Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

Logo med snarvei til jubeleumsportalen

>Varsling av kritikkverdige forhold

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Varsling av kritikkverdige forhold

02.01.2017

Sarpsborg kommune arbeider nå med å legge til rette for at innbyggere og andre enkelt skal kunne varsle om kritikkverdige forhold via et elektronisk skjema.

Når det nye skjemaet er på plass, vil man enkelt, trygt og anonymt (hvis ønskelig) kunne varsle kommunen fra nettsiden www.sarpsborg.com. Skjemaet vil trolig kunne benyttes fra tidlig i 2017.

Hvordan varsle?

Inntil varslingsskjemaet er tilgjengelig, har innbyggere, brukere, leverandører og andre mulighet til å varsle via:

Alle varslinger blir behandlet av Sarpsborg kommunes varslingsutvalg som består av kommunesjef HR, kommuneadvokat og personalrådgiver.

Hva er varsling?

Varsling er å melde fra om mulige kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Med kritikkverdige forhold menes straffbare forhold og andre lovbrudd, brudd på kommunens regler og etiske retningslinjer, og brudd på allment aksepterte normer.

  • korrupsjon og økonomiske misligheter som tyveri og underslag
  • brudd på regler om arbeidsmiljø og sosial dumping
  • brudd på regler for anskaffelser
  • upassende gaver eller bonuser
  • mobbing, trakassering eller diskriminering
  • brudd på kommunens etiske regler
  • fare for liv og helse

Varsling er positivt

Varsling er bra, både for Sarpsborg kommune og for samfunnet for øvrig, fordi kritikkverdige forhold da kan rettes opp og fordi det kan bidra til å utvikle Sarpsborg kommune positivt.

Anonymitet og fortrolighet

Hvem varsleren er, er alltid fortrolig informasjon.
Varsling kan gjøres anonymt, men normalt vil åpenhet sikre bedre saksgang og resultat for alle involverte parter.

Kontaktperson:

Har du spørsmål rundt varsling, ta kontakt med Line Haug i Enhet HR
på epost: line.haug@sarpsborg.com eller telefon 915 85 920.