>Det store framtidsbildet

Innhold

Vi i Sarpsborg

Denne siden er en del av plattform for ledelse og medarbeiderskap, som er inspirert av Nyskapende arbeidsgivere(ks.no).

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Det store framtidsbildet

Publisert: 15.02.2024

Vi står overfor gjennomgripende endringer i arbeids- og samfunnslivet. Det preger kommunesektoren allerede i dag og i årenesom kommer.

En rekke utviklingstrekk påvirker det kommunale oppdraget, som klimaendringer, globalisering, en aldrende befolkning og økte forventninger fra innbyggerne.

Samtidig opplever kommunesektoren et stadig mindre økonomisk handlingsrom og økte krav til samfunnssikkerhet og beredskap. Høy tillit i samfunnet og stor evne til omstilling er grunnlaget for at kommunal sektor skal kunne møte og løse de utfordringene vi står i.

For å møte utfordringene og endringene trenger vi en nyskapende arbeidsgiverpolitikk. En nyskapende arbeidsgiverpolitikk sikrer en bærekraftig kommunesektor nå og i framtida. Gjennom god ledelse, evne til omstilling, kontinuerlig læring og samarbeid må vi løse oppgaver på nye måter.

Vi må våge mer og mobilisere. For å lykkes med omstilling og for å sikre bærekraftige løsninger, skal alle ansatte i Sarpsborg kommune vise handling gjennom å våge, å lede, å lære, å mobilisere og å samarbeide.

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er et viktig bakteppe i utviklingen av samfunns og arbeidslivet.

Omstilling i kommunal sektor er et vesentlig bidrag til en bærekraftig samfunnsutvikling. Arbeidsgiverpolitikken må støtte opp under dette.

Vi i Sarpsborg støtter opp under FNs bærekraftsmål.

  • Bærekraftsmål 4 God utdanning
  • Bærekraftsmål 5 Likestilling mellom kjønnene
  • Bærekraftsmål 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst
  • Bærekraftsmål 9 Innovasjon og infrastruktur
  • Bærekraftsmål 17 Samarbeid for å nå målene

Les mer om FNs bærekraftsmål her

Les er om bærekraft på KS sin nettside