>Visjon og verdier

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Visjon og verdier

Publisert: 02.01.2023

Kommunens visjon

«Sammen skaper vi Sarpsborg» er Sarpsborg kommunes visjon.

Visjonen ble vedtatt av bystyret i april 2018.

Kommunens verdier

Dette er verdiene vi jobber etter i Sarpsborg kommune:

  • Vi er pådrivere for at sarpsborgsamfunnet kan møte morgendagens utfordringer
  • Vi gir rom for utvikling og forbedring
  • Vi er modige og tør å finne nye løsninger
  • Vi inviterer til samarbeid og medvirkning
  • Vi legger til rette for innsyn
  • Vi møter hverandre med raushet
  • Den enkelte blir sett og hørt
  • Vi respekterer mangfold og ulikheter
  • Det er samsvar mellom ord og handling
  • Vi er forutsigbare og profesjonelle