Hopp til hovedinnholdet

Nyhetsarkiv om korona

>Vaksinasjonssenteret flytter til stor sal

Innhold

Rebecca Skauge er klar for å åpne vaksinasjonssenteret i stor sal.
Vaksinasjonssalen ved vaksinasjonssenteret ved Quality

Vaksinasjonssenteret flytter til stor sal

29.03.2021

Antall vaksinedoser kan øke framover. Derfor flytter vaksinasjonssenteret inn i den største salen ved Quality hotel.

Her har vaksinasjonssenteret kapasitet til å vaksinere over 10.000 sarpinger hver uke.

- Vi gjør oss nå klare for at vi får flere vaksinedoser, og flytter derfor til et større lokale. Vi vet ikke hvor mange doser vi får fra uke til uke, men sentrale myndigheter har varslet at dette vil øke en del i april og enda mer i mai, sier helsesjef Øivind W. Johansen.

Til og med uke 12 har 7646 sarpinger fått en dose, mens 3994 har fått to doser, men vaksinasjonssenteret har kapasitet til å vaksinere langt flere enn dette.

Vaksinasjonssenteret i Sarpsborg tar ikke påskeferie og denne uken settes over 1700 doser på tirsdag, onsdag og torsdag.

Sender ut tilbud om vaksinasjon

Denne uka fortsetter kommunen å sende ut tilbud til personer som har særlig høy risiko i alderen 18-64 år, i tillegg til personer mellom 65 og 74 år. I sistnevnte gruppe er det de som er født i 1950 og noen fra 1951 som får tilbud. Alle som skal vaksineres i uke 14, vil få enten vaksinen Moderna eller Pfizer.

Det er viktig at du bekrefter timen så fort du kan ved å klikke på lenken i sms-en. Om du ikke får det til, spør en du kjenner om hjelp. Les mer om hvordan du bekrefter her.

Personer med risiko

Folkehelseinstituttet har lagt ut en oversikt over hva slags underliggende sykdommer som anses å utgjøre en særlig høy risiko for alvorlig sykdom ved koronasmitte:

 • Organtransplantasjon
 • Immunsvikt
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, cerebral parese og Downs syndrom)
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av koronaviruset. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege. Det er fastlegene som sender kommunen lister over hvem som skal prioriteres.

Andre underliggende sykdommer

Når kommunen har gitt tilbud til alle i alderen 65-74 år og de som har særlig høy risiko, er det personer med andre underliggende sykdommer som skal prioriteres. Det gjelder disse sykdommene:

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer
 • Diabetes
 • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • Demens
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag

Også her er det fastlegene som rapporterer til kommunen hvem som tilhører denne kategorien.

Les mer om koronavaksinasjonen i Sarpsborg her.