>Vennskapsbyer

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Vennskapsbyer

Publisert: 04.01.2021

Sarpsborg har formelle vennskapsbyforbindelser med byer i alle de nordiske landene: Struer i Danmark, Forssa i Finland og Södertälje i Sverige. I tillegg Betlehem i Palestina, Grand Forks i Nord-Dakota i USA og Berwick-upon-Tweed i Nord-England.

Den 16. mai 1997 ble det skrevet under en vennskapsbyavtale mellom Sarpsborg og Betlehem. Det skjedde på Borregaard hovedgård - samme sted hvor det som senere ble Oslo-avtalene mellom Israel og Palestina ble undertegnet i 1993. Den ferskeste avtalen er med Grand Forks. Den ble undertegnet 10. oktober 2005.

Nordisk "kvartett" etablert

Foreningen Nordens arbeid etter krigen ble i vesentlig grad knyttet til vennskapsby-ordningen. Tanken om vennskapsbyer sprang fram av det hjelpearbeidet som ble drevet under krigen. I 1947 gikk lokallaget i Sarpsborg inn for Struer/Holstebro i Danmark og Södertälje i Sverige som sine vennskapsbyer. Litt senere kom Forssa i Finland med, og dermed var den nordiske "vennskapsby-kvartetten" etablert.

Opp gjennom åra har vennskapsby-arbeidet mest dreid seg om utveksling av skoleklasser og formidling av kontakt mellom ulike foreninger. "Nordiske dager" ble arrangert, der en vekslet mellom byene å være vertskap. Det begynte i Södertälje i 1948, og Sarpsborg fulgte opp året etter. Dette ble imidlertid såpass krevende at en fra 1952 gikk over til å arrangere Nordiske dager annethvert år.
Hensikten med dagene var å øke kunnskapen om de nordiske nabolandene, øke forståelsen for samarbeid, knytte personlige vennskapsbånd og skape kontakt mellom et bredest mulig utvalg av foreninger og organisasjoner. Alt med vekslende hell, viste det seg. I senere tid har da også Nordiske dager blitt et møte mellom kommunale representanter.

Forssa kommune 

Struer kommune 

Södertälje kommune 

Berwick Upon Tweed

Betlehem kommune

Grand Forks

"Eventyrskipet fra Danmark kommer i dag",skrev avisa "Sarpen" 22. mai 1945 om båten som kom fullastet med mat til sarpingene.

Mer om eventyrbåten

Den 22. juni 1945 la båten "Margina" til i havna i Sandesund. Den ble mottatt med hornmusikk, taler og en jublende menneskemengde. Det var fire byer i Vest-Jylland: Struer, Holstebro, Vinderup og Lemvig som hadde gått sammen om å skaffe Sarpsborg mat.

MarginaLasten besto av:
90 tonn poteter, 62 tonn mel og gryn, 16 tonn flesk, 15 tonn brød, 13 tonn smør, 8,5 tonn egg, 2,5 tonn pølser, 4 tonn sukker og 5 tonn "diverse".

Som takk for denne gaven vedtok en komité nedsatt av formannskapet å reise en statue i Struer havn. Oppdraget gikk til billedhoggeren Kåre Orud. Skulpturen ble avduket den 26. september 1948 med en stor delegasjon fra Sarpsborg til stede.

Det lyder som et eventyr
Slik beskrev avisa "Sarpen" begivenheten (i utdrag):
"Vi har før omtalt hvordan danske byer og distrikter har samlet inn matvarer til Norge. Det er en dansk by som har tenkt spesielt på Sarpsborg, nemlig Struer. Pinsedag morgen gikk det en båt derfra med i alt ca. 200 tonn matvarer ombord, og denne båten, "Margina", ventes hit i formiddag. Vi vet nesten ikke om vi tør røpe hva "Marginas" last består av.

Det lyder som et eventyr, men forhåpentligvis vil dagen vise, at det allikevel er den deiligste virkelighet.

Det blir nok byens husmødre som i første rekke og sterkest kommer til å føle gleden over dette ekstratilskudd til de daglige rasjoner, for i den siste tiden har det å skaffe mat hver dag virkelig vært noe av et problem. Men alle får vi jo godt av gaven og alle kommer vi til å velsigne det danske hjertelaget ....."