>Endringer av ansvarsrettsregler i byggesaker

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Endringer av ansvarsrettsregler i byggesaker

03.01.2022

Lokal godkjenning for ansvarsrett opphørte fra og med 1. januar 2016. Foretak som ønsker ansvarsrett i byggesaker, skal (som hovedregel) nå erklære ansvar istedenfor å søke om ansvarsrett.

Erklæringen (blankett 5181) sendes sammen med søknad om tiltak eller senest før foretaket starter sin del av arbeidet. Ansvarsretten oppstår fra det tidspunktet erklæringen er sendt til kommunen.

Tidspunkt for innsending av ansvarsretterklæringer:

  • Ved søknad om rammetillatelse: erklæring(er) fra prosjekterende foretak for forhold som skal avklares i rammetillatelsen må være på plass.
  • Ved ettrinnssøknad/igangsettingssøknad: erklæring(er) fra prosjekterende og ev. kontrollerende foretak må være på plass.
  • Før øvrige foretak kan igangsette sitt arbeid: erklæring(er) for utførende og ev. kontrollerende foretak må være på plass.

Gjennomføringsplanen skal gi en fullstendig beskrivelse av fagområder, ansvarsområder og tiltaksklasser for hele tiltaket. Gjennomføringsplanen skal oppdateres for hver gang nye foretak sender inn ansvarsretterklæring. Kommunen oppfordrer til at ansvarsretterklæringen(e) sendes til ansvarlig søker, som deretter sender erklæringen(e) sammen med oppdatert gjennomføringsplan til kommunen.

Kommunen kan i tillegg godkjenne foretak for arbeider i tiltaksklasse 1 dersom foretaket ikke har den formelle kompetansen på plass. Foretaket må i så fall redegjøre for foretakets kompetanse (praksis/utdanning) i brevs form. Kommunen kan også godkjenne selvbyggere som før. For selvbyggeren brukes blankettene 5184 (søknad om ansvarsrett som selvbygger) og 5187 (erklæring for selvbygger).

Det er foretakenes ansvar å påse at de har faglig ledelse som ivaretar krav til utdanning og praksis gitt i byggesaksforskriften (SAK10) § 11-3. Kommunen skal føre tilsyn med at kvalifikasjonskravene for erklæringen er oppfylt. 

Sarpsborg kommune har laget et eksempel på utfylling av gjennomføringsplan for ulike faser. Eksempelet finner du her.

Relevante nyheter fra Direktoratet for byggkvalitet (DiBK):