>eFaktura til Sarpsborg kommune

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

eFaktura til Sarpsborg kommune

Publisert: 02.01.2023

Sarpsborg kommune tilbyr alle sine leverandører å sende elektronisk faktura.

Fra faste avtalepartnere er det kun elektronisk faktura som aksepteres.
Dette kravet ble innført av alle statlige etater fra 01.07.2012.

Krav til formatet

Elektronisk faktura skal være i standardformat EHF (handelsformat). Innholdet i formatet dekker regnskapslovens krav.

Vi gjør oppmerksom på at fakturaer i PDF-format, sendt via epost, IKKE er en elektronisk faktura

Elektronisk adresse til Sarpsborg kommune (i ELMA) er vårt organisasjonsnummer 938801363.

Hva må du som leverandør gjøre?

Leverandør må inngå avtale med et aksesspunkt for levering av eFaktura.
Oversikt over aksesspunkter finnes her.

Du kan produsere dine EHF-fakturaer i eget fakturasystem eller benytte nettbasert fakturaportal. Fakturaportal er en enkel løsning hvor man oppretter fakturaene på nett og sender disse via et aksesspunkt til kjøper. Spesielt aktuelt for leverandører som bare sender noen få faktura i året til kommunal virksomhet.

Ved bruk av fakturaportal, se de ulike bankenes løsning, eller en av fakturaportalene som listes opp på Difi sine nettsider .

Referanse på faktura

I de tilfeller vårt innkjøpsordrenummer er oppgitt, skal dette påføres faktura. Hvis ikke skal det i stedet oppgis et ressursnummer som referanse. Dette er ansvarsnummer for avdelingen + ident til den som skal ha fakturaen til kontroll. (Eks 43000ABCD).

Når du som leverandør sender faktura til kommunen, må dette ressursnummeret som du har fått oppgitt komme fram i feltet «BuyerReference» i xml-filen som sendes kommunen via aksesspunkt. Sender du faktura som pdf skal dette nummeret settes i feltet «deres ref».

Sarpsborg kommune har avtale med Visma aksesspunkt om mottak av elektronisk faktura.

Kontaktinformasjon

Har dere ytterligere spørsmål om levering av eFaktura til oss, ta kontakt med:
Sidsel Dalager Hammerstad
Tlf. 952 97 484