Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Nyheter

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Nyheter

 • Endret eiendomsskatt

  Alle som eier eiendom i Sarpsborg vil oppleve endringer i eiendomsskatten i 2020, på grunn av nye regler, nye eiendomstakster og endrede satser. Noen vil betale mindre enn tidligere, mens andre må betale mer.

 • Midlertidig stenging av eiendomsregister og grunnbok

  Siste halvdel av desember 2019 stenger eiendomsregister og grunnbok i hele landet. Du kan bli berørt dersom du eier eiendom, skal kjøpe eiendom eller representerer en grunneier/fremtidig grunneier.

 • Digitale vannmålere leses av automatisk

  I år er det ny ordning for avlesing av vannmålere. De digitale målerne leses av automatisk av kommunen. De manuelle med telleverk må innbyggerne selv lese av og registrere målerstanden.

 • Vedtak fra bystyret

  Det nye bystyret hadde i dag sitt første ordinære møte. Her kan du lese de viktigste vedtakene.

 • Foreslår å utvide på Tindlund

  Kommunedirektøren foreslår at dagens barne- og ungdomsskole på Tindlund utvides i stedet for å bygge ny ungdomsskole på Opstad. Dette vil frigjøre rundt 100 millioner kroner som dermed kan brukes på andre skoler i kommunen.

 • Varteig-elever til teknologi-finale i Danmark

  Laget The Brainmasters fra Varteig barne- og ungdomsskole tok den gjeveste prisen i den regionale finalen i FIRST LEGO League lørdag 9. november. Nå skal de delta i den skandinaviske finalen i Danmark.

 • Influensavaksine

 • Se bystyremøtet

 • Nå åpner bomringen i Fredrikstad

  På fredag åpner bomringen i Fredrikstad. Det skjer samtidig som den nye veien mellom Ørebekk og Simo åpnes for trafikk.

 • Utlysning: Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

 • Forslag til handlingsplan og budsjett

  Kommunedirektøren har lagt fram forslag til handlingsplan og budsjett for 2020 som ikke inneholder vesentlige kutt i tjenestene. Men hun varsler om økte gebyrer på vann og kloakk og endringer i eiendomsskatten.

 • Slik vedlikeholder vi vinterveiene

 • Se kommunedirektøren presentere sitt forslag til budsjett

 • Om kommunens løyve til å drive transporttjenester

  De siste dagene har det vært flere mediesaker om at kommunen ikke har løyve til å drive transportvirksomhet for brukere av dagsentrene. Kommunen har nå besluttet å stanse innkreving av egenandel for denne tjenesten inntil det er innvilget løyve for slik transport.

 • Varsler høyere gebyrer

  Formannskapet behandler tertialrapport for andre tertial i sitt neste møte 30. oktober. I rapporten varsler kommunedirektøren at de kommunale avgiftene må økes i årene framover.

 • Besøk bibliotekene våre på en helt ny måte

  Nå kan du utforske bibliotekene i Sarpsborg virtuelt. Både hovedbiblioteket i sentrum, Skjeberg områdebibliotek og Tune områdebibliotek har nemlig blitt 3D laserskannet, slik at du kan sjekke ut lokalene før du kommer på besøk fysisk.

 • Husk betalingsfrist på kommunale avgiftene

  Som boligeier må du betale avgift til kommunen for å dekke kostnader knyttet til din bolig. De kommunale avgiftene sikrer blant annet at søppelet ditt blir hentet, avløpet ditt blir håndtert og at du har rent vann.

 • Samlet inn 618.785 kroner i bøssene

  Sarpingene ga 618.785 kroner i bøssene under årets TV-aksjon. I tillegg kommer penger gitt på andre måter.

 • Når kommer feieren?

  Har du en bygning i Sarpsborg med skorstein? Nå får du besøk av feieren etter behov og ikke lenger fast feiing hvert år.

 • Demenskafé

  Demenskafé er en uformell møteplass for personer med demens, deres pårørende og andre interesserte. Her kan du stille spørsmål og få råd og veiledning av fagpersoner.

 • Nytt bystyre konstituert

  Bystyret for de neste fire årene ble konstituert torsdag kveld. På møtet ble også vervene i formannskap og de viktigste utvalgene fordelt.

 • Borgen skole løp for TV-aksjonen

  Elevene ved Borgen skole i Sarpsborg løp torsdag 17. oktober skoleløp til inntekt for TV-aksjonen 2019.

 • Styrer mot balanse

  Sarpsborg kommune bruker fortsatt mer penger enn budsjettert på å levere gode tjenester, men høye skatteinntekter og lavere pensjonsutgifter gir en forventing om økonomisk balanse ved årets slutt.

 • Tilbake fra sykmelding

  Unni Skaar er tilbake i stillingen som kommunedirektør i Sarpsborg fra 14. oktober.

 • Arrangerer NOKU-konferansen 2020

  Sarpsborg og Fredrikstad går sammen om å arrangere NOKU-konferansen 2020.

 • Se bystyremøtet fra klokken 17.00

 • Metodekurs: Sammen skaper vi Sarpsborg - hvordan gjør vi det?

  Representanter fra lag, foreninger og næringsliv i Sarpsborg inviteres, sammen med politikere og kommunens ledere og medarbeidere, til metodekurset «Sammen skaper vi Sarpsborg – Hvordan gjør vi det?». Cormac Russell er kursholder.

 • Prost Bangs vei stenges

 • Vedtak i bystyret

  Det siste møtet i denne bystyreperioden ble avholdt torsdag 26. september.

 • Støtte til kultur- eller idrettsanlegg

  Planlegger foreningen deres å søke om støtte til nytt kultur-, idretts- eller nærmiljøanlegg? Eller trenger dere midler til rehabilitering, ombygging eller utvidelse av eksisterende lokaler/anlegg? Da må dere huske fristene for innsendelse av spillemidler.

 • Se bystyremøtet direkte torsdag fra kl. 11

 • Kick-off for nye lærlinger

  - Vi trenger kompetanse og arbeidskraft i framtida, sa ordfører Sindre Martinsen-Evje da han nylig åpnet kick-off samlingen for alle nye lærlinger i Sarpsborg kommune.

 • Dårligere vanntrykk

 • Nå kommer bøssebærerne

  Endelig er det klart for årets TV-aksjon. Her finner du litt informasjon om aksjonen i Sarpsborg, og når du kan forvente besøk fra bøssebærerne!

 • Vil bytte tomt mot p-hus

  Bystyret gikk inn for å bytte bort tomta på den såkalte Pizza 3-plassen i sentrum mot at utbyggeren bygger et parkeringshus for kommunen.

 • Humlesus og prat om planter i Kirkeparken

  8.000 stauder og 200 forskjellige blomster og planter finnes nå i den spektakulære Kirkeparken. Lørdag 7. september kan du få vite mer om parken og viktigheten av bier – og du kan få svar på dine spørsmål.

 • Valg 2019

  I Norge er det kommunestyrevalg hvert fjerde år. Innbyggerne i Sarpsborg velger da hvem som skal utgjøre Sarpsborg bystyre, som er Sarpsborg kommunes høyeste politiske organ. Her kan du se resultater for valget 2019.

 • Lær å bruke nettbrett

  Sarpsborg kommune inviterer til gratis nybegynnerkurs for deg som skal ta i bruk et nettbrett for første gang.

 • Markerte verdens overdosedag

  Lørdag 31. august ble Verdens overdosedag markert i Kirkeparken i Sarpsborg. Ca 80 fremmøtte fulgte markeringen hvor det var anledning til å minnes de som har gått bort som følge av overdose.

 • Mange nye innbyggere

  Sarpsborg har fått mange nye innbyggere så langt i år. 56.363 personer var bosatt i kommunen ved andre kvartal.

 • Anbefaler å ha jodtabletter hjemme - kommunen deler ut til skoler og barnehager

 • Teaterforestillinger for barn

  Team barn og unge og Sarpsborg-bibliotekene presenterer teaterforestillinger for barn.

 • Inviterer til nytt depresjonsmestringskurs for ungdom

 • Forbud mot krepsing i Buerbekken 2019

  Normal krepsesesong er fra 6. august til og med 14. september og krever tillatelse fra rettighetshaver/grunneier. For Buerbekken har grunneierne i år valgt å innføre krepseforbud

 • Vil du lede en treningsgruppe for seniorer?

  Sarpsborg kommune søker frivillige instruktører til konseptet «Sterk og Stødig». Du får god opplæring på kurs i tre dager og oppfølgning av fysioterapeuter underveis. Du trenger ingen forkunnskaper, bare motivasjon.

 • Bålbrenning, griller og telting i Sarpsborg

 • Nye kurs fra Karrieresenter Østfold

 • Startet salg av kompostjord

  Nå selger Sarpsborg kommune kompostjord ved Gatedalen miljøanlegg.

 • Valg 2019

 • Krever tilbakebetaling fra Den katolske kirke

  Sarpsborg kommune krever å få tilbakebetalt 377.000 kroner fra Den katolske kirke for å ha oppgitt uriktige medlemstall.

 • Badeplasser og badetemperaturer

 • Kommunedelplan Inter city: Kommunedirektøren har lagt fram sitt forslag

  Bane NOR har lagt fram sitt forslag til kommunedelplan for Inter Cityutbyggingen mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Nå kommer kommunedirektørens anbefaling av hvilke av alternativene for strekningene som skal sendes på høring.

 • Nye regler for varsling om alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenestene

  Virksomhetene i kommuneområdet helse og velferd har fra 1. juli plikt til å varsle helsetilsynet om alvorlige hendelser. Pårørende, brukere og pasienter får samtidig rett til å varsle.

 • Ny sentrumsplan vedtatt

  I bystyremøtet på torsdag ble sentrumsplanen endelig vedtatt. Planen legger til rette for et sterkt og levende sentrum.

 • Dette skjedde i bystyret

  Bystyret hadde sitt siste møte før sommeren torsdag 20. juni. Det gjenstår ett bystyremøte denne perioden som skal være i september etter valget.

 • Må dirigere trafikken manuelt i noen minutter av gangen i Kirkegata

 • Stort merforbruk

  Bystyret har vedtatt tilstandsrapporten som beskriver kommunens økonomi etter årets fire første måneder.

 • Tilsyn i arkivet

  Arkivverket har hatt tilsyn i Sarpsborg kommune og kommer med fem pålegg om retting.

 • Nytt bibliotek i 2022

  Hva ønsker du deg i det nye biblioteket? Nå kan du være med og si din mening om hvordan innholdet skal være. Nytt bibliotek skal stå klart i november 2022.

 • Inviterer til kaffe og yoga i Byhagen

  - Vi har et ønske om at Byhagen skal være en sosial møteplass for innbyggerne våre. Nå oppfordrer vi barn og voksne til å komme og gjøre hagen til sin, blant annet med formiddagskaffe og morgenyoga, sier Margrethe Stang i Sarpsborg kommune.

 • Vil du bidra til en enklere hverdag for mange sarpinger?

  Noen trenger praktisk hjelp i hverdagen. Det kan være å ta inn posten, handle i butikken, følge til legen eller bare gå en tur. Nå kan frivillige få oversikt over oppdrag på mobilen.

 • Sa ja til Sparta

  Formannskapet har vedtatt å gi Sparta Sport AS en nedbetalingsordning for skyldig husleie- og kampavgift på mellom 1,6 og 2 millioner kroner. Dette er i tråd med søknaden fra Sparta.

 • Foreslår ferieaktiviteter for flere og aktivitets- og opplevelses app for barn og unge

  I mai satte bystyret av en million kroner til opplevelser for barn og unge som vokser opp i minsteinntekstfamilier. Allerede i sommer blir det lagt til rette for flere aktiviteter i nærmiljøet i sommerferien, og at Ferieklubben kan ta i mot flere deltakere. I løpet av høsten kommer det en egen app som vil fungere som et aktivitets-/opplevelseskort for alle barn og unge!

 • Alle får avfallsbeholder for glass- og metallemballasje

  Alle husstander og borettslag i Sarpsborg får egen avfallsbeholder for glass- og metallemballasje.

 • Ønsker mer samarbeid om digitalisering i kommunene

  Samarbeid var ordet som stadig kom opp, da kommunene i den nye Viken-regionen for første gang var samlet.

 • Snart er vi i gang med feiing og tilsyn på hyttene

 • Handlingsplan legges fram

  I utkast til Sarpsborg kommunes handlingsplan for de neste fire årene som nå legges fram for politisk behandling, erkjenner kommunedirektøren at hun står overfor et dilemma: Hvordan skal kommunen bidra til å forsterke den positive utviklingen Sarpsborgsamfunnet er i, samtidig som mye av pengene må brukes på å løse utfordringene vi står midt oppe i?

 • Betal med Vipps i kommunen

  Sarpsborg kommune ønsker å legge til rette for rask betaling og har innført Vipps som betalingsløsning flere steder. Det betyr at du kan betale med mobilen når du for eksempel besøker Sarpsborghallen, Gatedalen eller fritidsklubber.

 • Nye assisterende direktører

  Det er foretatt ansettelser i de to nyopprettede stillingene som assisterende direktører i Kommuneområde oppvekst: Elisabeth Grønberg Langvik for barnehagene og Hanne Lothe for skolene.

 • Sarpsborg scene blir dyrere enn beregnet

  Det er større bygningstekniske utfordringer med Sarpsborg scene enn planlagt. Derfor vil det trengs mer omfattende arbeid, og dette gir høyere kostnader.

 • Her ny tildelt treningstid for idrettsanlegg

 • Anbefaling for dobbeltspor er klar

  Bane NOR har utredet nytt dobbeltspor gjennom Sarpsborg. Nå starter forberedelsene av politikernes behandling av hvilke traseealternativ som skal legges ut på høring.

 • Disse veiene får ny asfalt i år

 • Har ansatt assisterende direktør

  Alice Reigstad blir assisterende direktør helse og velferd.

 • Ønsker hjelp fra pasienter

  Sykehuset Østfold og flere kommuner ønsker å bli bedre til å samarbeide rundt innleggelse av pasienter, under opphold og ved utskriving. Nå skal de spørre pasientene om hjelp.

 • Stadig mer attraktivt både å bo og jobbe i Sarpsborg

  Mer tilflytting, flere arbeidsplasser og mange nye boliger har økt Sarpsborg sin attraktivitet betydelig i 2018.- Dette er svært gledelig, og viser at målretta jobbing gir resultater, sier Sigmund Vister, direktør samfunn.

 • Erik Bråthen ny direktør oppvekst

  Erik Bråthen har takket ja til stillingen som ny direktør oppvekst.

 • Varsler innsigelse til reguleringsplan i Fredrikstad

  Fredrikstad kommune har sendt planprogram for reguleringsplan for Domberg næringområde på høring. Kommunedirektøren anbefaler formannskapet å varsle at kommunen vil fremme innsigelse til planen.

 • Skal du søke om, eller svare på tilbud om barnehageplass?

  Søknadsfristen til hovedopptaket for barnehageplass er 1. mars, men du kan søke om barnehageplass også etter dette. Har du fått tilbud om plass kan du takke ja.

 • Sarpsborg kommune trenger flere utleieboliger

 • Ny folkehelseprofil for 2019

  Elevene i ungdomsskolen trives bedre i Sarpsborg en ellers i landet og drikkevannet er fortsatt svært godt. Det er konklusjonen på den nye folkehelseprofilen til Sarpsborg.

 • Imponert over arbeidet med velferdsteknologi i Sarpsborg

  Flere representanter fra Lund kommune i Sverige besøkte Sarpsborg forrige uke. De var imponerte over arbeidet med velferdsteknologi.

 • Hurra vi er årets kulturkommune i Østfold!

  På torsdag kom nyheten om at Sarpsborg er kåret til årets kulturkommune i Østfold. Dermed er vi også kandidat til å bli årets kulturkommune i den nasjonale kåringen!

 • -En plan for utvikling og vekst i byen

  Sentrumsplanen kommer på en ny høring, før det endelige forslaget skal legges fram til behandling til våren, med mål om at bystyret skal behandle planen før sommerferien. Planen har vært på høring våren 2018, og etter at høringen ble avsluttet har administrasjonen arbeidet med et nytt utkast. Det er bare de nye endringene som er foreslått at skal sendes på høring.

 • Enkelt innsyn i byggesaker

  Alle byggesaker som kommunen har mottatt etter midten av mai 2018 er nå gjort tilgjengelige i en egen nettløsning.

 • Skal bygge framtidens ladeløsning for elbiler

  Hos vitensenteret Inspiria på Grålum skal selskaper for energi og teknologi, forskningspartnere og Sarpsborg kommune bygge et helt nytt ladekonsept for elbiler i løpet av 2019. Torsdag 17. januar var næringsminister Torbjørn Røe Isaksen på besøk og fikk vite mer om satsingen.

 • Anbefaling for Rolvsøy – Borg bryggerier

  For delstrekningen fra Rolvsøy til Borg bryggerier har Bane NOR anbefalt alternativ 1a, som er det søndre alternativet.

 • Anbefaling for Borg bryggerier - Klavestad

  For delstrekningen fra Borg bryggerier til Klavestad anbefaler Sarpsborg kommune, Fredrikstad kommune, Østfold fylkeskommune, Statens vegvesen og Bane NOR alternativ Midt 7.

 • Trygt drikkevann i Sarpsborg

  - Drikkevannet i Sarpsborg er helt trygt, forsikrer Stein Solheim Olsen som er virksomhetsleder for vann og avløp. Det blir tatt regelmessige prøver av drikkevannskildene i Sarpsborg. Ingen prøver har vist funn av E. colibakterien.