Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Personvernerklæring Sarpsborg kommune

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Personvernerklæring Sarpsborg kommune

12.12.2018

Informasjon om plikter og rettigheter i forhold til Sarpsborg kommunes bruk av personopplysninger, og informasjon om hvordan kommunen håndterer slike opplysninger:

Rett til personvern og taushetsplikt

Enhver som utfører tjeneste for et forvaltningsorgan (enheter, kontorer og andre som forbereder saker og fatter vedtak), plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han eller hun får vite om noens personlige forhold. Dette gjelder også andre opplysninger som skal hemmeligholdes av hensyn til den som opplysningen gjelder. I enkelte saker er taushetsplikten særlig streng.

Lov om behandling av personvern

Denne personvernerklæringen følger bestemmelsene i Lov om behandling av personopplysninger (Personopplysningsloven) (LOV-2018-06-15-38) med forskrift.

Rett til informasjon om behandling av personopplysninger

Enhver som ber om det, skal få vite hvordan opplysningene om egen person blir behandlet.

Du har rett til innsyn

Du kan henvende deg til en hvilken som helst av våre enheter og be om å få vite hva slags opplysninger de har om deg, hva de skal brukes til, og hvor de er innhentet fra. Dette gjelder så vel elektroniske som manuelle registre. Du skal få svar innen 30 dager.

Du skal kunne kreve at feilaktige eller mangelfulle opplysninger om deg blir rettet. I utgangspunktet skal vi av eget tiltak rette mangelfulle eller feilaktige opplysninger. Men det er ikke alltid lett for den som behandler store mengder opplysninger å bli klar over at noe mangler eller er feil. Vi anbefaler derfor at alle bruker innsynsretten aktivt, og gir beskjed til enheten det gjelder om det er feil.

Du kan kreve at unødvendige opplysninger om deg blir sperret eller slettet. Vi sletter eller sperrer opplysninger som ikke lenger er nødvendige for formålet med registreringen. Dette gjelder ikke dersom opplysningene skal oppbevares i henhold til annen lovgivning, for eksempel regnskapsloven og arkivloven.

Du skal kunne utøve dine rettigheter gratis. Når du ber om innsyn, retting og sletting er dette gratis.

Videreformidling

Vår policy er at vi ikke skal selge, bytte eller på annen måte videreformidle informasjon av noen art, om deg, til tredjepart uten at du har samtykket til dette.

Informasjonssikkerhet

Vi har etter personopplysningsloven ansvar for å sørge for at personopplysningene er tilstrekkelig sikret.

Vi sikrer at kun de som har et tjenestlig formål får tilgang til opplysningene. Videre sikrer vi at opplysninger ikke kan endres eller slettes av andre enn de som er autorisert til å gjøre dette.

Vi sikrer at personopplysningene er tilgjengelige når det er nødvendig for å utføre våre arbeidsoppgaver, for å gi deg en best mulig tjeneste.

Vi revurderer våre rutiner periodisk slik at sikkerheten til enhver tid skal være så god som mulig. Dersom vi oppdager at en rutine ikke er fulgt følges dette grundig opp.

Du bør ikke sende sensitive opplysninger til kommunen i e-post eller vedlegg til e-post, men heller i vanlig brev, da slike e-poster kan overvåkes av tredjepart.

Analyseverktøy for webstatistikk

Sarpsborg kommune bruker analyseverktøyet Google Analytics for å samle og vurdere informasjon om hvordan besøkende bruker nettstedet. Google Analytics bruker informasjonskapsler. Som behandlingsansvarlig for www.sarpsborg.com er det Sarpsborg kommune som bestemmer hvilke opplysninger Google kan innhente om bruken av nettstedet. Google Analytics mottar bare generell webstatistikk, som f. eks. nettlesertype, tidspunkt, språk og hvilken nettside brukeren kom fra.

I tråd med vanlig praksis på internett registreres brukerens IP-adresse av nettstedet www.sarpsborg.com. Sarpsborg kommune har imidlertid valgt å benytte en funksjon som fjerner de siste sifrene fra din IP-adresse før informasjonen lagres av Google Analytics. Dette gjør at analyseverktøyet kan anslå brukerens geografiske plassering, men adressen kan ikke benyttes for å identifisere den enkelte. Mottatte opplysninger er underlagt Google sine retningslinjer for personvern.

Les mer om bruk av informasjonskapsler på Sarpsborg kommunes nettside her.

Dersom du vurderer tjenester på www.sarpsborg.com

På dette nettstedet gir Sarpsborg kommune innbyggere muligheten til å vurdere en rekke tjenester. Her kan du gi tjenesten karakter og skrive en kommentar. For å hindre identifisering av personer og misbruk av tjenesten er den underlagt vilkår for bruk. Kun saklige kommentarer som ikke identifiserer ansatte, brukere eller andre vil bli godkjent. Din kommentar og evt. ditt navn vil først være synlig på nettstedet etter å ha blitt godkjent. Godkjenning gjøres i vanlig arbeidstid. Karakter vil være synlig umiddelbart.

Når du gjør en vurdering av en tjeneste vil noen opplysninger lagres. I tillegg til opplysningene du oppgir i vurderingen, lagres din IP-adresse, type nettleser, type enhet og tidspunkt. IP-adresse slettes automatisk når vurderingen er godkjent. Dette gjøres av sikkerhetsmessige grunner.

Opplysningene du leverer fra deg på disse nettsidene

Våre elektroniske skjema leveres av Sem & Stenersen Prokom AS. For å kunne benytte deg av disse skjemaene er du nødt til å samtykke til deres personvernerklæring. Alle data overføres kryptert mellom din datamaskin og Sem & Stenersen Prokom AS sine servere. Sikkerhetsnivået er det samme som i de fleste nettbanker.

Vår løsning for vurdering av tjenester leveres av Kardigan AS. For å benytte deg av denne løsningen er du nødt til å samtykke til denne personvernerklæringen. Alle data overføres kryptert mellom din datamaskin og Kardigan AS sine servere. Din vurdering, navn og eventuelle kontaktopplysninger lagres kryptert i deres database.

Rett til innsyn i og muligheten for å korrigere unøyaktige opplysninger gjelder også hos disse firmaene.

Kontakt Sarpsborg kommune om personvern

Dersom du fortsatt har spørsmål om behandling av personopplysninger kan du ta kontakt med vårt personvernombud, Knut Eggen på telefon 924 19 408, eller på e-post: personvernombud@sarpsborg.com

Aktuelle lenker