Hopp til hovedinnholdet

Nyhetsarkiv om korona

>Planlegger lettelser etter lave smittetall

Innhold

Planlegger lettelser etter lave smittetall

02.05.2021 av Pål Nilsen

-Det er veldig gledelig at vi nå har vedvarende lave smittetall i Sarpsborg. Hvis dette fortsetter vil vi gå inn for å lette på koronatiltakene fra torsdag, sier ordfører Sindre Martinsen-Evje. Det kan blant annet åpne opp for utendørs trening for alle. I tillegg jobbes det for at ungdomshallen i Sparta Amfi holdes åpent ut mai.

Regjeringen flyttet Sarpsborg ned fra 5a til 5b-tiltak fra og med 26. april, som blant annet innebar at butikker og serveringssteder igjen kunne åpnes. Men smittetallene var så vidt høye at formannskapet samtidig vedtok en lokal forskrift med strengere tiltak på noen områder. 

-Det var behov for en lokal forskrift etter anbefaling fra FHI for å ikke åpne opp for mye for raskt. Ingen vil være tjent med at vi igjen må stenge ned, så det var anbefalt en gradvis gjenåpning. Det er virkelig gledelig at vi nå går for lettelser fra torsdag, under forutsetning av at tallene fortsatt er lave, sier ordfører Sindre Martinsen-Evje.

Opprinnelig skulle disse koronatiltakene i Sarpsborg fortsette til og med 9. mai. Det må et formelt vedtak i formannskapet til for å oppheve den lokale forskriften før dens opprinnelige utløpsdato, og de har møte på torsdag.

Redusert risikonivå

Kommuneoverlege Karianne Jenseg Bergman sier at de gode tallene har ført til at Sarpsborg nå har gått fra risikonivå 4 til 3.

-Med fire smittetilfeller i dag, søndag, har vi til sammen 38 positive denne uka. Vi har også en relativt liten andel med ukjent smittekilde, på 5%. Vi har ingen pågående utbrudd og vi ser at over 75% av tilfellene skriver seg fra smitte i husstanden eller private sammenkomster. Vi mener derfor at det er riktig å åpne opp sarpsborgsamfunnet noe mer, sier kommuneoverlegen, som fortsetter:

-Det er grunn til å rose sarpingene for å ha fulgt de strenge tiltakene og bidratt til at smittetallene har gått nedover. Samtidig må vi minne om at det fortsatt er viktig å holde avstand og unngå flere nærkontakter enn nødvendig. Og at alle som har symptomer må teste seg raskt for å hindre videre spredning.

5b-regler

Hvis smittetallene holder seg lave, ligger det an til at den lokale forskriften opphører. Da vil Sarpsborg følge reglene i 5b uten lokale skjerpelser. Da vil vi ha de samme reglene som Fredrikstad. Regjeringen har bestemt at Sarpsborg skal være på 5b fram til og med 16. mai, men har sagt at det vil bli en ny vurdering allerede i uka som kommer.

-Vi vil gå i dialog med staten om hva som skal skje etter 9. mai. Det var ikke varslet, og derfor overraskende for oss, at regjeringen ville holde på tiltakene i kapittel 5b til og med 16. mai, så det er noe vi vil ta opp med staten på møtet som er bebudet denne uka, sier ordføreren.

Forbud blir borte

Når den lokale forskriften opphører, vil flere lokale forbud forsvinne:

  • Voksne vil også kunne drive idretts- og fritidsaktiviteter utendørs. Ungdom under 20 år kan igjen drive idretts- og fritidsaktiviteter uten å holde en meters avstand der det er nødvendig for å utøve aktiviteten. Gruppestørrelse på aktiviteter vil følge de nasjonale retningslinjene og andre veiledere
  • Tros- og livssynshus kan åpne igjen med de restriksjoner som gjelder i 5b. I de fleste livssynssamlinger er det tillatt med inntil 20 personer. For begravelser vil nasjonale antallsbestemmelser gjelde

Grunnskolene har i utgangspunktet rødt nivå ut uke 18. Kommuneoverlegen skal i møte med Folkehelseinstituttet på tirsdag for å drøfte om det er aktuelt å gå til gult nivå for hele eller deler av grunnskolen.

Isen i ungdomshallen blir værende

De lave smittetallene og det endrede risikonivået har også ført til at ordføreren vil ha ungdomshallen i Sparta Amfi åpen ut mai måned. Isen skulle egentlig vært tatt nå, men det er et ønske fra Sparta og Skøyteklubben at den ene isflata blir værende slik at unge kan trene på is noe lenger enn vanlig.

-Dette tiltaket vil koste rundt 250.000 kroner, men jeg vil be om at formannskapet bevilger disse ekstra pengene slik at ungdomshallen kan holdes åpent ut mai. Det er flott å kunne gi en håndsrekning til barn og unge som har blitt hardt rammet av pandemien, sier ordfører Sindre Martinsen-Evje.