Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Kommunale festetomter

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Kommunale festetomter

04.01.2021

Her kan du lese mer om innløsning av festetomter i Sarpsborg kommune

Bystyret vedtok 02.03.2017 at Sarpsborg kommune tilbyr alle tomtefestere å innløse (kjøpe) sine festetomter på følgende vilkår innen utgangen av 2022.

Boligformål: For festetomter til bolig fastsettes innløsningssummen til 15 prosent av markedspris. Markedsprisen justeres etter 3 år med virkning fra 01.01.2020. Markedsprisen er fastsatt i forhold til hvilken sone festetomten tilhører. Soneprisene er per kvadratmeter.

 • Sone 1, Kurland, kr 204,-
 • Sone 2, Kurland Nord, kr 231,-
 • Sone 3, Sandesund, kr 254,-
 • Sone 4, Sentrum, kr 509,-
 • Sone 5, Alvim, kr 137,-
 • Sone 6, Nedre Lande/Brevik, kr 182,-
 • Sone 7, Vesteng, kr 170,-
 • Sone 8, Øvre Lande, kr 248,-
 • Sone 9, Borgen/Klavestadhaugen, kr 150,-
 • Sone 10, Grålum, kr 230,-
 • Sone 11, Greåker, kr 158,-
 • Sone 12, Skjeberg, kr 147,-
 • Sone 13, Vestvold/Ise, kr 75,-
 • Sone 14, Hafslundsøy

Fritidsformål: For festetomter til fritidsformål fastsettes innløsningsprisen til 30 ganger oppregulert festeavgift på innløsningstiden. Det gjelder uansett en nedre grense for innløsningspris ut fra tre soner for beliggenhet. (Gjelder Kvastebyen og Øketangen).

 1. Tomter med beliggenhet helt ned/nesten ned til sjøen, kr. 160.000,- per tomt
 2. Tomter med sjøutsikt, kr. 80.000,- per tomt
 3. Tomter med beliggenhet uten sjøutsikt/lengst vekk fra sjøen, kr. 45.000,- per tomt

Innsjø: For festetomter ved innsjø fastsettes innløsningsprisen til 30 ganger oppregulert festeavgift på innløsningstiden. Det gjelder uansett en nedre grense for innløsning på kr. 45.000,-. (Gjelder Tunevannet, Isesjø og Børtevann).
Krav om innløsning av festetomter til lag og foreninger behandles politisk i hvert enkelt tilfelle.

Næringsformål: Innløsning av festetomter til næringsformål ble senest behandlet i bystyret 27.11.2014. For tomtefeste til næring, industri og forretningsvirksomhet kan festeren innløse sin festetomt til takst, dersom tomten ikke er av strategisk viktig betydning for kommunen som eiendoms-forvalter. Ta kontakt med team forvaltning og utvikling for takstmandat og nærmere informasjon.
Alle omkostninger i forbindelse med innløsningen, herunder takst, tinglysing av skjøte, pantedokumenter, kartforretning og oppmåling, betales av festeren. For hver innløsning tilkommer et administrasjonsgebyr med kr. 3.400,-.

Festere av bolig- og fritidstomt kan alltid benytte seg av lovens regler i stedet for innløsning i henhold til bystyrets vedtak. Festere skal ved krav om innløsning gis informasjon om muligheten til å innløse etter lovens regler. Innløsning etter bystyrets vedtak vil for de fleste av kommunens kontrakter være mer gunstig enn etter lovens regler.

Fra 01.01.2023 skjer all innløsning av kommunale festetomter til bolig- og fritidsformål etter tomtefestelovens bestemmelser.
Alle festekontraktene må vurderes individuelt etter tomtefestelovens bestemmelser, da kontraktens ordlyd er avgjørende for hvilke regler som gjelder. Hovedreglene er likevel følgende: Man kan kreve innløsning når det har gått 30 år av festetiden og deretter hvert annet år (for bolig) eller hvert tiende år (for fritid). Kravet om innløsning må være fremsatt minst ett år før innløsningstiden er inne.

Oversittes fristen, taper festeren retten til innløsning, men krav om innløsning kan fremsettes på nytt når tiden er inne (etter henholdsvis etter to år og ti år). Loven har visse begrensninger i innløsningsretten som ikke kommenteres her.
Som hovedregel skal innløsningssummen setter til 25 ganger oppregulert festeavgift, om ikke en mindre innløsningssum er avtalt. For festekontrakter som er tidsbegrenset, kan bortfester likevel kreve 40 prosent av tomteverdien på innløsningstiden, dersom annet ikke er avtalt. De fleste av kommunens kontrakter er tidsbegrensede. For nærmere informasjon om mandat for fastsettelse av tomteverdien, ta kontakt med team forvaltning og utvikling ved Anne Karine Frigaard. Det er festeren som må dekke taksten og andre nødvendige kostnader for å innløse festetomten.

Dersom du har festetomt i Sarpsborg kommune, kan du ta kontakt med Enhet eiendom ved team forvaltning og utvikling – eiendom, dersom du har spørsmål vedrørende ditt feste-forhold.

Henvendelser sendes til:
Sarpsborg kommune, Team forvaltning og utvikling – eiendom, Ann-Karin Borge, tlf. 928 45 758 eller epost akbg@sarpsborg.com
Eller: Postboks 237, 1702 Sarpsborg. Epost: postmottak@sarpsborg.com
Kommunen har kun anledning til å yte veiledning til festere av kommunal festetomt. Andre som trenger råd og veiledning om tomtefeste, bør henvende seg til eiendomsmegler, rettshjelper eller advokat. Advokatvakten på Sarpsborg hovedbibliotek tilbyr gratis juridisk hjelp og veiledning i inntil 15 minutter hver onsdag kl. 17.00–19.00.

Festesoner i Sarpsborg