>Vigsel - skal du gifte deg borgerlig?

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Vigsel - skal du gifte deg borgerlig?

01.01.2018

Fra 01.01.2018 overtok Sarpsborg kommune vigselsmyndigheten fra tingretten. Det betyr at borgerlige vigsler gjennomføres av kommunen.

Begrunnelsen for at vigselsmyndigheten er flyttet over til kommunene, er blant annet at dette vil gi bedre tilgjengelighet, både ved at vigsler kan gjennomføres så nær innbyggerne som mulig og at det kan gjøres lokale tilpasninger.

Skjema må sendes folkeregisteret

Det første som må gjøres er å sørge for at egenerklæringer, forlovererklæringer og eventuelle attester fylles ut. Skjemaene sendes folkeregisteret ved ditt lokale skattekontor. Folkeregisteret foretar så en prøving av om vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt.

Klikk her for lenke til folkeregisteret (Skatteetaten) med oversikt over skjema.

Om vilkårene for å inngå ekteskap er innfridd, vil folkeregisteret utstede en prøvingsattest. Attesten er gyldig i fire måneder. Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor.

Hvor og når kan vi gifte oss?

Dere kan gifte dere borgerlig i eget distrikt, i et annet distrikt i Norge, ved norske utenriksstasjoner som har vigselsrett eller for utenlandske myndigheter. I Sarpsborg kommune er det fortrinnsvis lagt opp til at vigsler gjennomføres fredager, i Sarpsborg rådhus eller i Kulåsparken.

Hva koster det å vie seg i Sarpsborg?

Vigsel - se priser her

Vielser i Sarpsborg rådhus eller i Kulåsparken på hverdager er gratis.

Hvis det er ønske om vielse andre steder eller utenfor arbeidstid, koster det 2 150 kroner. Dersom brudeparet ikke er bosatt i Sarpsborg, kreves et administrasjonsgebyr på 1 000 kroner. Husk å ta med kvittering for betalt gebyr til vielsen.

Hvordan foregår seremonien?

Brudefolk, forlovere og gjester bør møte opp utenfor seremonirommet 10-15 minutter før avtalt tid for vigsel. Når det er deres tur, vil dere blir vist inn.

Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men det kan også være to andre myndige personer.

Tolk

Vielsen kan skje på norsk eller engelsk. For andre språk må brudeparet selv sørge for kvalifisert tolk. Dersom bruden trenger tolk, skal tolken ikke være i slekt/venn til brudgom og motsatt.

Spørsmål og bestilling

Benytt dette skjemaet for bestilling av vielse.

Kontakt servicetorget i Sarpsborg kommune for mer informasjon.

Telefon: 69 10 80 00 e-post: servicetorget@sarpsborg.com