>Visjon og verdier

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Visjon og verdier

Publisert: 02.01.2023

Kommunens visjon

«Sammen skaper vi Sarpsborg» er Sarpsborg kommunes visjon.

Visjonen ble vedtatt av bystyret i april 2018.

Kommunens verdier

Dette er verdiene vi jobber etter i Sarpsborg kommune:

 • Vi er pådrivere for at sarpsborgsamfunnet kan møte morgendagens utfordringer
 • Vi gir rom for utvikling og forbedring
 • Vi er modige og tør å finne nye løsninger
 • Vi inviterer til samarbeid og medvirkning
 • Vi legger til rette for innsyn
 • Vi møter hverandre med raushet
 • Den enkelte blir sett og hørt
 • Vi respekterer mangfold og ulikheter
 • Det er samsvar mellom ord og handling
 • Vi er forutsigbare og profesjonelle

Om verdiene

 • Sarpsborg kommunes verdier skal hjelpe oss til å ta riktige avgjørelser og prioriteringer i det daglige.
 • Gjennom dette verdisettet blir det tydelig hvilke forventninger vi skal ha til hverandre som kolleger og ledere.
 • Verdiene skal også kjennetegne oss som organisasjon både internt og eksternt.
 • Vårt felles verdisett skal prege vår hverdag, veilede oss til å ta de riktige valgene og motivere oss til å yte vårt beste.

Kommunens verdier er beskrevet i Vi i Sarpsborg - plattform for ledelse og medarbeiderskap.