>Etablering av barnehager

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Etablering av barnehager

Publisert: 27.01.2023

Kommunen skal godkjenne og føre tilsyn med alle barnehager.

Kommunen som barnehageeier skal også fastsette barnehagens vedtekter. Disse gir opplysninger som er av betydning for foreldres/foresattes forhold til barnehagen.

For å få godkjenning forplikter barnehageeier seg til å drive virksomheten i tråd med gjeldende regelverk med hensyn til både pedagogisk innhold og helse, miljø og sikkerhet.

Ny statlig finansiering av ikke-kommunale barnehager - rammefinansiering av barnehagesektoren trådde i kraft 1. januar 2011.

Statlig investeringstilskudd gis ved nyetablering av barnehageplasser.

  • Med ordinær barnehage menes en bygning som er spesielt tilpasset barnehageformål, og som er godkjent til dette bruk.
  • Familiebarnehagen skal som hovedregel være et fellesskap mellom minst to hjem, virksomheten skal fortrinnsvis foregå i bebodde hjem. Familiebarnehager er fleksible og kan tilpasses behovet.

Se også: