>Innovasjon i Sarpsborg kommune

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Innovasjon i Sarpsborg kommune

Publisert: 02.01.2023

På denne siden kan du lese mer om innovasjonsarbeidet som gjøres i Sarpsborg kommune.

«Sammen skaper vi Sarpsborg» er kommunens visjon. Dette gjelder også for innovasjonsarbeidet vårt. Sammen med innbyggere, næringsliv, friville og læreinstitusjoner skal vi skape et det gode liv for innbyggerne våre. I møtet med kommunen skal innbyggerne. Sarpingene skal møte en kommune som er klar for samarbeid om nye tanker og løsninger.

En kommune som satser på innovasjon

Mange andre kommuner ser til Sarpsborg og vår satsing på innovasjon. Vi tør å satse på innovasjon, og jobber hardt og systematisk med å bygge innovasjonskultur hos de ansatte. Samtidig er vi opptatt av å sette de nye løsningene ut i live. Nyttiggjort er et viktig begrep i vårt innovasjonsarbeid. Gode nye løsninger skal tas i bruk, og gi kommunen gevinster i form av bedre tjenester, spart tid, økte inntekter eller reduserte utgifter.

Denne siden oppdateres med jamne mellomrom. Sjekk innom for å lese om alt det spennende innovasjonsarbeidet som skjer 

Heder og ære 

Sarpsborg kommune har fått mye heder og ære for sitt innovasjonsarbeid. 

  • Nominert til KMDs Innovasjonspris 2016
  • Nominert til KMDs Innovasjonspris 2018
  • «Best Practice Certificate» i den internasjonale konkurransen EPSA - the European Public Sector Award

Les mer om priser og nominasjoner kommunen har mottatt på siden "Priser og nominasjoner"


Innovasjonsutdanning

I Sarpsborg kommune har vi et lederutviklingsprogram som går over to år. Programmet er obligatorisk for samtlige ledere i kommunen, pluss en rekke nøkkelmedarbeidere.

I utdanningen får lederne lære om:

  • Hvordan skape en innovasjonskultur
  • Hva er innovasjonsledelse, og hvordan leder man innovasjonsarbeid?
  • Hvilke gevinster gir innovasjon, og hvordan måle dem?
  • Tjenestedesign
  • Praktisk innovasjonsarbeid: finne behov, involvere innbyggere, «forstå verden».
  • Praktisk innovasjonsarbeid: finne de gode løsningene, sette i drift
Filmer

Sarpsborg-modellen:

Boligkontoret - «På vei hjem»:

Tidligere satsinger i Sarpsborg kommune:

«Sett karakter på oss»:

Drømmeboksen: