>Priser barnehage

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Priser barnehage

Publisert: 06.01.2023

Barnehage - betalingssatser

Priser i kommunale barnehager i Sarpsborg fra 1. januar 2023:

Det er 11 måneders betaling i kommunale barnehager pr. år. Det er ingen betaling mellom 15. juli og 14. august.

 

 Priser i kommunale barnehager i Sarpsborg:
Størrelse på plassPris pr. måned 
 100% plass   kr 3.000,-
 80% plass   kr 2.400,-
 60% plass   kr 1.800,-
 50% plass   kr 1.500,-
 40% plass   kr 1.200,-

 

Redusert pris - dette må du søke om: 
Se veiledning for å søke om redusert pris i barnehage her.

 

Gratis oppholdstid - dette må du søke om: 
Familier med samlet brutto person- og kapitalinntekt på under kroner 598.825,- pr. år, kan etter søknad få 20 timer gratis oppholdstid i barnehagen pr. uke fra august det året barnet fyller 2 år. (Fra 1. august 2023 økes inntektsgrensen til kroner 615.590,-.)

For å søke om gratis kjernetid, må du bruke samme søknadsskjema som for redusert pris i barnehage. Du finner det på denne siden.

 

Søskenmoderasjon: 

Det gis 30% søskenmoderasjon for søsken nr. to, og 50% søskenmoderasjon for søsken nr. tre og over. (Fra 1. august 2023 endres søskenmoderasjonen for barn nr. 3 og over til 100%. Det vil si at plassen blir gratis.)

 

Mat: 

Betaling for mat kommer i tillegg. For en 100% plass er prisen for mat kr 265,- pr. måned. Matprisen avhenger ellers av plasstørrelse. 

 

Gebyr for forsinket henting:

Kr 325,- pr. påbegynte halvtime.

 

Kjøp av enkeltdag: 

Ved ledig kapasitet i barnehagen kan det kjøpes enkeltdager. Pris pr. dag er kr 265,- inkludert mat. Det gis ikke redusert pris eller søskenmoderasjon.

 

 Prisene er vedtatt av bystyret 15.12.2022. Bystyret kan endre satsene i løpet av barnehageåret. 

Søskenmoderasjon barnehage

Det gis søskenmoderasjon dersom man har to eller flere barn i barnehage: 30% prisreduksjon for barn nr. 2 - og 50% prisreduksjon fra og med barn nr. 3. (Fra 1. august 2023 endres søskenmoderasjon for barn nr. 3 og over til 100%. Det vil si at plassen blir gratis.)

Søskenmoderasjon gis når to eller flere barn er folkeregistrert på samme adresse og har minst én felles foresatt. Dette gjelder både om barna har plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage, og om barna har plass i samme barnehage eller forskjellige barnehager.

Dersom barna har plass i forskjellige barnehager, må foresatte gi beskjed til styrer i den barnehagen som har det yngste barnet.