Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Legater

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Legater

13.01.2020

Et legat er en pengegave som foræres til personer som oppfyller bestemte kriterier. Nedenfor finner du oversikt over legater som administreres av Sarpsborg kommune, og nødvendig søknadsinformasjon.

Ellen og Hjalmar Wessels legat

Til ansatte ved Borregaard AS sin virksomhet i Norge – til videreutdanning, fortrinnsvis teoretisk fagutdanning. Det må vedlegges bekreftelse på fast ansettelse ved Borregaard, samt bekreftelse på opptak ved lærested.

Elektronisk søknadsskjema Ellen og Hjalmar Wessels legat

Søknadsfrist: 20. september.

Les mer om vedtektene for legatet

I dokumentet "Statutter Ellen og Hjalmar Wessels legat" kan du lese mer om vedtektene for legatet. Teksten er i stor grad basert på de historiske dokumentene fra stiftelsestidspunktet, men enkelte ord og uttrykk har blitt modernisert for å øke lesbarheten.

Arnt Bergbys fond

Utdanningsstipender til ungdom i Sarpsborg som har særlig anlegg og interesse for sang og musikk.

På grunn av legatets begrensede frie midler åpnes det ikke for søknader i 2020.

Elektronisk søknadsskjema Arnt Bergbys fond

Søknadsfrist: 20. september 2021.

Les mer om vedtektene for legatet

I dokumentet "Statutter Arnt Bergbys fond" kan du lese mer om vedtektene for legatet. Teksten er i stor grad basert på de historiske dokumentene fra stiftelsestidspunktet, men enkelte ord og uttrykk har blitt modernisert for å øke lesbarheten.