitet og du får stort sett time på dagen. 

-Lav terskel

-Vi minner om at det er anbefalt at alle med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon tar en test for å avdekke om det er korona eller ikke. Hvis du har luftveisinfeksjon og får en negativ test bør du uansett holde avstand til andre fram til du føler deg bra og har vært feberfri i 24 timer , slik at du unngår å smitte andre, sier helsesjef Karianne Jenseg Bergman, som fortsetter:

-Om du har kraftige symptomer, bør du vurdere å ta kontakt med lege uavhengig av om du har tatt en test eller ikke. Er du bekymret for et sykt barn, er det spesielt viktig å ha lav terskel for å ta kontakt med lege. Du bør ikke vente til du eller barnet har tatt en test.

På FHI sine nettsider finner du en nærmere beskrivelse av hva du bør gjøre hvis du får forkjølelsessymptomer. 

Endrer rapportering

Smittetallene har etter hvert fått en mindre betydning for å beskrive pandemiens alvor. Dette fordi de fleste som nå smittes ikke blir alvorlig syke. Mange har ikke en gang symptomer. Derfor vil Sarpsborg kommune ikke lenger rapportere daglige smittetall fra 1. november. Smittetallene blir i stedet rapportert på ukesbasis, med oppdatering hver mandag. På våre nettsider få du også mye annen relevant statistikk, blant annet hvor mange av de smittede som er vaksinert, alder på de smittede og hvordan de er smittet. Antallet innlagte koronapasienter på sykehuset er det som best beskriver alvoret i pandemien nå. Dette kan du også holde deg oppdatert på via våre nettsider.