>Legater

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Legater

02.01.2018

Et legat er en pengegave som foræres til personer som oppfyller bestemte kriterier. Nedenfor finner du oversikt over legater som administreres av Sarpsborg kommune, og nødvendig søknadsinformasjon.

Ellen og Hjalmar Wessels legat

Til unge arbeidere ved Borregaards bedrifter i Norge, til videreutdanning, fortrinnsvis teoretisk fagutdanning. Søknaden vedlegges bekreftelse på fast ansettelse ved Borregaard samt bekreftelse på opptak ved lærested.

Søknadsskjema Ellen og Hjalmar Wessels legat

Send søknadsskjema til Sarpsborg kommune, postboks 237, 1702 Sarpsborg - eller til postmottak@sarpsborg.com.
Søknadsfrist: September.

Dr. Edvard K. Landes legat

Til ungdom i Sarpsborg og omegn til opplæring i praktiske fag eller til innkjøp av hjelpemidler for å komme i selvstendig virksomhet.

Søknadsskjema Dr. Edvard K. Landes legat

Send søknadsskjema til Sarpsborg kommune, postboks 237, 1702 Sarpsborg - eller til postmottak@sarpsborg.com. Søknadsfrist: September.

Arnt Bergbys fond

Til utdanning innenfor musikk, for unge musikalske personer som ellers ikke har midler til slik utdanning.

Søknadsskjema Arnt Bergbys fond

Send søknadsskjema til Sarpsborg kommune, postboks 237, 1702 Sarpsborg - eller til postmottak@sarpsborg.com.
Søknadsfrist: 15. mai.