>Etablering av barnehager

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Etablering av barnehager

03.01.2022

Kommunen skal godkjenne og føre tilsyn med alle barnehager.

Kommunen som barnehageeier skal også fastsette barnehagens vedtekter. Disse gir opplysninger som er av betydning for foreldres/foresattes forhold til barnehagen.

For å få godkjenning forplikter barnehageeier seg til å drive virksomheten i tråd med gjeldende regelverk med hensyn til både pedagogisk innhold og helse, miljø og sikkerhet.

Ny statlig finansiering av ikke-kommunale barnehager - rammefinansiering av barnehagesektoren trådde i kraft 1. januar 2011.

Statlig investeringstilskudd gis ved nyetablering av barnehageplasser.

  • Med ordinær barnehage menes en bygning som er spesielt tilpasset barnehageformål, og som er godkjent til dette bruk.
  • Familiebarnehagen skal som hovedregel være et fellesskap mellom minst to hjem, virksomheten skal fortrinnsvis foregå i bebodde hjem. Familiebarnehager er fleksible og kan tilpasses behovet.

Se også: