>Om plattformen Vi i Sarpsborg

Innhold

Vi i Sarpsborg

Denne siden er en del av plattform for ledelse og medarbeiderskap, som er inspirert av Nyskapende arbeidsgivere(ks.no).

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Om plattformen Vi i Sarpsborg

Publisert: 15.02.2024

Plattform for ledelse og medarbeiderskap.

Les hele "Vi i Sarpsborg - plattform for ledelse og medarbeiderskap" her - PDF

Kommunens visjon "Sammen skaper vi Sarpsborg", er grunnlaget for plattformen Vi i Sarpsborg. Som ledere og medarbeidere skal vi bidra til en framtidsrettet utvikling av kommunen som organisasjon, tjenesteyter og samfunnsutvikler. Ordene «sammen» og «vi» understreker viktigheten av deltagelse og felleskap. Ordet «skaper» fremhever at vi må jobbe aktivt for at vi skal få det samfunnet vi ønsker oss.

«Sarpsborg» er et utrykk for hele det geografiske området Sarpsborg kommune, men samtidig peker det på vårt utviklingspotensial som by. En by som trenger et sterkt sentrum der mange bor og jobber, og med mye handel og aktivitet. Dette i samspill med boområder, arbeidsplasser og aktivitetsmuligheter i hele kommunen.

Sarpsborg kommune er for alle og skal reflektere mangfoldet i Sarpsborgsamfunnet.

For å være relevant og viktig for alle i kommunen, trenger vi historier, stemmer og erfaringer fra hele befolkningen. Samfunnsplanen har et overordnede mål: «Et attraktivt sted å bo, jobbe og oppleve»

Samfunnsplanen har tre innsatsområder:

  • Det gode hjemstedet
  • Jobbene for fremtiden
  • Opplevelser for livet

Les også: Kommunedelplan for mangfold, inkludering og likeverd

Sarpsborg skal være et attraktivt sted å bo, jobbe og oppleve.

Vi i Sarpsborg beskriver hvordan vi jobber med medarbeiderskap og hva som skal til for å skape gode arbeidsmiljøer. Vi ønsker å skape ledere som gjør ansatte kreative, nytenkende og selvstendige. Det er dette som er medarbeiderskap.

Dette er ikke et dokument som bare skal leses av alle medarbeidere i kommunen, det skal også brukes. Gode arbeidsmiljøer kan ikke bare beskrives i et dokument, de må skapes. Det er ikke noe vi kan gjøre alene.

Vi i Sarpsborg har fem fokusområder; å våge, å lede, å lære, å mobilisere og å samarbeide. For å løse morgendagens utfordringer og skape bærekraftige løsninger, må vi jobbe annerledes og løse oppgavene på nye måter. Dette gjør vi gjennom god ledelse, omstilling, kontinuerlig læring og samarbeid.

Målet er å få gode nok tjenester ut av de ressursene vi har, og å finne nye måter å mobilisere disse. Lag dere fine arbeidsdager og gi innspill til lederen om du har noen tanker om hvordan vi kan løse oppgavene annerledes.

Sammen skaper vi gode arbeidsmiljøer og attraktive arbeidsplasser i Sarpsborg kommune.

Turid Stubø Johnsen
kommunedirektør

Kontaktpersoner for plattformen