>Ønsker du å klage til kommunen?

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Ønsker du å klage til kommunen?

Publisert: 15.11.2023

På denne siden finner du skjemaer og informasjon om hvordan du kan klage på kommunale tjenester, kommunale vedtak, samt melde fra om feil.

Klage på helse- og omsorgstjenester

For å klage på utførelsen av helse- og omsorgstjenester, ta kontakt med lederen på det stedet som gir deg tjenesten pr. telefon eller send en skriftlig klage til den virksomheten du vil klage på.

Søknad om helse- og omsorgstjenester avgjøres med enkeltvedtak som kan påklages. I vedtaket du mottar vil det opplyses om hvor en eventuell klage skal sendes. 

Dersom klagen din blir avvist, vedtaket ikke blir endret eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, kan du klage til Fylkesmannen.

Klage på parkeringsbot

Klage på parkeringsbot? Benytt dette skjemaet for å klage på bot:

Klage på parkeringsbot

Klage - tildeling av barnehageplass

Les mer her: Klage i forbindelse med tildeling av barnehageplass

Klage på andre kommunale tjenester

Du kan klage på kommunale tjenester som du ikke er fornøyd med. Klagen blir registrert og sendt videre til den som er ansvarlig for tjenesten.

Du kan velge å sende klagen anonymt. Men dersom du oppgir kontaktinformasjon, vil du motta et svar fra kommunen med informasjon om resultatet av klagen, eventuelt om videre saksbehandling og når klagen vil være ferdigbehandlet. Her er skjemaet: 

Klageskjema for kommunale tjenester

Klage på andre kommunale vedtak

De fleste søknader til kommunen avgjøres som regel med et enkeltvedtak. Du kan klage på enkeltvedtak. I vedtaket du mottar vil det opplyses om hvor en eventuell klage skal sendes. I det elektroniske skjemaet du finner under, kan du klage på vedtak som gjelder:

  • Byggesak
  • Kultur
  • Parkeringstillatelse for forlytningshemmede
  • Permisjon fra undervisning
  • Redusert foreldrebetaling SFO og barnehage
  • Skjenke- og serveringsbevilling

Klageskjema for kommunale vedtak

Feilmeldingen

Hull i veien? Søppeldunk som ikke har blitt tømt? Hekk som vokser utover fortauet? I Feilmeldingen kan du melde fra om det meste når det gjelder vann og avløp, parker, friområder, veier, renovasjon og gatelys. Meldingen havner direkte hos rette instans i kommunen:

Feilmeldingen - www.sarpsborg.com/feilmeldingen

Forsøpling?

Vil du melde fra om forsøpling/villfyllinger kan du sende en henvendelse til kommunen på: postmottak@sarpsborg.com. Jo mer informasjon du kan gi oss om forsøplingen, jo bedre. Husk å informere nøyaktig hvor dette er lokalisert.