>Varsling av kritikkverdige forhold

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Varsling av kritikkverdige forhold

Publisert: 02.01.2023

Sarpsborg kommune ønsker å legge til rette for at innbyggere, brukere, leverandører og andre enkelt skal kunne varsle om kritikkverdige forhold.

Hva er varsling?

Varsling er å melde fra om mulige kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Med kritikkverdige forhold menes straffbare forhold og andre lovbrudd, brudd på kommunens regler og etiske retningslinjer, og brudd på allment aksepterte normer.

  • korrupsjon og økonomiske misligheter som tyveri og underslag
  • brudd på regler om arbeidsmiljø og sosial dumping
  • brudd på regler for anskaffelser
  • upassende gaver eller bonuser
  • mobbing, trakassering eller diskriminering
  • brudd på kommunens etiske regler
  • fare for liv og helse

Hvordan varsle?

Du kan enkelt, trygt og anonymt (hvis ønskelig) varsle kommunen via:

Alle varslinger blir behandlet av Sarpsborg kommunes varslingsutvalg som består av direktør organisasjon, kommuneadvokat og rådgiver. Hva som skjer etter dette, vurderes fra sak til sak utifra alvorlighetsgrad og omfang.

Varslingsplakat

Her er varslingsplakaten i kommunen - PDF

Varsling er positivt

Varsling er bra, både for Sarpsborg kommune og for samfunnet for øvrig, fordi kritikkverdige forhold da kan rettes opp og fordi det kan bidra til å utvikle Sarpsborg kommune positivt.

Anonymitet og fortrolighet

Hvem varsleren er, er alltid fortrolig informasjon.
Varsling kan gjøres anonymt, men normalt vil åpenhet sikre bedre saksgang og resultat for alle involverte parter.

Kontaktperson:

Har du spørsmål rundt varsling, ta kontakt med Linn Gjerlaugsen i virksomhet stabstjenester på epost linn.gjerlaugsen@sarpsborg.com eller telefon 69 10 80 00 (servicetorget).