>Frivillighet i Sarpsborg

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Frivillighet i Sarpsborg

Publisert: 01.12.2022

Sarpsborg har et mangfold av frivillige. Den organiserte frivilligheten spenner vidt fra idrett, sang og musikk til speidere, 4H-klubber, humanitære foreninger, innvandrerorganisasjoner og brukerorganisasjoner.

Mye frivillig aktivitet i SarpsborgI anledning Frivillighetens år 2022, avrundes markeringen med bidrag fra 24 foreninger som representerer det mangfoldet som finnes av frivillige lag og foreninger for barn, ungdom og voksne i Sarpsborg.

Her forteller de om innsatsen foreningene gjør, med informasjon om hva og hvordan de jobber.

Den kurdiske foreningen i Østfold

Frivillig organisasjon som startet opp i 2003.

Mer om Den kurdiske foreningen i Østfold

Den kurdiske kultur foreningen i Østfold er en frivillig organisasjon som ønsker å satse på folket, at de skal føle seg inkludert, og der de kan på sitt eget språk få med seg det nyttige i samfunnet. Videre hvordan det norske samfunnet er og utvikler seg, ønsker vi også å ha et innblikk i. Medlemmerne skal bli introdusert til det norske samfunnet, men også motsatt - at den kurdiske kultur blir sett.

Hovedfokuset til foreningen er intergrering og inkludering, og vi gjør dette fordi alle skal føle seg sett og hørt, og samtidig beholde den kulturelle delen men samtidig inkludere seg i det norske samfunnet.

Den kurdiske foreningen i Østfold er spesielt stolte av et seminar med frivillig organisasjon, der vi blant annet har hatt Newroz (nyttår) og mange ulike seminarer. Aktvitetene har bidratt til at antall medlemmer har økt veldig, og det blir verdsatt. Organisasjonen ønsker å fortsette med aktivitetene og gjøre det medlemmene setter pris på.
Etter pandemien så det veldig mørkt ut, og flere falt ut. Men nå er aktiviteten på bedringens vei, for nå er det mulig med fysisk oppmøte som hjelper veldig slik at vi kan få til et samarbeid med våre egne og nordmenn.

Diabetesforbundet Sarpsborg

Diabetesforbundet Sarpsborg ble etablert 9.september 1950, og har i dag over 350 medlemmer.

Mer om Diabetesforbundet Sarpsborg

Diabetesforbundet Sarpsborg på standDiabetesforbundet jobber for at alle skal ha et godt liv med diabetes. Det handler om å ha en trygg hverdag, med riktig behandling, kvalitetsikret informasjon, bedre rettigheter - og forskning som gir håp for fremtiden.

Forbundet har arrangert mange aktiviteter for barn og unge, blant annet til Tusenfryd, Badeland, bowling, trampolineparken Svev og Klatring på grensen. Sentralt arrangeres også barne-og ungdomsleir.
Vi hadde en diabetesfaglig samling 12.november i år med 90 deltakere på Quality Hotel Sarpsborg, i samarbeid med andre lokallag i gamle Østfold. Mange gode forelesere, og samlingen fikk veldig god evaluering fra deltakere.

Foreningen har hatt svak oppgang etter noen år med nedgang. Synlighet, gode temaer på møter, om det er fysiske eller webinarer. Fokus på barne- og ungdomsaktiviteter.
Vi opplever at det er utfordring med å få noen til verv, og tror på mer samarbeid med andre lokallag. Ellers håper vi på å bli overflødig i fremtiden: Vi står sammen for et godt liv med diabetes, men håper på en fremtid uten.

DNT Nedre Glomma

Den Norske Turistforening har eksistert i over 150 år med hytte- og rutetilbud i hele landet. Vår lokale forening DNT Nedre Glomma dekker kommunene Hvaler, Fredrikstad og Sarpsborg, og feirer 20 år i 2022.

Mer om DNT Nedre Glomma

Lokallaget vårt ble stiftet i 2015, mens Fortidsminneforeningen ble stiftet i 1844. Da var foreningen med på å redde flere stavkirker. Åtte av disse er i foreningens eie.  Vi engasjerer oss i at verneverdige hus og bygningsmiljøer skal bli tatt vare på. Disse forteller en historie og er viktige for lokalmiljøet vårt.  Det gir også mindre miljøavtrykk å rehabilitere, framfor å bygge nytt. Dette må kommunen og politikerne våre få øynene opp for.  Vi følger med på hva som skjer i Rakkestad og Sarpsborg og er aktive med å sende inn merknader og innspill til bl.a reguleringsplaner. Huset i Korsgata 3 fra 1867, er ett av husa vi har jobbet for skal bli tatt vare på.  Det ser vi ut til å ha lykkes med.  Vi har hatt i oppdrag for kommunen, sammen med historielaget, å skaffe opplysninger om arkitektur- og kulturhistorie til hus som tidligere var verna etter vernegrad 1,2 og 3.  I 2015 fikk vi i oppdrag å sende inn en rapport om bygninger i området  Sandesund-Greåker, da det skulle lages en kommunedelplan for området.  Siste året har vi vært engasjert i å sende innspill til flere reguleringsplaner, samt Kulturminneplanen både i Sarpsborg og Rakkestad. I nov.2021, hadde vi en bildekveld med Jarl Morten Andersen som vi fikk støtte til av kommunen. Den samlet fullt hus.   Vi har fått med flere nye medlemmer siden sommeren. Disse fikk vi på stand i Rakkestad under Markens Grøde og stand i Sarpsborg under Frivillighetsfestivalen. Det er tydelig at mange er interessert i bygningsvern og vi tror interessen vil øke i årene som kommer.  Av aktiviteter har vi hatt byvandringer og møter for både medlemmer og andre interesserte. Dette vil vi fortsette med og håper vi vil nå mange gjennom disse.DNT jobber med tilrettelegging for et aktivt, enkelt, allsidig og miljøvennlig friluftstilbud. Vi drifter hytter og merker stier. Vi arrangerer fellesturer, kurs og arrangementer, og tilbudet er rettet mot alle aldere. Alt fra trilleturer med barnevogn, via fjellsportaktiviteter, til rolige rusleturer for de eldste. Alt gjøres på dugnad, til stor glede for både de frivillige og deltakerne.

Medlemskontoret ligger i Torggata 15 i Sarpsborg. Her selges turkart, DNT-nøkkelen, kopper og andre ting. Velkommen innom!

Høsten 2021 åpnet foreningen en klatreløype i skogen ved hytta vår Østtorp. Løypa er åpen og gratis for alle å bruke, og har blitt et supert turmål. I tilknytning til løypa har vi satt opp gapahuker og toalett, og parkeringsplassen ved Knatterudfjellet er utvidet. Det har vært nødvendig da besøkstallet første året nådde svimlende 15.000!

For å bli medlem i DNT melder du deg inn via nettsiden www.dnt.no. Medlemmene våre er de aller viktigste bidragsyterne for å holde aktivitetsnivået oppe. Medlemskontigenten som betales til DNT går til vårt lokale tilbud i Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler. Som medlem får du blant annet medlemsblad og rabatterte priser på DNT-hytter.

Framover kommer vi til å rette fokuset også mot kysten som er så flott her i Østfold. Målet er å få på plass en kysthytte, samt mer aktiviteter i vann. Ellers er vi veldig stolte av at vi arrangerer 5-6 fellesturer ukentlig, og det skal vi fortsette med.

Foreningen Bosnia Hercegovina

I 1998 ble Foreningen Bosnia og Hercegovina Østfold stiftet. Foreningen har klubblokaler i Bane Nors lokaler ved jernbanestasjonen.

Mer om Foreningen Bosnia Hercegovina

Foreningen Bosnia HercegovinaForeningen driver dansegruppe, og markerer internasjonale dager som 8. mars og 1. mai på bosnisk vis. Da er det familiedag som er en tradisjon fra Bosnia, og det feires på Isesjøbråten. Siste helgen i august markeres "Foreningens dag" med grilling og aktiviteter for alle generasjoner.

Videre arrangeres det blant annet sjakkturninger, felles fotballkamper på tv med mer i lokalene våre. Foreningen er også alltid med på "Folk i Sarp", og danser hver søndag i Kulturskolens lokaler på Epa. Vier stolt av at foreningen klarte seg godt gjennom pandemien og ikke ble lagt ned. I nesten to år var det ingen aktiviteter, og det gjorde det vanskelig å få betalt husleie og andre driftsutgifter.

Medlemsutviklingen er stabil, med en liten økning i 2021. Vi tror det er behov for en bosnisk forening også i årene fremover, og vi ser lyst på fremtiden og ønsker oss flere unge som kan engasjere seg i driften av foreningen.

Fortidsminneforeningen Sarpsborg og Rakkestad

Fortidsminneforeningen ble stiftet i 1844, mens lokallaget ble stiftet i 2015.

Mer om Fortidsminneforeningen Sarpsborg og Rakkestad

FortidsminneforeningenLokallaget Fortidsminneforeningen Sarpsborg og Rakkestad ble stiftet i 2015, mens Fortidsminneforeningen ble stiftet i 1844. Da var foreningen med på å redde flere stavkirker. Åtte av disse er i foreningens eie.

Foreningens medlemmer engasjerer seg i at verneverdige hus og bygningsmiljøer skal bli tatt vare på. Bygningene forteller en historie og er viktige for lokalmiljøet.
Det gir også mindre miljøavtrykk å rehabilitere, framfor å bygge nytt. Fortidsminneforeningen følger aktivt med på hva som skjer i Rakkestad og Sarpsborg og er aktive med å sende inn merknader og innspill til blant annet reguleringsplaner.

Huset i Korsgata 3 fra 1867, er ett av husene vi har jobbet for skal bli tatt vare på.
Det ser vi ut til å ha lykkes med.

Vi har hatt i oppdrag for kommunen, sammen med historielaget, å skaffe opplysninger om arkitektur- og kulturhistorie til hus som tidligere var verna etter vernegrad 1,2 og 3.
I 2015 fikk vi i oppdrag å sende inn en rapport om bygninger i området Sandesund-Greåker, da det skulle lages en kommunedelplan for området.

Det siste året har vi vært engasjert i å sende innspill til flere reguleringsplaner, samt kulturminneplanen både i Sarpsborg og Rakkestad. I november 2021 hadde vi en fotokveld med Jarl Morten Andersen som vi fikk støtte til av kommunen. Den samlet fullt hus.

Vi deltok på stand i Rakkestad under Markens Grøde og under Frivillighetsfestivalen i Sarpsborg, og rekrutterte flere nye medlemmer. Det er tydelig at mange er interessert i bygningsvern, og vi tror interessen vil øke i årene som kommer.

Av aktiviteter har vi hatt byvandringer og møter for både medlemmer og andre interesserte. Dette vil vi fortsette med og håper vi vil nå mange gjennom disse. 

HA-BO-NA korpset

Ha-Bo-Na korpset består av 55 makaløse, morsomme musikanter, og utgjør skolekorpset til Hafslund, Borgen og Navestad.

Mer om HA-BO-NA

Ha-Bo-Na har fylt gatene med musikk siden 1955, og spiller gladelig både ute mens de marsjerer, og inne på våre fire årlige konserter.

Å spille i korps er veldig mye mer enn øvelser og konserter. Korpsmedlemmene deltar også på Tusenfrydstevnet hvert år, og konkurrerer i distriktsmesterskapet.
Sosiale aktiviteter som Escape Room, Laserworld, bowling eller Svev er med på å styrke samholdet på tvers av de fire korpsene.
Sommerturen er ofte årets høydepunkt, og i år ble det en super tur til Gøteborg.
Aspirant er det første man blir i et korps, året etter rekrutt, og deretter rykker de opp til junior og er endelig klare for hovedkorpset året etter.

De siste to årene har de i tillegg hatt et musikklek-tilbud for 1. og 2.klassinger. Der lærer barna mye om rytmer, notelære og instrumenter, og de leker og har det gøy med musikk.

Fra 2021 har Varteig og Hafslundsøy skolekorps spilt sammen med Ha-Bo-Na korpset, det er et samarbeid musikantene har satt stor pris på.
Vi er alle sammen helt overbevist om at korps er verdens beste fritidsaktivitet, og jobber aktivt med rekruttering gjennom hele året, for at andre også skal få se hvor gøy det er å spille i korps.

HLF Sarpsborg

HLF Sarpsborg er et lokallag i Hørshelshemmedes Landsforbund, og ble stiftet i 1950.

Mer om HLF Sarpsborg

HLF SarpsborgLokallaget har vært aktivt med mange forskjellige aktiviteter for sine medlemmer i 72 år. Det har stadig kommet til nye medlemmer, og i 2022 har laget cirka 600 medlemmer i Sarpsborg, og er den organisasjonen i kommunen med flest medlemmer. Hørselshemmedes Landsforbund har cirka 65.000 medlemmer i Norge.

HLF Sarpsborg har 6 utdannede likepersoner med gode kunnskaper innen Ménière, Tinnitus og høreapparatbrukere. Dette er personer som hjelper ander hørselshemmede med stell og enkle reparasjoner av høreapparater og andre dagligdagse problemer, både for medlemmer og ikke medlemmer.

Fra andre uken i januar 2023 er vi å treffe på Helsehuset Sarpsborg hver tirsdag mellom kl. 13.00 og 15.00 for en prat og stell av høreapparater.

De fleste temamøter/medlemsmøter arrangeres på Lande Bosenter. Temamøtene handler om nytt innen hørselsutstyr og bruk av dette, og det gjennomføres bussturer og andre aktiviteter. Året avsluttes med et julemøte hvor det blir servert julemat til medlemmene.

Totalt er det 18,2 prosent voksne over 20 år med hørselstap i Østfold, og mange sliter i hverdagen. LHL Sarpsborg jobber blant annet for at et bedre tilbud for de hørselshemmede i Sarpsborg, med økt hørselskompetanse og tjenestetilbud. Bedre universell utforming med teleslynger på alle møteplasser, og bedre samhandling med de frivillige organisasjonene i kommunen.

Ingedal 4H

Det lokale laget Ingedal 4H ble stiftet i 1956, og holder til i skolekretsen til Hornnes barneskole.

Mer om Ingedal 4H

Ingedal 4HI 4H har vi et motto « Å lære ved å gjøre». Det betyr at medlemmene skal selv være med å planlegge og gjennomføre ulike aktiviteter igjennom året. Når vi planlegger et nytt 4H år, prøver vi å finne aktiviteter som treffer de 4 H’ene på ulike måter.

H’en står for: Hode, hjerte, hender og helse.

Barn fra Ingedal 4HSeiling, overnattingstur med bygging av gapahuk, gårdsbesøk, nissemøte, boblefotball og steingardmøte er eksempler på aktiviteter 4H har hatt.

I tillegg til klubbmøter arrangerer vi vår lokale Dyrsku’ og Høstfest, som er arrangementer vi er veldig stolte av og hvor medlemmene gjør en kjempeinnsats!

Barn i Ingedal 4HTil Dyrsku’ på Ingedal Grendhus i mai inviterer vi hele bygda, og lager et møtepunkt hvor vi har kiosk, et hobbybord og besøk av griser, kalver, lam, kaniner og høner.

Høstfesten er i avslutningen av 4H-året. Her bryter medlemmene barrierer, kjenner på samhold og skaper god stemning på scenen. Sammen har de satt sammen underholdning og de har laget utstillinger til stor glede for publikum.

Vi gir ut informasjon og inviterer til et 4H møte for å nå nye medlemmer. I år inviteres det til julemøte for aspiranter 15. desember, og vi besøker Kalnes og dyrene der.

Barn i Ingedal 4HAktive barn i Ingedal 4HBarn fra Ingedal 4H

Korene i Tune kirke

I snart 50 år har hovedfokuset til korene i Tune kirke vært å lære barn og unge om stemmebruk og sangteknikk. Kirkekorene har hatt aktivitet siden 1974.

Mer om korene i Tune kirke

Opplæringen er nært knyttet til kormusikk i kirkelig sammenheng. De deltar på gudstjenester og har egne konserter og oppdrag i og utenfor Tune kirke. Her er det Sangleker og enkle sanger for de minste og økt fokus på samklang og flerstemmighet etterhvert som kormedlemmene blir eldre. Sjangerbredden er stor selv om de hovedsakelig synger i kirken. De har gjort både gospel, jazz og mer tradisjonell kirkemusikk.

Korene består av tre aldersinndelte grupper som gir et sammenhengende tilbud til barn og unge i alderen 4 til 20 år.

Et høydepunkt for de eldste i Pikekoret var å delta i NM for kor høsten 2021. I år har Pikekoret hatt jazzkonsert med utdrag fra Duke Ellingtons Sacred Concert. Første søndag i advent holder koret sin tradisjonsrike konsert i Tune kirke sammen med fløytist Christine Møklegaard.

Til tross for en litt negativ medlemsutvikling for de eldste, er det stadig rom for å gi korsangerne større musikalske utfordringer. Her skal det være et attraktivt tilbud som alle kan være med på, og det koster lite å være med. Inntil videre har Tune kirkes pikekor en historisk klang over seg som mange i byen forbinder med flott korsang! Men selv om den eldste gruppa heter Pikekoret, er døra også åpen for gutter som vil synge, og da vil navnet endres. 

I den minste aldersgruppa er det god utvikling i antall medlemmer. Tilbudet holder til i Greåker kirke, og mange i nærmiljøet har oppdaget det. Vi gleder oss stort over det og håper å bygge stein på stein til et stort kormiljø.

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse er cirka 25 år, men lokalt har det vært mye aktivitet og stor pågang av medlemmer særlig de siste ti årene.

Mer om Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse

Vårt arbeid er bygget på 3 pilarer: Verdighet – omsorg- løsninger. Pårørende trenger bred støtte for å mestre sine egne liv. De skal anerkjennes for sin kompetanse som pårørende, og de skal bli hørt og tatt med på råd. Det er fortsatt mye skam, skyld og fordommer om rus- og psykiske lidelser. Foreningen drives på frivillig basis av pårørende for å støtte og hjelpe de som er i krevende livssituasjoner på grunn av sin rolle som pårørende.

Vi har et allsidig tilbud til pårørende med vekt på å være en støttespiller. Vi sprer og formidler nyttig og relevant kunnskap til medlemmene. Vi har pårørendecafe med underholdning, temakvelder med foredrag, kurs, seminar, selvhjelpsgrupper, individuelle støttesamtaler og mye mer.

Lokallaget har hatt en jevn øking av medlemmer de siste årene. Vi har medlemmer i alle aldre, og er nå det femte største lokallaget i Norge. Laget holder et høyt aktivitetsnivå med vekt på allsidighet, og samarbeider blant annet med kommuner, spesialisthelsetjenesten, foreninger, aktører og andre som er opptatt av pårørende innen psykisk helse- og rus.

Psykiske lidelser og rus finnes i alle samfunnslag, og rammer mange nye familier hvert år. Denne trenden er økende. Pårørendeforeningen vil bli enda viktigere i årene som kommer. I Sarpsborg er det flere hundre pårørende som kanskje ikke vet om vår forening, og som inviteres til å bli medlem.

Klikk her for å komme til vår side på Facebook 

Lions Club Skjeberg

Lions Club Skjeberg ble stiftet 28. mars 1969.

Mer om Lions Club Skjeberg

Lions-klubbenes mål er å gjøre en aktiv innsats for å bedre forhold i samfunnet, og hjelpe dem som er i nød.

Skjeberg LionsFor oss i Skjebergklubben betyr det å drive dugnadsarbeid for å tjene penger. Disse pengene gir vi videre til lag og foreninger - fortrinnsvis i gamle Skjeberg, men også til organisasjoner som arbeider i andre deler av Sarpsborg kommune. Vi setter vår ære i å dele ut igjen alle pengene vi har samlet inn eller tjent på forskjellige dugnader.

Det siste året har vi blant annet hatt dekkskift-dugnad, ryddedugnader og kakelotteri. I november arrangerte vi Lions’ kunstutstilling på Borg videregående skole i samarbeid med Lions Club Borg, etter to års «pandemi-pause».

Medlemstallet har stått mer eller mindre stille det siste året, men vi arbeider aktivt for å få nye medlemmer, blant annet ved å arrangere hyggekvelder. Der får venner og bekjente av medlemmene vite hva Lions-bevegelsen står for og gjør. Så langt har disse kveldene bidratt til flere innmeldinger i LC Skjeberg.

Det er vanskelig å spå om framtiden. Medlemmene blir ikke akkurat yngre med årene, men med en samfunnsutvikling som kan gjøre tilværelsen vanskeligere for svært mange av oss, håper vi at flere ser vårt hovedmål som stadig viktigere: gjøre en aktiv innsats for å bedre forhold i samfunnet, og hjelpe dem som er i nød. 

Musikkens Venner

Musikkens venner i Sarpsborg ble stiftet 25. februar 1947, og er en frivillig organisasjon som arrangerer klassiske konserter.

Mer om Musikkens Venner

Foreningen arrangerer klassiske konserter, og er en medlemsbasert organisasjon som har et stabilt medlemstall på cirka 100 personer. Musikkens Venner arrangerer vanligvis seks konserter i året, i Sarpsborg kirke, Skjeberg kirke og Metodistkirken. Tidligere hadde foreningen et fast samarbeid med Hafslund om konserter i Riddersalen.

Styret består av syv personer som driver Musikkens Venner på frivillig basis. Både Norsk kulturråd og Sarpsborg kommune gir nødvendige tilskudd til konsertene.

Musikkens venner er den eneste frivillige organisasjon i Sarpsborg som arrangerer klassiske konserter, og bidrar til bredden i musikktilbudet i Sarpsborg. Foreningen regner seg som en viktig aktør i det å formidle klassisk musikk av høy kvalitet. Det er viktig at dyktige norske musikere får oppdrag, og at befolkningen får oppleve klassisk musikk i egen by.

Repertoar er variert og konsertene holder høy musikalsk kvalitet. De senere årene har vi bydd på store navn som Henning Kraggerud, Håvard Gimse, Aage Kvalbein og Christian Ihle Hadland.

Det vi er mest stolte av å ha gjort det siste året, er konserten med vår egen dyktige musiker Ole Martin Huser-Olsen på klassisk gitar, og konserten hvor han fremførte verket «Röslein spracher» for første gang i Norge. Komponisten Dagfinn Koch var også til stede i Sarpsborg kirke på konserten som ble holdt sammen med Oslo strykekvartett.

Vi ønsker oss flere medlemmer og vil gjerne nå ut til flere yngre. Interessert bes ta kontakt på post@mvsarpsborg.com Medlemmer får en rabattert billettpris på konsertene.

Sarpsborg historielag

17. oktober 1995 ble Sarpsborg historielag etablert for å fokusere på bykjernen i Sarpsborg eller med andre ord gamle Sarpsborg kommune, siden de omkringliggende kommunene allerede hadde sine egne historielag.

Mer om Sarpsborg historielag

Sarpsborg historielagLaget jobber for å fremme interesse for slekts- og lokalhistorie, kulturvern, samle inn og ta vare på alt som har betydning for kommunens historie og som kan fortelle om folks livsvilkår gjennom tidene.

Hovedaktivitet er å arrangere møter med foredrag over historiske og fortrinnsvis lokalhistoriske tema. Det arrangeres også turer med samme formål.

Sarpsborg historielag er en av de formelle eierne av Borgarsyssel Museum og har alltid vært sterkt knyttet til museet, hvor også medlemsmøtene holdes. Lagets medlemmer deltar på dugnader for å støtte Borgarsyssel museums virksomhet, blant annet som vakter ved arrangementer.

Utover møtevirksomheten har historielaget største satsing de senere år har vært utgivelsen av to lokalhistoriske bøker med tema St. Mariegate, Glengsgata og Torggatas historie.
Historielaget har også i betydelig grad deltatt i Sarpsborg kommunes arbeid med kulturforvaltning.

Medlemsutviklingen de senere år har dessverre vært litt negativ. Det virker ikke som om lokalhistorie har noen stor appell blant de yngre, men at det er noe man først begynner å interessere seg for etter hvert som man blir eldre. Sarpsborg Historielag har derfor ikke satset på noen utstrakt rekruttering. Laget har isteden valgt å fokusere på å skape et interessant tilbud til dem som har og får interesse for lokalhistorie og regner med at de som er virkelig interesserte finner frem til oss.

Sarpsborg jazzklubb

Sarpsborg jazzklubb startet i 2007.

Mer om Sarpsborg jazzklubb

Klubben har som formål på ideelt grunnlag å spre kunnskap om jazz som musikkform i Sarpsborg og Østfold og øke forståelsen og interessen for jazz og nære beslektede musikkformer.

Jazzklubbens hovedaktivitet er å arrangere jazzkonserter i Sarpsborg, i vesentlig grad jazzcafé hver lørdag fra klokken 16-18 gjennom hele året, bortsett fra i juli og august. I dag foregår det på Kaffeforretningen Sarpen. Sarpsborg Jazzklubb arrangerer også festivaler både i Sarpsborg, Fredrikstad, Hellas og Kroatia.

Det vi er mest stolt av er Robert Normann-festivalen, Gamlebyen Jazzfestival, Kardamili International Jazz Festival i Hellas og Makarska Autumn Leaves International Jazz Festival i Kroatia. Robert Normann-festivalen ble arrangert fra 2009 til 2022.

Medlemsutviklingen har vært stabil de siste årene, og ligger på rundt 220 medlemmer.

Sarpsborg turnforening

Sarpsborg turnforening startet opp i 1885 og er en av landets eldste foreninger.

Mer om Sarpsborg turnforening

Sarpsborg turnforeningSarpsborg turnforening har lange tradisjoner for å gi et godt miljø for barn og unge der samhold og inkludering står sentralt. Hos oss finner du både breddepartier innen turn og trampoline, oppvisningsturn, cheerleading og konkurransepartier innen troppsgymnastikk.

Turn og cheerleading er en god treningaktivtet for hele kroppen – også for hodet! Samspill, lagfølelse, tillit og det å utfordre seg selv er viktige verdier. Vi tar oppturer og nedturer sammen. Hele foreningen brøler av glede når en klarer trikset som det har blitt terpet og øvd på i timesvis i hallen. Klemmene sitter løst om det ikke riktig skulle gå veien - for det viktigste er å prøve. I oppvisningsturn og cheerleading er utøverne avhengig av å stole på hverandre for å kunne utføre løft, kast og pyramider. Tillit og god kommunikasjon er viktig, og også kunnskap de kan bruke i andre sammenhenger i livet.

De over 800 utøverne trener på Sandesundsveien barneskole og i egenleide lokaler på ABB.

I 2022 var vi veldig glade da vi fikk hjelp av gode lokale krefter for å komme oss til Eurogym i Sveits midt under flystreiken. Det ble buss i mange timer, men i enden ventet fantastiske opplevelser og knytting av bånd på tvers av nasjonaliteter.

Sarpsborg turnforening ønsker gjerne flere medlemmer og har mange på venteliste, og er derfor stadig på jakt etter lokaler for å kunne utvide tilbudet til flere.

Seniorscena 5-56

Seniorscena 5-56 ble etablert i februar 2011, og målet var å skape en møteplass som seniorer kunne utfolde seg på.

Mer om Seniorscena 5-56

Seniorscena gruppebildeInitativtakere var Julius Harildstad og Caroline Rolstad, sjef for Olavsdagene i Sarpsborg. Målet var å etablere en møteplass som seniorer kunne utfolde seg på.

Det skulle være rom for mange ulike former for kulturell og kunstnerisk virksomhet – både korsang, dans, sketsjer og kombinasjoner av disse. Det viktigste var å legge vekt på å skape program som hadde underholdningsverdi – som både var morsomt å se og høre på.

Seniorscena underholderHovedaktiviteten til Seniorscena 5-56 er å underholde på ulike steder i Sarpsborg kommune. Noen ganger blir de invitert til å holde konsert for diverse lag og foreninger. Andre ganger tilbyr de seg å komme for å synge for beboere på aldershjem.

SeniorscenaDen største og viktigste opptredenen i året er i mai måned. Da er det konsert på Sarpsborg Scene sammen med Erik Andrè Hvidsten og Kari Stokke i samarbeid med Den kulturelle spaserstokken, og deltakerne er stolte over at det alltid er full sal og god stemning.

Det siste året har de fått 7-8 nye medlemmer. Det er veldig bra, men de ønsker seg flere. Særlig menn vil de ha med flere av!

De ser på fremtiden med ganske stor optimisme. Selvsagt må de være realistiske og innse at det er godt voksne mennesker i koret, men sangen er et fantastisk hjelpemiddel til å holde folk friske og glade.
Seniorscenas medlemmer gleder seg til 2023 og har satt igang med forberedelser til vårkonsert og sin årlige sommertur.

Skjeberg bygdekvinnelag

I over 100 år har det vært aktivitet i Skjeberg bygdekvinnelag.

Mer om Skjeberg bygdekvinnelag

Skjeberg bygdekvinnelagSkjeberg bygdekvinnelag er en aktiv forening som startet for hele 101 år siden. Laget ønsker å tilby alle kvinner i bygda et sterkt kvinnenettverk og en sosial møteplass som gir påfyll av energi, et pusterom og hygge.

Bygdekvinnelaget er framtidsrettet, følger samfunnsutviklingen og beholder fotfestet i tradisjon og historie. Laget har medlemsmøter med mange forskjellige temaer, gåturer, hobby og hyggecafé, serverer grøt til skolebarn, baker på sykehjem, har en egen vevstue og juletrefest.

Medlemmene er i alderen 40 til 90 år, men alle møter og vevstuen er åpen både for medlemmer og andre interessert. Skjeberg bygdekvinnelag skal være en møteplass for aktive kvinner, en pådriver for en levende bygd, og kjempe for kvinners økonomiske og sosiale rettigheter.

Skjeberg golfklubb

Klubben ble stiftet i 1986, og har i dag over 1000 medlemmer.

Mer om Skjeberg golfklubb

Skjeberg golfklubbI Skjeberg Golfklubb er alle velkomne om du aldri har prøvde golf før eller du er her flere dager i uken og spiller med dine venner, kollegar eller familie. Klubben har gratis trening for barn og unge og utstyr kan dere låne av oss. De kan spille på 18 hullsbane eller prøve på våre treningsområder ved klubbhuset.

Vi ligger i naturskjønne omgivelser ved Isesjø/Hevingen. Det er opparbeidet et nettverk av tur veier med lys i fritidsparken, slik at veiene kan benyttes hele året. Det myldrer av mosjonister som løper eller går. Skolene i nærområdet bruker veiene og området til friluftsaktiviteter for elevene. Og ikke minst barna i barnehagene er flittige brukere av fritidsparken. Om vinteren kjøres det opp skiløyper til stor glede for lokale skientusiaster.

Vi har hatt masse spennende aktiviteter det siste året hvor mange nye har prøvd golf for første gang. Vi har hatt besøk av Borgen barneskole, St. Olav videregående skole, flere barnehager, frivilligsentral, Sarpsborg Sharks, Sparta, Sarpsborg 08 og egne dager for jentegolf i alderen 4 til 19 år. Alle aktiviteter har vært gratis for barna. Vi har også vært heldig å delta på frivillighetsdagen i sentrum og allaktivitetsdag på stadion.

Klubben har over 1000 medlemmer, i alle aldersgrupper. Vi har fått flere nye medlemmer de siste to årene. Golf skal være for alle. Vi ønsker flere jenter/damer og barn/ungdom 6 til 25 år. Vi har et herlig miljø og god stemning med en fantastisk gruppe med frivillige som bidrar hele året med å holde anlegg og bane i orden. Hadde ikke klart oss uten de. Vi ønsker å flere frivillige, og man trenger ikke spille golf for å bli en av oss.

Vi ser lyst på fremtiden og er glade for å kunne tilby et aktivitet for alle. Det skal være lavterskel å komme til oss på Skjeberg Golfklubb. Vi jobber med å rehabilitere bane slik at den kan spilles på i 30 nye år.

Skjeberg Rotaryklubb 

Skjeberg Rotaryklubb er en av tre rotaryklubber i Sarpsborg kommune. Klubben ble stiftet i 1975 og har for tiden 37 medlemmer.

Mer om Skjeberg Rotaryklubb

Skjeberg rotaryRotary International har over 1.4 millioner verden over som samarbeider om både lokale og internasjonale prosjekter som har som formål å gjøre verden bedre for de som trenger vår støtte. Vi har de siste 35 årene blant annet bidra til å utrydde polio over hele verden. I dag er 99,9 prosent av all polio utryddet. Rotary har blant annet medvirket til å vaksinere flere milliarder barn.

Rotary International består av kvinner og menn fra forskjellige yrker som bruker sin fagkunnskap til beste for andre. Lokallaget holder ukentlige møter som varer 1 time - gjerne med interessante foredrag av dyktige og ettertraktede foredragsholdere om aktuelle temaer.

Skjeberg Rotaryklubb jobber både med lokale og internasjonale prosjekter. Alt fra å støtte utdanning av unge kvinner i for eksempel Sri Lanka med skolemateriell. Lokalt har klubben bidratt til historiske skilt på kirkene i området, satt opp benker på populære utfartssteder, og støtter forskjellige prosjekter økonomisk. Klubben formidler også ungdomsutveksling og sommerleirer til en rekke land. Lokalt sender Skjeberg Rotary lokal ungdom med fremtidige lederambisjoner til weekendkurs med kjente ledere fra nærings- og organisasjonsliv.

Skjeberg Rotaryklubb arbeider aktivt med å rekruttere flere medlemmer, spesielt kvinner og nye landsmenn/kvinner. Klubben har også flere årlige sosiale sammenkomster der også familiemedlemmer blir invitert. Det gjennomføres stadig bedriftsbesøk og interessante utflukter, og klubben holder dugnader til beste for almenheten. De fleste møtene med foredrag er åpne også for ikke-medlemmer, og ved å henvende seg til klubben kan man delta som gjest.

Rotaryklubbens side på Facebook  
Her finner du nettsiden til Skjeberg rotary 

Skjeberg sportsklubb

Skjeberg Sportsklubb i Stasjonsbyen har drevet i snart 100 år. Det hele startet 09.04.1930 og hovedaktiviteten til klubben har vært fotball helt siden den gang.

Mer om Skjeberg sportsklubb

Skjeberg sportsklubbKlubben har et fantastisk anlegg med en 11’er bane og en 9’er bane, begge med kunstgress og flomlys. I tillegg disponeres en stor gressflate bak klubbhuset, som stod ferdig i 2015. Et anlegg vi er veldig stolte av, og kan vi driste oss til å påstå at er et av de fineste i Sarpsborg? Skjeberg sportsklubb er en breddeklubb for fotballspillere i alle aldere og kjønn og i senere tid har vi også fått inn Olavs Menn (Amerikansk fotball) som trener og spiller kamper hos oss.

Klubben og alle medlemmer er takknemlig til alle de frivillige fedre, mødre, onkler, tanter og besteforeldre og andre som stiller opp for klubben dag ut og dag inn. Uten de frivillige hadde det ikke vært mulig å drive organisert idrett rundt omkring i lokalmiljøene. Og i «kamp» med dagens mobile samfunn, er det ekstra viktig at vi klarer å holde på denne dugnadsånden slik at det fortsatt vil være et idrettslag for alle i Stasjonsbyen, Skjeberg den 09.04.2130.

Søndre Skjeberg sanitetsforening

Foreningen startet i 17. januar 1970.

Mer om Søndre Skjeberg sanitetsforening

Grøtkoking på Hornnes med sanitetsforeningenForeningen kunne feire 50 års jubileum 17. januar 2020. 

Hovedaktiviteten vår er salg av fastelavnsris, maiblomster hvor inntekten går inn i et fond for barn og unge slik at det kan arrangeres for eksempel drømmedager for barn og unge som sliter i hverdagen, eller har sykdommer som utestenger dem fra vanlige aktiviteter, motevisning, loppemarked og julemesse. Dette er aktiviteter som gjør at vi får inn penger som igjen deles ut i lokalmiljøet etter søknad. Det kan være støtte til en elev som ikke har råd til å være med klassen på klassetur, støtte til festival, og bidrag til nye drakter i et idrettslag.

Søndre Skjeberg sanitetsforenings velkomstpakker til skjebringerVi har det siste året laget velkomstpakker til nye skjebringer. Denne pakken inneholder blant annet hjemmestrikkede luer og sokker, stort badehåndkle, hjerterefleks og litt informasjonsmateriell som leveres på helsestasjonen. Pakkene blir levert nye mødre ved første møte med helsesøster.
Noe annet vi gjør er å koke grøt på Hornnes barneskole to morgener i uka. Dette er veldig populært og ifølge lærerne merker de det godt på elevene de dagene de har fått grøt.

Så langt i år har foreningen fått 10 nye medlemmer, og alle er vervet inn av eksisterende medlemmer i deres kontaktnett. Foreningen ser lyst på fremtiden, har god rekruttering og mellom 40 og 50 medlemmer kommer på medlemsmøtene våre. Her går praten lett rundt bordet og latteren sitter løst, og medlemmene koser seg og vi har et veldig godt miljø.

Tune KFUK-KFUM

Speidergruppa Tune KFUK-KFUM ble stiftet 19. mai 1945.

Mer om Tune KFUK-KFUM

Speidere i Tune KFUK KFUMTune KFUK-KFUM har speidermøtene på tirsdager, og møtes i en gapahuk på Kalvberget i nærheten av Grålum skole ved Opstadveien. Her lærer ungene å tenne bål, bruke kniv, knytte knuter, lage mat på bål og får opplæring i å padle kano på Tunevannet.

Speidergruppa har ei hytte uten strøm og innlagt vann på Folungåsen like ved Mingevannet, og disponerer også lokale på Grålum skole. Et par ganger i året har vi turer til speiderhytta.Vi drar på speiderleir hvert år, og har et utstrakt samarbeid med andre speidergrupper i distriktet om arrangementer som for eksempel 17. mai og Friluftslivets uke. Motivasjonen er gleden ved å se barn og unge mestre ting de ikke trodde at de ville klare, og at vi ser at det tilbudet barn og unge får gjennom deltakelse i speideren gjør en forskjell i de unges liv.

Vi er først og fremst stolt av Friluftslivets dag og det felles speiderarrangementet vi hadde i Glengshølen under Friluftslivets uke. Der nådde vi mange barn som bor i sentrum, blant annet mange innvandrerbarn.

Vi deler ut ranselpost med informasjon om våre aktiviteter på Grålum skole og Tindlund skole. Ellers skulle vi ønske oss flere fedre som speiderledere. Akkurat nå er vi kun damer. For barn og unge som ønsker å prøve seg som speidere eller vil bli leder, kan Ingunn Motzfeldt kontaktes på tlf. 92263956, evt. e-post: kmotzf@online.no

Vi fortsetter så lenge det er barn som vil bli speidere. Så langt er vi ikke bekymret for rekrutteringen av barn, men som sagt vi ønsker oss flere fedre.

Trøsken IL

Idrettslaget ble stiftet 12.juni 1945 og rundet 75 år i 2020.

Mer om Trøsken IL

Trøsken ILIdrettslaget er kjent for sin innsats for tilrettelegging av turløypenettet i Kjerringåsen. Idrettslag driver et aktivt barne- og ungdomsarbeid innenfor idrettene langrenn og orientering, og har medlemmer som hevder seg godt på nasjonalt nivå innenfor sine områder.

Idrettslag er kjent for sitt sosiale inkluderende miljø med egen klubbhytte, og Harehjellhytta er vårt naturlige midtpunkt. Her jobber mange frivillige med kontinuerlig utvikling av hytta og området rundt.

HarehjellhyttaTrøsken IL er stolt av å kunne tilby regionen skiløyper både med naturlig og kunstig snø. I år har vi også etablert en utendørspark for styrketrening. 

Medlemstallet har hatt en litt nedadgående kurve gjennom årene med pandemi, men klubben jobber kontinuerlig med å holde på de vi har og tiltrekke oss nye medlemmer. Rekruttering gjøres ved å tilby gode aktivitetstilbud innen idrettene våre. Henvender oss til skoler og arrangerer for eksempel karusellrenn og nybegynnerkurs.

Trøsken IL har store ambisjoner om videre utvikling av et livskraftig idrettslag. Forbedre anlegg og utstyr som gjør dugnadsarbeidet enklere og fasilitetene for byens befolkning og lagets medlemmer enda bedre.

Vokalensemblet KoDa

Koret startet opp i 2010, og består av glade jenter med ambisjoner om å glede og begeistre.

Mer om Vokalensemblet KoDa

VokalensembletHovedaktiviteten vår er å synge sammen. Det er både utfordrende, lærerikt og fremfor alt gøy. Vokalensemblet KoDa er et showkor med allsidig repertoar, vi synger alt fra gammel kirkemusikk til pop. Koret opptrer mest i Østfold, deltar på korarrangement i hele Europa og reiser på korturer i hele verden. 

Koret dirigeres av Irene Lundblad som har dirigert flere kor, og hun er også vår pianist på mindre arrangement. Hun er utdannet ved Barratt Dues Musikkinstitutt og ved Musikhøgskolan i Gøteborg, hun synger selv i koret Borg Vokal, deltar på konserter, og tar solistoppdrag.

Det siste årene har dessverre vært preget av restriksjoner og sykefravær, som for alle andre i samfunnet. Vi har ikke fått gjennomført de konsertene vi hadde ønsket oss. Våren 2020 skulle vi hatt en stor jubileumskonsert, den ble utsatt til våren 2021, og nå er den utsatt til 13.mai 2023. Høsten 2022 har vi sunget for en losje, og i to gudstjenester.

Tidligere har vi blant annet gjennomført konserten «Kvinner til 1000» i anledning Sarpsborg sitt 1000 års jubileum i 2016. Og i 2017 deltok vi Fredrikstad sitt 450 års jubileum med «Alle tiders kvinner».

Fra vi startet i 2010, har vi hatt mellom 16 og 22 medlemmer. Vi prøver å verve nye medlemmer når vi er rundt omkring, både som kor og som privatpersoner. De fleste medlemmer har vært med i flere år, og mange har vært med fra starten.

Vi har ikke ambisjoner om å bli et stort kor, men vil gjerne ha flere medlemmer slik at vi har flere på hver stemme. Vi ønsker å gjøre gode konserter som gir publikum fine opplevelser med sang, musikk og koreografi. For å ha noe å strekke oss etter, har vi derfor satt opp flere store helaftens forestillinger på profesjonelle scener. I tillegg opptrer vi gjerne i kirker, på andres arrangement som underholdningsinnslag og er gjesteartister på andres konserter,

Framtiden ser lysere ut og vi gleder oss til å gjennomføre konserten vår i mai 2023. Vi regner med at vi kommer til å holde på i mange år enda.Vi liker å påta oss sangoppdrag i bryllup, begravelser, bursdager, julebord, jubileer, seminarer og korsamlinger. Om noen ønsker korsang, så stiller vi gjerne opp!