Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Priser barnehage

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Priser barnehage

04.01.2021

Barnehage - betalingssatser

Priser i kommunale barnehager i Sarpsborg fra 1. januar 2021:

Det er 11 måneders betaling i kommunale barnehager pr. år. Det er ingen betaling mellom 15. juli og 14. august.

 

 Priser i kommunale barnehager i Sarpsborg:
Størrelse på plassPris pr. måned 
 100% plass   kr. 3.230,-
 80% plass   kr. 2.584,-
 60% plass   kr. 1.938,-
 50% plass   kr. 1.615,-
 40% plass   kr. 1.292,-

Prisene er vedtatt av bystyret 10.12.2020. Bystyret kan endre satsene i løpet av barnehageåret.

 

Redusert pris: 

Se veiledning for å søke om redusert foreldrebetaling i barnehage her.

 

Gratis oppholdstid: 

Familier med samlet brutto person- og kapitalinntekt på under kr. 583.650 pr. år, som har barn som fyller 2, 3, 4 eller 5 år i løpet av 2020, kan etter søknad få 20 timer gratis oppholdstid i barnehagen pr. uke. 

For å søke om gratis kjernetid, må du bruke samme søknadsskjema som for redusert pris i barnehage. Du finner det på denne siden.

 

Søskenmoderasjon: 

Det gis 30% søskenmoderasjon for søsken nr. to, og 50% søskenmoderasjon for søsken nr. tre og over.

 

Mat: 

Betaling for mat kommer i tillegg. For en 100% plass er prisen for mat kr. 246,- pr. måned. Matprisen avhenger ellers av plasstørrelse. 

 

Gebyr for forsinket henting:

Kr 303,- per påbegynte halvtime.

 

Kjøp av enkeltdag: 

Ved ledig kapasitet i barnehagen kan det kjøpes enkeltdager. Pris pr. dag er kr. 246,- inkludert mat. Det gis ikke redusert pris eller søskenmoderasjon.

 

Søskenmoderasjon barnehage

Det gis søskenmoderasjon dersom man har to eller flere barn i barnehage: 30% prisreduksjon for barn nr. 2 - og 50% prisreduksjon fra og med barn nr. 3.

Søskenmoderasjon gis når to eller flere barn er folkeregistrert på samme adresse og har minst én felles foresatt. Dette gjelder både om barna har plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage, og om barna har plass i samme barnehage eller forskjellige barnehager.

Dersom barna har plass i forskjellige barnehager, må foresatte gi beskjed til styrer i den barnehagen som har det yngste barnet.

Foresatte med barn i kommunal barnehage trenger ikke foreta seg noe for å få søskenmoderasjon. Søskenprisen kommer automatisk på regningen.

Foresatte som har barn i ikke-kommunal barnehage, må fylle ut et skjema for registrering av søsken. Skjemaet fås i barnehagen og leveres tilbake til barnehagen i utfylt stand. Sarpsborg kommune overfører tilskudd til søskenmoderasjon til barnehagen. Barnehagen trekker fra søskenmoderasjonsbeløpet på regningen til foresatte.