Hopp til hovedinnholdet

Nyhetsarkiv om korona

>Gode råd til befolkningen

Innhold

Gode råd til befolkningen

25.11.2021

Kriseledelsen i Sarpsborg kommune går nå ut med flere gode råd og anbefalinger for å redusere koronasmitten.

På mandag oppsummerte kommuneoverlege Sapna Iqbal situasjonen slik: - Vi har god oversikt og kontroll, men er bekymret for at helsetjenestene skal bli overbelastet. Vi følger situasjonen tett og er i løpende dialog med nabokommunene og Folkehelseinstituttet. Hvis vi ikke ser en snarlig nedgang i smittetallene, kan det bli aktuelt å vurdere lokale anbefalinger eller tiltak for å bevare kapasitet i helsetjenestene. Vi må huske på at den kommende influensasesongen kan føre til en ytterligere belastning på helsetjenestene våre.

Kommunens kriseledelse hadde møte onsdag ettermiddag. Der var det enighet om at det fortsatt ikke er nødvendig med konkrete tiltak. Men på grunn av smittesituasjonen kommer kriseledelsen med følgende gode råd og anbefalinger til befolkningen i Sarpsborg:

 • Hold deg hjemme hvis du er syk og har luftveissymptomer. Husk at du er ekstra smittsom de første dagene
 • Test deg hvis du føler deg syk. Testing er særlig viktig for deg som har kontakt med personer som har økt risiko for å bli alvorlig syk av korona. Husk at du kan hente gratis hurtigtester flere steder i kommunen 
 • Følg anbefalingene og vaksiner deg mot både korona og influensa 
 • Du bør hilse på en smittefri måte – dropp håndhilsing
 • Om du er uvaksinert og i risikogruppen eller over 65 år bør du være ekstra nøye med å følge smittevernrådene. Du bør unngå samvær med personer som har symptomer på luftveissykdom og sørge for god håndhygiene
 • Til deg med smitte i husstanden, gjelder følgende anbefalinger:
  • Du bør unngå å delta i sosiale aktiviteter og fritidsaktiviteter. Dette gjelder i syv dager fra den smittede fikk symptomer eller fikk påvist smitte, og uavhengig av om du selv er vaksinert eller har symptomer
  • Forsøk å ha større avstand til kolleger på arbeidsplassen. Hvis mulig anbefaler vi at du jobber hjemmefra
  • Testing:
   • Er du uvaksinert eller delvaksinert og 18 år eller eldre, har du plikt til å teste deg med enten hurtigtest hver dag eller ordinær koronatest (PCR) annenhver dag de første syv dagene
   • Er du uvaksinert eller delvaksinert og yngre enn 18 år, anbefaler vi at du tester deg med enten hurtigtest hver dag eller ordinær koronatest (PCR) annenhver dag de første syv dagene
   • Er du fullvaksinert eller hatt korona det siste året, anbefaler vi at du tester deg med hurtigtest hver dag de første fem dagene

På sitt møte bestemte kriseledelsen også at pasienter som tas inn på korttidsopphold i kommunens helseinstitusjoner, skal testes ved innleggelse. Dette for å redusere faren for smitte, slik som på Helsehuset tidligere denne måneden. Mens nær sagt alle langtidsboende på institusjon er fullvaksinerte, er det en større andel uvaksinerte blant korttidspasientene.