>Nyheter

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Nyheter

 • Slik får du helsehjelp i sommer

  Her er en oversikt over ulike steder som kan hjelpe deg.

 • Sarpsborg blir en friby

  Ordføreren signerte i dag en medlemsavtale med det internasjonale nettverket av fribyer, ICORN, som gjør at Sarpsborg blir en friby.

 • Søksmål om eiendomsskatt

  Borregaard har tatt ut søksmål mot Sarpsborg kommune. De mener eiendomsskatten de er pålagt å betale er for høy.

 • Se bystyremøtet i opptak

  Følg politiske møter og andre møter direkte via Sarpsborg kommunes nett-TV.

 • Stenger testsenteret

  Koronatestsenteret på Sirkustomta i Torsbekkdalen legges ned 10. juni. Men det vil fortsatt være muligheter for å få tatt koronatest i kommunen.

 • Skal mekle om arealplanen

  Vi reviderer arealplanen og kystsoneplanen. Statsforvalteren i Oslo og Viken, Viken fylkeskommune, Mattilsynet og Bane NOR har fremmet innsigelse på til sammen 19 punkter til de to planene. 10 av innsigelsene er ikke løst. Den 15. juni skal kommunen møte hos Statsforvalteren for å finne en løsning på disse.

 • Stor fare for gress-, lyng- og skogbrann

  Det er for tiden meget stor fare for gress-, lyng- og skogbrann i Sarpsborg kommune. Nå ber brannvesenet innbyggerne om å være forsiktige ved bruk av ild.

 • Slik blir 17. mai i Sarpsborg

  Det blir barnetog, russetog og veteranbilkortesje. Det blir tivoli, korpsmusikk, konserter og taler. Det store samlinger med mange mennesker, og feiring akkurat slik som det var før pandemien.

 • Sykkelsommer i Sarpsborg

 • Sortering av matavfall fra 2023

  Etter 2023 kan ikke matavfall og restavfall leveres sammen. I Sarpsborg vil abonnentene derfor få en egen beholder til matavfall.

 • Starter samtalegrupper for pårørende til de som har demens

 • Strømstøtte til frivillige lag og foreninger

  Sarpsborg kommune har fått 2.971.235 kroner som skal deles ut til strømstøtte til lag og foreninger. Utvidet søknadsfrist er 16. april.

 • Starter gravidtreff ved familiesenteret

  Er du gravid og ikke er i jobb på dagtid? Da har vi et nytt tilbud til deg. Annenhver uke blir det nå gravidtreff ved familiesenteret i sentrum.

 • Sarpsborg scene i gult og blått

  Som et tegn på solidaritet har Sarpsborg scene blitt lyssatt i de ukrainske fargene gult og blått.

 • Smittetallene synker

  Forrige uke sank smittetallene i Sarpsborg for første gang siden jul, men dette betyr ikke nødvendigvis at vi har nådd smittetoppen. -Tallene er mer usikre etter at det ikke lenger er krav om testing, sier kommuneoverlege Sapna Iqbal.

 • Skal jobbe sammen for å få trygg fritid, trygg debatt og bli trygg på nett

  Ungdomsrådet, politi, kommunen og frivillige organisasjoner går nå sammen for å jobbe mot hat, radikalisering, rasisme og skape trygg by og møteplasser. De har nå startet prosjektet Ung motkraft.

 • Skal drøfte innsigelsene

  Arealplanen og kystsoneplanen skal til ny behandling i bystyret og formannskapet. Denne gangen er det innsigelsene som er tema.

 • Sarpsborg-bedrifter får likevel statlige koronamidler

  Regjeringen har bevilget 500 millioner som skal gå til bedrifter i serveringsbransjen. Bevilgningen gir Sarpsborg kommune ca 3, 3 millioner kroner som kommunen fordeler til bedriftene.

 • Samarbeider for å styrke mangfoldet

  Sarpsborg kommune samarbeider med flere organisasjoner for å få innspill til hvordan man bedre kan legge til rette for å styrke mangfoldet i samfunnet.