>Klage i forbindelse med tildeling av barnehageplass

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Klage i forbindelse med tildeling av barnehageplass

Publisert: 21.02.2022 – Oppdatert: 22.02.2022

Du kan kreve begrunnelse hvis du får avslag på barnehagesøknaden, eller ikke får 1. eller 2. ønske oppfylt. I hovedopptaket har du også klagerett. Klagerett gjelder dessuten for søkere med prioritet.

Rett til begrunnelse

Du kan kreve skriftlig begrunnelse dersom du får avslag på søknad om barnehageplass. Dette gjelder også dersom du verken får 1. eller 2. ønske oppfylt. Her finner du skjemaet:

Forespørsel om begrunnelse for avslag / tildelt plass ved barnehageopptak - PDF.

Sendes til: Sarpsborg kommune, Virksomhet oppveksttjenester, postboks 237, 1702 Sarpsborg.

Klagerett

Du har klagerett dersom du i hovedopptaket får avslag på søknad om barnehageplass. Du har også klagerett dersom du i hovedopptaket verken får  1. eller 2. ønske oppfylt.

Utenom hovedopptaket - er det klagerett ved avslag for søkere med prioritet etter barnehageloven § 18.

Klagekjemaet for tildelt barnehageplass / avslag på søknad finner du her - PDF.

Sendes til: Sarpsborg kommune, Virksomhet oppveksttjenester, postboks 237, 1702 Sarpsborg.

Frister og behandling

Fristen for å klage eller be om begrunnelse er 3 uker fra det tidspunktet du har mottatt tilbud/avslag. For den som ikke har mottatt slik beskjed, løper fristen fra det tidspunktet vedkommende har fått, eller burde ha skaffet seg, kunnskap om avgjørelsen.

Dersom klagen ikke kan behandles innen en måned etter at den er mottatt, skal det gis foreløpig svar, såfremt dette ikke må anses som åpenbart unødvendig.

Klagene som ikke gis medhold, oversendes for endelig behandling i kommunens klageutvalg. Alle informeres skriftlig om utfallet. Klagebehandlingen avsluttes vanligvis i månedsskiftet juni/juli.

Søknad om barnehageplass omfattes av barnehageloven med følgende forskrift: Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage

Alt om barnehagetilbudet i Sarpsborg: sarpsborg.com/barnehage