>Faktura til Sarpsborg kommune

Husk!

Sett ressursnummer på riktig sted i XML-fil. Sarpsborg kommune er fakturamottaker og ikke den enkelte virksomhet. 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Faktura til Sarpsborg kommune

Publisert: 02.01.2023

Sarpsborg kommune ønsker elektronisk faktura fra leverandører. Fakturaer må sendes på det offentlige standardformatet EHF (Elektronisk handelsformat) til organisasjonsnummer 938 801 363

Krav til faktura

 • Fakturaen skal inneholde referanse plassert i riktig felt: For at kommunen skal betale fakturaer til rett tid, må fakturaene merkes med ressursnummer ved bestilling uten eHandel, eller ordrenummer ved bestilling via eHandel.
 • Ressursnummer består av 5-sifret+ident (som regel mellom 2-5 bokstaver). Det skal oppgis av bestiller og plasseres i feltet for «Deres referanse». Det er avgjørende at ressursnummer plasseres her, ingen mellomrom, bindestrek eller andre tegn.
  • Legg ressursnummer i XML-fil der det står XXXXXX:<cbc:BuyerReference>XXXXXX</cbc:BuyerReference>
 • Bokføringsloven og kommunens internkontroll stiller krav til hva en faktura skal inneholde.
 • Følgende opplysninger skal være med i en korrekt faktura:
  • Sarpsborg kommune, org.nr 938 801 363
  • Fakturaadresse: Sarpsborg kommune, Postboks 505, 1703 Sarpsborg
 • Leverandørens navn og adresse
 • Leverandørens organisasjonsnummer med MVA etter hvis leverandøren er registrert i mva-registeret.
 • Ressursnummer 5 siffer + ident eller ordrenummer
 • Tydelig beskrivelse av hva som er levert og til hvem (leveringsadresse)
  • Prosjektnummer og prosjektnavn
  • Timeliste
  • Ved viderefakturering skal fakturakopi vedlegges.
 • Fakturanummer og dato. Mva skal spesifiseres.
 • Utenlandsk leverandør: IBAN-konto og BIC/SWIFT adresse, avtalt valuta.

Fakturaer som ikke tilfredsstiller overstående krav, blir returnert.

Dersom EHF ikke er mulig, kan faktura sendes på mail til regnskap@sarpsborg.com