Hopp til hovedinnholdet

Nyhetsarkiv om korona

>Stenginger og besøksforbud

Innhold

Stenginger og besøksforbud

12.03.2020

Sarpsborg kommune gjennomfører en rekke tiltak for å begrense smitten av koronaviruset. Enkelte tilbud blir nå stengt, mens det innføres besøksforbud ved helseinstitusjoner og bofellesskap.

Kommunen gjennomfører stenging og innføring av besøksforbud som forebyggende tiltak.
Torsdag ettermiddag opplyste direktør oppvekst, Erik Bråthen, at alle kommunale skoler og barnehager vil holde stengt fra og med mandag 16. mars. Stengningen vil foreløpig gjelde for 14 dager.

Kulturskolen stenges også.

Dagsentre

Alle dagsentre stenges helt eller delvis fra fredag 13. mars og foreløpig for 14 dager. Det blir fortløpende vurdert når dagsentrene kan åpnes igjen.

Dagsentrene har ulike brukergrupper:

  • Hannestad, Haugvoll og Tingvoll dagsentre er for eldre. Disse stenges helt
  • Kurland og Grålum dagsentre er for mennesker med demens. Disse stenges delvis for å sikre at brukerne får forsvarlig tilsyn og nødvendig helsehjelp
  • Astridsgate arbeids- og aktivitetssenter og Nygårdshaugen aktivitetssenter er for mennesker med nedsatt funksjonsevne og stenges delvis. Her foretas det en individuell vurdering slik at enkelte som har behov for dagtilbud fortsatt vil motta dette, dog i en annen form enn normalt. Det gjøres særskilt vurdering for hjemmeboende som mottar dagaktivitetstilbud slik at for eksmepel foreldre som jobber innen helse kan opprettholde sitt arbeid

Alle brukerne vil bli kontaktet nærmere i forbindelse med stengingen.

Helsestasjonene

Helsestasjonene er fortsatt åpne for kontroll av nyfødte og vaksinering av små barn, men alle førsteklassekrontroller og faste kontroller innenfor skole er utsatt. Alt annet av grupper tas også ned. 
Timer hos jordmor går som normalt inntil videre. 

Besøksforbud på grunn av koronavirus

Det er innført besøksforbud på alle helseinstitusjoner og bofellesskap i Sarpsborg. Forbudet kommer som følge av faren for koronasmitte og gjelder inntil videre.

Helsesjef Øivind Werner Johansen understreker at det ikke er påvist smitte ved noen helseinstitusjoner eller bofellesskap i Sarpsborg.
- Hovedgrunnen til at vi nå innfører besøksforbud er for å beskytte beboerne mot smitte. De er alle i risikogruppen som eldre eller personer med funksjonsnedsettelse eller kroniske sykdommer. De kan få en mer alvorlig sykdom som følge av koronaviruset.

Besøksforbudet innebærer at ingen andre enn beboerne og ansatte får tilgang til byggene. Dette fører da til at det heller ikke vil være anledning til besøk fra familie og foresatte. I helt ekstraordinære situasjoner vil det kunne gjøres unntak. I slike situasjoner må besøkende ringe institusjonen eller bofellesskapet for en vurdering.

Helsesjefen sier at besøksforbudet gjelder inntil videre.
-Vi følger situasjonen fortløpende. Vi vil oppheve besøksforbudet så snart det er forsvarlig. På den annen side kan det bli aktuelt å innføre besøksforbud også innenfor andre kommunale helsetjenester, sier Øivind Werner Johansen som oppfordrer alle til å følge med på kommunens nettsider og Facebook-sider.

Besøksforbudet gjelder (trykk for å utvide listen):

Heldøgns omsorgstjenester:

o Helsehuset
o Tingvoll sykehjem
o Kurland sykehjem
o Borgen sykehjem
o Kruseløkka sykehjem
o Haugvoll sykehjem
o Valaskjold sykehjem
o Eplehagen bofellesskap
o Kurland bofellesskap
o Thranesgt bofellesskap
o Karl Johansgate
o Tuneveien bofellesskap
o Haugvoll bofellesskap
o Valaskjold bofellesskap

Bofellesskap i boveiledningstjenesten:

o Hannestadfjellet 4
o Hannestadfjellet 1
o Baterød
o Borgvold
o Fritznerbakken
o Karl Johansgate
o Hafslundsøy
o Holtenga
o Kløvningsten
o Lundstikka
o Madam Arnesensvei
o Myrvollveien
o Stenerødheimen
o Tibo
o Værn

Øvrige samlokaliserte boliger:

o Prestekragen avlastningsbolig
o Holleby avlastningsbolig
o Bofellesskap for enslige mindreårige
o Kulåssenteret

Helsestasjonen er enn så lenge fortsatt åpen for kontroll av nyfødte og vaksinering av små barn
Førsteklassekontroll og faste kontroller innenfor skole er utsatt
Helsestasjonen tar også ned alt annet av grupper

Haller, saler og fritidsklubber

I tillegg til dette er samtlige kommunale idrettshaller og svømmehaller fra og med 12.03.2020 og ut mars måned. Det samme gjelder utleielokaler ved våre skoler og fritidsklubber.

Ved å stenge frigjøres ressurser som kan benyttes der det er større behov, slik at kommunen er best mulig rustet til å håndtere situasjonen rundt koronautbruddet.

Avlyser leirskole og utsetter åpning av Sarpsborg scene

Leirskole-opphold avlyses både i Sarpsborg og for Sarpsborg-elever som eventuelt skulle reist andre steder.

Sarpsborg scene stenges foreløpig fram til 3. mai.

Den kommunale Frivilligsentralen vil ha redusert aktivitet.

Bibliotekene

Alle kommunens biblioteker stenges fra fredag 13. mars. Alle arrangementer i kommunens biblioteker avlyses eller utsettes til etter påske.

Meråpent bibliotek stenges foreløpig fram til 14. april. 

Helsedirektoratets vedtak

Du kan se en fullstendig oversikt over Helsedirektoratets vedtak om stengninger ved å klikke her.

Se også

Kommunens samleside om korona-saken.