Hopp til hovedinnholdet

Nyhetsarkiv om korona

>Nye koronatiltak fra torsdag

Innhold

Nye koronatiltak fra torsdag

15.02.2021

Fra og med i morgen er det igjen lokale koronatiltak i Sarpsborg, på noenlunde samme nivå som før de påviste tilfellene av mutert virus. Det innebærer blant annet at butikker, kjøpesentre og treningssentre igjen kan åpne fra torsdag og skjenking tillates til klokka 22.

Denne artikkelen er sist oppdatert etter endelig vedtak i formannskapet onsdag 17.02 kl 12.00.

Helt siden oktober har Sarpsborg hatt strengere regler enn mange andre kommuner. De første ukene var dette råd og anbefalinger, men fra 4. desember ble det i stedet påbud og forbud gjennom en lokal forskrift. Alt for å få ned de høye smittetallene. Da tallene igjen ble lavere og tiltakene kunne mildnes, ble de første tilfellene av mutert virus påvist i Sarpsborg. Det førte til at regjeringen besluttet særskilt strenge regler fra 1. februar. Disse ble revidert 3. februar og er gjeldende fram til og med onsdag denne uka.

- Mandag ettermiddag var vi i møte med Statsforvalteren, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Der la vi fram vårt ønske om å tre ut av de nasjonale «ring-tiltakene» og i stedet ha en lokal forskrift. Nå har departementet godtatt ønsket vårt, forteller ordfører Sindre Martinsen-Evje.

Formannskap onsdag

Formannskapet vedtok onsdag en ny lokal forskrift som gjelder fra og med torsdag 18. februar og fram til og med torsdag 4. mars. 

- Smittetallene i Sarpsborg har stabilisert seg og vi har kontroll på situasjonen. Derfor mener vi at det beste nå er å ha en lokal forskrift som er tilpasset våre behov. Siden det fortsatt er ganske høye smittetall og vi stadig får rapportert nye tilfeller av mutert virus, vil tiltakene måtte være strenge. Men i forhold til tiltakene som vi har hatt de siste par ukene, er det likevel gledelig at vi kan lette på noen av dem, sier ordfører Sindre Martinsen-Evje.

Dette er endringene

De nye tiltakene er ganske like de tiltakene som var i Sarpsborg før utbruddene med mutert virus. I forhold til de strenge tiltakene som har vært i Sarpsborg den siste uka, er disse de største endringene:

 • Butikker og kjøpesentra kan igjen åpne
 • Det blir igjen tillatt å trene individuelt på treningssenter innendørs
 • Organiserte fritidsaktiviteter eller breddeidrett innendørs og utendørs vil være tillatt for alle som er 19 år eller yngre
 • Det blir igjen tillatt å skjenke alkohol på utesteder fram til klokka 22.00

Med en lokal forskrift blir det ingen endring for skoler og barnehager. 8. februar gikk barnehager, grunnskoler og videregående skoler over til gult nivå. Dette vil etter all sannsynlighet fortsette de neste to ukene, hvis ikke smittesituasjonen forverrer seg. Den nye lokale forskriften vil gjøre det mulig å gjenåpne voksenopplæringen for fremmedspråklige.

Tiltakene i detalj

Det er forbudt å ha flere enn fem gjester, i tillegg til egen husstand, hjemme, i hagen, på hytta eller i leide lokaler.

 • Unntak for barn og unge som kan være sammen med andre fra sin faste gruppe/kohort på skolen eller i barnehagen
 • Den private arrangøren skal legge til rette for at smittevernrådene kan overholdes
 • Den private arrangøren skal ha oversikt over alle som er til stede, med dato, tidspunkt, navn og telefonnummer, for å kunne bistå ved en eventuell senere smitteoppsporing
 • Det skal alltid være minst én meters avstand til andre
  • Unntak:
   • Personer i samme husstand eller faste gruppe/kohort trenger ikke å holde én meters avstand
  • Presiseringer:
   • Barn som inngår i flere husstander, regnes som del av husstanden begge steder
   • Ungdom og studenter som bor på hybel, men er folkeregistrert hjemme, kan også regnes som del av husstanden

Merk at ordinære restaurantbesøk ikke omfattes av dette, siden de følger særskilte regler.

Gjeldende: Fra og med torsdag 18. februar 2021 og til og med torsdag 4. mars 2021.

 • Det er forbudt å arrangere og delta på offentlige arrangementer innendørs
  • Unntak:
   • Begravelser og bisettelser kan avholdes så lenge det ikke er flere enn 50 personer tilstede totalt
   • Vielser, dåp og lignende ritualer kan avholdes så lenge det ikke er flere enn 10 personer tilstede totalt
   • Kamper, konkurranser, forestillinger og tilsvarende arrangementer med profesjonelle deltakere kan avholdes uten publikum. Nødvendig personell for å avholde disse skal holdes på et minimum, og hvert arrangement skal varsles kommunen. Kommunen kan avlegge tilsyn under arrangementet.
   • Digitale arrangementer kan avholdes uten publikum og med maksimalt 10 personer, inkludert nødvendig teknisk produksjonspersonell
   • Arrangementer for vanskeligstilte i regi av organisasjoner og kommunale aktører, kan avholdes med maksimalt 10 deltakere, i tillegg til personer som er strengt nødvendig for å gjennomføre arrangementet. Arrangøren må gjøre nødvendig risikovurdering, og arrangementet skal varsles kommunen. Kommunen kan avlegge tilsyn under arrangementet.
  • Presiseringer:
   • Alle som er til stede skal holde minst én meters avstand til andre som ikke tilhører samme husstand, målt fra skulder til skulder
   • Personer som sitter i fastmonterte seter skal kunne ha minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst. Det kan ikke sitte personer i mer enn halvparten av fastmonterte seter, med mindre alle kan holde minst én meter avstand i alle retninger til personer i annen husstand
   • Ved sang og lignende skal det være to meters avstand målt fra skulder til skulder
 • Offentlige arrangementer utendørs kan arrangeres så lenge det ikke er flere enn 50 personer tilstede samtidig

Gjeldende: Fra og med torsdag 18. februar 2021 og til og med torsdag 4. mars 2021.

Munnbind skal brukes på offentlig sted, utendørs og innendørs, der det ikke er mulig å holde én meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer

 • Unntak:
  • Ved korte passeringer
  • Ved trening utendørs
  • For personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind
   • Politiet kan stille krav om dokumentasjon fra lege, men dette behøver du ikke å vise fram under reisen
 • Presiseringer:
  • Påbudet gjelder også ansatte på steder der det ikke kan holdes avstand på én meter, hvis ikke andre, egnede smitteverntiltak er iverkstatt
  • Påbudet gjelder blant annet butikker, kjøpesentre, serveringssteder, tros- og livssynshus og lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter

Gjeldende: Fra og med torsdag 18. februar 2021 og til og med torsdag 4. mars 2021.

Når det ikke er mulig å holde én meters avstand til medreisende er det påbudt å bruke munnbind for reisende på kollektivtransport som buss, tog og ferje

 • Påbudet gjelder også på innendørs stasjonsområder
  • Sarpsborg busstasjon anses som et utendørs stasjonsområde og er derfor unntatt

Unntak:

 • for barn under ungdomsskolealder
 • for skoleskyss i grunnskole
 • for personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind
  • Politiet kan stille krav om dokumentasjon fra lege, men dette behøver du ikke å vise fram under reisen

Gjeldende: Fra og med torsdag 18. februar 2021 og til og med torsdag 4. mars 2021.

Det er påbudt med munnbind for alle passasjerer i drosje. Munnbindet skal tas på før passasjerene setter seg inn i drosjen, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjerene har gått ut av drosjen.

Drosjesjåfører skal bruke munnbind når det er passasjer i drosjen.

Unntak:

 • for barn under ungdomsskolealder
 • for personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind
  • Politiet kan stille krav om dokumentasjon fra lege, men dette behøver du ikke å vise fram under reisen

Gjeldende: Fra og med torsdag 18. februar 2021 og til og med torsdag 4. mars 2021.

Barn og unge under 20 år kan drive fritidsaktiviteter og breddeidrett som normalt.

For voksne er det forbudt å gjennomføre organiserte fritidsaktiviteter og breddeidrett, innendørs og utendørs.

Med organisert menes trening, konkurranser og andre aktiviteter som ofte er i regi av en idrettsklubb eller en forening. Det betyr at alle kan:

 • Trene alene
 • Trene sammen med noen få (2-3) andre så lenge man holder minst to meters avstand til hverandre og så lenge det ikke er organisert

Individuell trening er også tillatt på treningssenter så lenge det er to meters avstand til andre. Sal- og gruppetrening med tre eller flere personer er forbudt. Tillatt antall gjester i lokalet skal beregnes ut fra størrelsen på lokalet. Det skal være bemanning til stede som sørger for at kravet etterkommes.

Gjeldende: Fra og med torsdag 18. februar 2021 og til og med torsdag 4. mars 2021.

Offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs skal holde stengt.

Dette gjelder blant annet (listen er ikke komplett):

 • Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder
 • Bingohaller, bowlinghaller, spillehaller, vitensenter, lekeland og tilsvarende steder for underholdnings- og fritidsaktiviteter
 • Svømmehaller/badeland og hotellbasseng

Unntak:

 • Biblioteker holder åpent, men da uten arrangementer og "meråpent tilbud" 
 • Museer og gallerier og andre steder der det selges kunst kan holde åpent
 • Toppidrettsaktiviteter kan gjennomføres siden de har egne, strenge smittevernbestemmelser
 • Svømmebasseng kan holdes åpent for organisert trening og organisert svømmeundervisning for barn og unge til og med 19 år og for individuell rehabiliteringstrening

Gjeldende: Fra og med torsdag 18. februar 2021 og til og med torsdag 4. mars 2021.

Disse kommunale byggene og tjenestene er berørt:

 • Sykehjem og bofellesskap har restriksjoner på besøk 
 • Sarpsborg scene holder stengt
 • Kommunens utleielokaler, gymsaler og innendørs idrettsanlegg er stengt, unntatt for toppidretten og for barn og unge under 20 år
 • Servicetorget er stengt for oppmøte, men kan nås på telefon 69 10 80 00 eller du kan benytte selvbetjeningsløsningene.

Gjeldende: Fra og med torsdag 18. februar 2021 og inntil videre.

Butikker, kjøpesentre og andre utsalgssteder kan holde åpent, men skal sørge for at det ikke er flere til stede i lokalene enn at alle kan holde minst én meters avstand til andre.

Hvor mange kunder som kan være i lokalet skal beregnes ut fra størrelsen. Det skal opplyses om maksimalt antall kunder ved inngangen

 • For kjøpesentre skal beregningen gjelde både kjøpesenteret som helhet og for den enkelte butikk

Gjeldende: Fra og med torsdag 18. februar 2021 og til og med torsdag 4. mars 2021.

Restauranter og utesteder kan ha åpent så lenge de følger de nasjonale smitteverntiltakene. Dette innebærer blant annet at alkohol kun kan serveres til gjester som får servert mat. Det er ikke tillatt å bestille en matrett og fortsette å drikke alkohol hele kvelden etter at maten er fortært. Det er ikke avgjørende at stedet har eget kjøkken, men det er ikke nok å servere kioskvarer, bagetter og lignende. 

Det er ikke tillatt å skjenke alkohol etter klokka 22.00.

Serveringssteder kan ha servering for private sammenkomster med inntil 10 personer.

Gjeldende: Fra og med torsdag 18. februar 2021 og til og med torsdag 4. mars 2021.

Arbeidsgivere i Sarpsborg kommune skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.

Hvis du bor i Sarpsborg og jobber i en annen kommune må du følge reglene som gjelder for kommunen du jobber i så lenge du er på jobb.

For øvrig gjelder nasjonale retningslinjer om smittevern på arbeidsplasser.

Gjeldende: Fra og med torsdag 18. februar 2021 og til og med torsdag 4. mars 2021.

Barnehager, grunnskoler og videregående skoler i Sarpsborg fortsetter på gult

Les mer om hva dette innebære her.

Innbyggere og besøkende i Sarpsborg skal etterleve gjeldende regler for karantener, og bidra til smittesporing.

Gjeldende: Fra og med torsdag 18. februar 2021 og til og med torsdag 4. mars 2021.

Det finnes en lang rekke nasjonale tiltak. Merk at lokale tiltak kan være strengere enn de nasjonale. Her får du en kort oversikt over de viktigste nasjonale tiltakene. For en komplett oversikt og mer informasjon om hvert enkelt tiltak, viser vi til helsenorge.no

 • Anbefaling om å unngå unødvendige reiser i inn- og utland
 • Anbefaling om å sørge for god hoste- og håndhygiene
 • Anbefaling om å holde deg hjemme hvis du er syk og la deg teste ved symptomer for korona

På denne siden får du en alltid oppdatert oversikt over tiltakene som gjelder i Sarpsborg akkurat nå.