Hopp til hovedinnholdet

Nyhetsarkiv om korona

>Tiltakene fortsetter en uke til

Innhold

Tiltakene fortsetter en uke til

09.02.2021 av Pål Nilsen

Koronatiltakene i Sarpsborg fortsetter en uke til. Det er regjeringen som har bestemt dette. -Vi synes dette er riktig siden vi har en ustabil smittesituasjon, sier ordfører Sindre Martinsen-Evje.

-I vår dialog med de sentrale myndighetene kom vi med forslag om små endringer i forskriften, der det viktigste var å åpne for rehabiliteringstrening i treningssentre. Vi fikk dessverre ikke gjennomslag for dette ved denne revideringen. Dermed blir det ingen endringer i de nasjonale bestemmelsene for Sarpsborg, som fortsetter fram til og med onsdag 17. februar, sier ordfører Sindre Martinsen-Evje.

Regjeringen har bestemt at Sarpsborg følger koronareglene som gjelder tiltaksnivå C. Les mer om inndelingen her.

Strengt siden oktober

Helt siden oktober har Sarpsborg hatt strengere koronaregler enn de fleste kommuner i Norge. Først som anbefalinger og råd, deretter som påbud og forbud gjennom en egen lokal forskrift. Da smittetallene igjen gikk nedover i januar og alt lå til rette for å lempe på tiltakene, ble det påvist et tilfelle av den muterte engelske varianten av koronaviruset, i tillegg til at flere sarpinger var smittet i Comet-utbruddet i Halden, som også skyldtes det muterte viruset. Det førte til at regjeringen innførte svært strenge tiltak i Sarpsborg fra og med 1. februar. Dette gjennom en nasjonal forskrift. Fra og med onsdag 3. februar ble tiltakene noe mildere, blant annet ved at barn og unge igjen kunne drive organiserte fritidsaktiviteter og breddeidrett. 

Den nasjonale forskriften gjelder i utgangspunktet til og med onsdag 10. februar, men nå har departementet bestemt at den skal forlenges i en uke for Sarpsborg, til og med onsdag 17. februar. Det betyr at innbyggere i Sarpsborg må forholde seg til strenge regler i minst en uke til (se reglene nedenfor). 

-Ustabil smittesituasjon

-Vi hadde lave smittetall gjennom hele forrige uke, fram til søndag. Da fikk vi 13 nye tilfeller, selv om færre testet seg i helgen. Det er også påvist 12 tilfeller av mutert virus. Noen av disse tilfellene kan ikke knyttes opp til allerede kjente smitteutbrudd med mistanke om mutert virus. Derfor er det mye som tyder på at det er mer mutert virus i sarpsborgsamfunnet enn vi håpet på, sier kommuneoverlege Sapna Iqbal.

Den engelske varianten av viruset er mer smittsom enn ordinært koronavirus, men det er ikke påvist at den gir mer alvorlig sykdom.

-Vi har god oversikt over all kjente utbrudd med mutert virus. Mange er satt i karantene og vi har gjennomført massetesting, blant annet av flere skoleklasser. Men smittesituasjonen er ustabil og kan endre seg raskt. Vi må være forberedt på at vi kan få påvist flere utbrudd med mutert virus, sier kommuneoverlegen.

Klare råd fra FHI

Mandag kveld var Sarpsborg og andre berørte kommuner i Viken, i møte med Statsforvalteren, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI). Tirsdag ettermiddag vedtok Helsedepartementet at de strenge koronatiltakene (såkalt tiltaksnivå C) forlenges med en uke for Sarpsborg, Halden og Oslo. Dette ble vedtatt av tirsdag ettermiddag. Fredrikstad og øvrige nabokommuner fortsetter med litt mildere regler, såkalt tiltaksnivå D. Les mer om inndelingen her.

-Vi har fått et veldig tydelig råd fra FHI og det er naturlig for oss å følge det faglige rådet, og selvsagt også vedtaket i departementet. Vi spilte inn ønsker om noen konkrete endringer i forskriften, men ble ikke hørt ved denne revideringen. Vi håper at endringene kan bli gjennomført ved neste korsvei, sier ordfører Sindre Martinsen-Evje.

Ønsket endringer

Ordføreren ønsket å få inn et unntak for individuell rehabiliteringstrening i treningssentre, på samme måte som forskriften allerede åpner for rehabilitering i svømmebasseng. I tillegg ønsket ordføreren at voksenopplæringen for innvandrere burde kunne gjenopptas.

-I min tilbakemelding til Statsforvalteren var jeg også tydelig på at vi er frustrert over forslaget om innreiseforbud for svensk helsepersonell, som vil være svært alvorlig for Sarpsborg kommune om forslaget blir gjennomført. Dessuten gjentok jeg ønsket om en skjevfordeling av vaksiner, slik at de kommunene som er hardest rammet av smitte får en større andel av tilgjengelige vaksinedoser, sier ordføreren.

Dette er tiltakene

Med dette vil koronatiltakene som gjelder i dag, fortsette fram til og med onsdag 17. februar. 

Her får du alltid oppdatert oversikt over hvilke tiltak som gjelder i Sarpsborg akkurat nå.

Barnehager, skoler, universiteter, høyskoler og fagskoler

 • Gult tiltaksnivå i tråd med trafikklysmodellen gjelder for skoler og barnehager som for resten av landet.
 • Det må gjøres lokale vurderinger i tråd med smittesituasjonen, det vil si at kommunen som smittevernmyndighet kan beslutte at det skal være rødt nivå der det er nødvendig ut fra en smittevernfaglig vurdering.
 • Lokalene ved universiteter, høyskoler, fagskoler, opplæring for voksne i grunnskole, voksne i videregående og voksne som får opplæring etter introduksjonsloven og integreringsloven, samt kursaktivitet under studieforbund og Kompetansepluss stenges for alle elever og studenter. Ansatte følger reglene for arbeidslivet for øvrig. All undervisning og planlagte arrangementer skal utsettes eller gjøres digitale.
 • Lokaler ved skoler godkjent etter friskolelova kapittel 6A skal ikke være stengt for elevene. Skoler med internat skal følge regler og anbefalinger for folkehøyskoler, mens skoler uten internat følger regler og anbefalinger for videregående opplæring.
 • Universiteter, høyskoler og fagskoler kan gjøre unntak fra kravet om å holde lokalene stengt dersom tilgang til lokalene er avgjørende for studenter som er avhengig av å utføre forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt, og det er nødvendig for å opprettholde progresjonen i studiet.

Arrangementer

 • Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av begravelser og bisettelser.
 • Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til nødvendig produksjonspersonell, er tillatt.

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Det åpnes for at barn og unge under 20 år kan drive organiserte idretts- og fritidsaktiviteter.
 • Breddeidrett og annen organisert idretts- og fritidsaktivitet for voksne er ikke tillatt, men det er tillatt med organisert trening for toppidrettsutøvere.
 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og liknende åpner for skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for de under 20 år og profesjonelle idrettsutøvere, og for rehabilitering, opptrening og individuell behandling.
 • Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter, kan holde åpent for:
  • Barn og unge under 20 år
  • Utendørs aktivitet for voksne
  • Organisert trening for toppidrettsutøvere
 • Sparta Amfi er stengt

Arbeidsplasser

 • Påbud om hjemmekontor for alle som kan. Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra, så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte. Reise til arbeid må anses som nødvendig. Likevel vil krav om hjemmekontor gjelde for de som har mulighet for dette.

Butikker

Enkeltstående butikker kan åpne. Kjøpesentrene og varehus skal fremdeles holde stengt i ring 1, men med disse unntakene: 

 • matbutikker, inkludert kiosker, helsekost og andre som i hovedsak selger matvarer
 • utsalgssteder som i hovedsak selger dyrefôr og andre nødvendighetsartikler for kjæledyr og husdyr
 • apotek
 • bandasjister
 • optikere
 • serveringssteder
 • Vinmonopolet
 • virksomheter som frisør, hudpleier, tatovører mv (se § 15 for hele listen)
 • helsefaglige virksomheter, som fysioterapeuter, kiropraktorer, fotterapeuter mv (se §16 for hele listen)
 • bensinstasjoner
 • salgsvirksomhet til landbruk og dyreproduksjon
 • lager- og grossistdelen i byggevareforretninger som selger til håndverksvirksomhet og liknende

Helsedirektoratet, FHI og Virke har definert hva som må regnes som kjøpesenter og varehus.

Butikker kan holde åpent for avhenting av forhåndsbetalte bestilte varer, når utlevering kan skje på smittevernfaglig forsvarlig vis.

Restauranter, kafeer, barer 

 • Serveringssteder kan åpne igjen.
 • Fortsatt skjenkestopp

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt

 • Treningssentre
  • Gjelder også en-til-en behandling og rehabiliteringsbehandling
 • Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter
 • Museer
 • Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder
 • Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs. Unntaket er:
  • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende kan åpnes for skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for de under 20 år, og for rehabilitering, opptrening og individuell behandling.
  • Bibliotek
  • Offentlige steder og virksomheter kan holde åpent for utendørs fritidsaktiviteter for voksne
  • Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter kan holde åpent for barn og unge under 20 år, utendørs aktivitet for voksne og organisert trening for toppidrettsutøvere, likevel slik at det ikke skal pågå fritidsaktiviteter for andre på slike steder

Anbefalinger

 • Det er ikke lenger en anbefaling om å unngå besøk i hjemmet. Den nasjonale anbefalingen gjelder. 
 • Alle bør unngå unødvendige reiser. 
 • Det er ikke lenger frarådet å reise til hytta utenfor egen kommune. Men reis bare sammen med medlemmer fra egen husstand, og ikke ta imot besøk. Man bør gjøre alle innkjøp i egen kommune før man drar, men kan benytte nærbutikk i hyttekommune kun hvis det er strengt nødvendig og tar særskilte smittvernhensyn, f.eks. går i butikken utenom de travle tidene. Ikke oppsøk butikker, serveringssteder eller møteplasser med mange mennesker i hyttekommunen. Hold god avstand til andre i skiløypa, skitrekket og når du går på tur. Sjekk hvilke råd og regler som gjelder for hyttekommunen, og følg dem. 
 • På grunnlag av den lokale smitterisikoen, bør kommunene og fylkeskommunene innføre forsterkede tiltak i kollektivtransporten, dette kan for eksempel være at det kun brukes opptil 50 prosent kapasitet i transportmiddelet.
 • Én-til-én virksomheter, som for eksempel frisører, bør fortsatt ha forsterkede tiltak som bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde én meters avstand eller å redusere eller midlertidig fjerne behandlingstilbud som innebærer nær ansikt-til-ansikt kontakt.
 • Det anbefales at kommunene og befolkningen i de aktuelle kommunene vurderer testing på dag 7-10 i smittekarantenetiden. Det anbefales karantene for husstandsmedlemmer av nærkontakter frem til første PCR foreligger i utbrudd der det er en kjent epidemiologisk tilknytning til engelsk virusvariant.
 • Personer med høy risiko for å bli alvorlig syk eller dø dersom de blir smittet, bør nå leve mer skjermet.

Plikt til å bruke munnbind

 • Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind.
 • Det skal brukes munnbind på offentlige steder som butikker, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, serveringssteder når en henter take away, i fellesarealer på kjøpesentre dersom de er åpne fordi det er apotek og matvarebutikker på kjøpesentrene og i tros- og livssynshus i forbindelse med begravelser og bisettelser.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger og lignende.
 • Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.