Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Varsling av kritikkverdige forhold

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Varsling av kritikkverdige forhold

03.01.2019

Sarpsborg kommune ønsker å legge til rette for at innbyggere, brukere, leverandører og andre enkelt skal kunne varsle om kritikkverdige forhold.

Hvordan varsle?

Du kan enkelt, trygt og anonymt (hvis ønskelig) varsle kommunen via:

Alle varslinger blir behandlet av Sarpsborg kommunes varslingsutvalg som består av kommunesjef HR, kommuneadvokat og personalrådgiver.

Hva er varsling?

Varsling er å melde fra om mulige kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Med kritikkverdige forhold menes straffbare forhold og andre lovbrudd, brudd på kommunens regler og etiske retningslinjer, og brudd på allment aksepterte normer.

  • korrupsjon og økonomiske misligheter som tyveri og underslag
  • brudd på regler om arbeidsmiljø og sosial dumping
  • brudd på regler for anskaffelser
  • upassende gaver eller bonuser
  • mobbing, trakassering eller diskriminering
  • brudd på kommunens etiske regler
  • fare for liv og helse

Varsling er positivt

Varsling er bra, både for Sarpsborg kommune og for samfunnet for øvrig, fordi kritikkverdige forhold da kan rettes opp og fordi det kan bidra til å utvikle Sarpsborg kommune positivt.

Anonymitet og fortrolighet

Hvem varsleren er, er alltid fortrolig informasjon.
Varsling kan gjøres anonymt, men normalt vil åpenhet sikre bedre saksgang og resultat for alle involverte parter.

Kontaktperson:

Har du spørsmål rundt varsling, ta kontakt med Linn Gjerlaugsen i Område Stab Organisasjon på epost linn.gjerlaugsen@sarpsborg.com eller telefon 95 26 09 16.