>Nyheter

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Nyheter

 • Stengt jernbaneovergang på Brevik, og endret bussrute

  Fra den 19. februar og fram til senhøsten vil det ikke være mulig å passere over jernbaneovergangen på Brevik. Overgangen stenges i forbindelse med gravearbeid, noe som også påvirker busslinje 130.

 • Informasjon om kommunale avgiftene

  Som boligeier må du betale for jobben kommunen gjør med blant annet å sikre at du har rent vann i springen, og at søppelet ditt blir hentet. Dette betaler du for gjennom de kommunale avgiftene.

 • Lærte mer om digitale tjenester i Sarpsborg

  Medarbeidere fra E-helseavdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) fikk teste og lære mer om kommunens arbeid med digitale tjenester under tirsdagens besøk.

 • Starter med bydelsmødre i Sarpsborg

  Denne våren vil Sarpsborg kommune starte prosjektet "Bydelsmødre Sarpsborg", og vil rekruttere frivillige kvinner til å delta.

 • Skal dele ut 500.000 kroner til prosjekter i Østre bydel

 • Vil fylle amfi'n med digital ungdomskultur

  Hvis alt går etter planen, kan Sparta Amfi fylles med digital ungdomskultur 27. til 30.juni. Sarpsborg kommune samarbeider med IHK Sparta Sarpsborg om å gjennomføre Norcup, som kan trekke besøkende fra inn- og utland.

 • Så vidt i pluss

  Årsresultatet for 2023 viser et overskudd på 13,8 millioner for Sarpsborg kommune. – Jeg er lettet over at vi unngår et underskudd og måtte bruke av fond. Men drifta går fremdeles i underskudd, og vi må fortsatt omstille oss, sier kommunedirektør Turid Stubø Johnsen.

 • Kommunen gir støtte til parkfest

  Kommunen gir 100.000 kroner i støtte til Parkfest i regi av Sarpsborgfestivalen. Dette blir et gratistilbud til barn og unge under 18 år. Det ble bestemt i formannskapet.

 • Nå blir det større plass ved Grålum barneskole

  Grålum barneskole har vært for liten gjennom flere år. Fra neste skoleår blir det endelig større plass – både for elever og ansatte.

 • Kokevarsel for husstander på Ise

  Vannet er tilbake hos husstandene på Ise, som manglet dette etter en akutt vannlekkasje tirsdag.

 • Husk å søke tilskuddsordninger

  Sarpsborg kommune har en rekke tilskuddsordninger for kultur, idrett og nærmiljøanlegg, og det nærmer seg søknadsfrist for flere av dem.

 • Nå er alle barnehage- og skolebygg kartlagt

  Norconsult har vært på befaring hos alle de kommunale barnehagene og skolene i Sarpsborg. Dette som et ledd i arbeidet med en ny kommunedelplan for barnehage- og skolekapasitet.

 • Viderefører samarbeidet med Av-og-til

  Sarpsborg kommune fortsetter det rusforebyggende arbeidet i samarbeid med alkovettorganisasjonen Av-og-til.

 • Samlet informasjon til pårørende

  Det kan være vanskelig og krevende å være pårørende, og kommunen har samlet nyttig informasjon rettet mot pårørende på egne sider.

 • La avfallsbeholderne stå framme – status avfallshenting

  Denne uka tømmes restavfall og papir. I enkelte områder er det noe forsinkelse på tømming, men renovatør forsikrer at alt skal bli tømt i løpet av helgen.