Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Ønsker dere å gifte dere borgerlig?

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Ønsker dere å gifte dere borgerlig?

04.01.2021

Borgerlige vielser gjennomføres av kommunen.

Husk å følge gjeldene smittevernregler. De finner du her.

Bestill time

Dere kan når som helst bestille time for vielse. Benytt dette skjemaet for bestilling.

Skjema må sendes folkeregisteret

Dere må sørge for at egenerklæringer, forlovererklæringer og eventuelle attester fylles ut i tide. Skjemaene sendes folkeregisteret ved ditt lokale skattekontor. Folkeregisteret foretar så en prøving av om vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt.

Klikk her for lenke til folkeregisteret (Skatteetaten) med oversikt over skjema.

Om vilkårene for å inngå ekteskap er innfridd, vil folkeregisteret utstede en prøvingsattest. Attesten er gyldig i fire måneder, og det er viktig at Sarpsborg kommune har denne i god tid innen vielsen skal finne sted. 
Attesten sender dere til kommunen per post ( Postboks 237, 1702 Sarpsborg) eller på e-post (postmottak@sarpsborg.com), eventuelt ved å levere den på kommunens servicetorg. 

Alle spørsmål knyttet til selve prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor.

Hvor og når kan vi gifte oss?

Dere kan gifte dere borgerlig i eget distrikt, i et annet distrikt i Norge, ved norske utenriksstasjoner som har vigselsrett eller for utenlandske myndigheter. I Sarpsborg kommune er det lagt opp til at vigsler gjennomføres i Sarpsborg rådhus eller i Kulåsparken.

Hva koster det å vie seg i Sarpsborg?

Vigsel - se priser her

Vielser i Sarpsborg rådhus eller i Kulåsparken på hverdager er gratis.

Hvis det er ønske om vielse andre steder i kommunen, eller utenfor arbeidstid, koster det 2 330 kroner. Dersom brudeparet ikke er bosatt i Sarpsborg, kreves et administrasjonsgebyr på 1 080 kroner. 

Faktura sendes i etterkant av vielsen.

Hvordan foregår seremonien?

Brudefolk, forlovere og gjester bør møte opp utenfor seremonirommet 10-15 minutter før avtalt tid for vigsel. Når det er deres tur, vil dere blir vist inn.

Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men det kan også være to andre myndige personer.

Tolk

Vielsen kan skje på norsk eller engelsk. For andre språk må brudeparet selv sørge for kvalifisert tolk. Tolken skal ikke være i slekt/venn med brudeparet.

Etter vielsen

Når vielsen er gjennomført og dere har signert prøvingsattestens meldingsdel, sender kommunen denne til Folkeregisteret. Det er Folkeregisteret som utsteder den endelige vigselsattesten.
Fra 1. mars 2020 vil dere som nygifte motta bekreftelse på vigsel digitalt fra Folkeregisteret i stedet for å motta en vigselsattest på papir i postkassen. Dersom du som nygift likevel ønsker å få utstedt en vigselsattest på papir, vil det være mulig å bestille dette fra Skatteetatens nettsider.

For personer som ikke er bosatt i Norge, men som gifter seg etter norsk rett, vil Folkeregisteret fortsatt sende ut en vigselsattest i brevpost. Dette fordi personer bosatt i utlandet har behov for en slik attest for å registrere vigselen i sitt lands folkeregister.

Spørsmål

Dersom du lurer på noe om vielse er du velkommen til å ta kontakt med servicetorget i Sarpsborg kommune.

Telefon: 69 10 80 00 e-post: servicetorget@sarpsborg.com

Vigslere

Her ser du liste over hvilke vigslere som finnes i Sarpsborg kommune

Følgende personer foretar vigsler i Sarpsborg kommune.
De går i turnus, og det er ikke mulig å reservere en bestemt vigsler.

 • Ida Odsæter
 • Linn Mari Haugsten Lind
 • Rita Karlsen
 • Morten Nilsen
 • Ole Christian Foss
 • Katrine Kjæreng Kolstad
 • Ellen Juliussen
 • Pål Nilsen
 • Hilde Øisang
 • Pål Backstrøm
 • Kathinka Messel
 • Per Bjørnar Wiig
 • Kristine Gustavsen
 • Therese Thorbjørnsen
 • Marit Kildedal
 • Joakim Stubberud
 • Linda Engsmyr