Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Endringer av ansvarsrettsregler i byggesaker

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Endringer av ansvarsrettsregler i byggesaker

02.01.2020

Lokal godkjenning for ansvarsrett opphører fra og med 1. januar 2016. Foretak som ønsker ansvarsrett i byggesaker, skal fra denne datoen erklære ansvar istedenfor å sende søknad om lokal godkjenning.

Erklæringen (blankett 5181) sendes sammen med søknad om tiltak eller senest før foretaket starter sin del av arbeidet. Ansvarsretten oppstår fra det tidspunktet erklæringen er sendt til kommunen.

Tidspunkt for innsending av ansvarsretterklæringer:

  • Ved søknad om rammetillatelse: Erklæring fra prosjekterende foretak for forhold som skal avklares i rammetillatelsen må være på plass.
  • Ved ettrinnssøknad/igangsettingssøknad: Erklæringer fra prosjekterende og evt. kontrollerende foretak må være på plass.
  • Før øvrige foretak kan igangsette sitt arbeid: Erklæringer for utførende og kontrollerende foretak må være på plass.

Ansvarlig søker skal fortsatt sende gjennomføringsplanen til kommunen. Gjennomføringsplanen skal gi en fullstendig beskrivelse av fagområder, ansvarsområder og tiltaksklasser for hele tiltaket. Gjennomføringsplanen skal oppdateres for hver gang nye foretak sender inn ansvarsretterklæring. Kommunen oppfordrer til at ansvarsretterklæringen(e) sendes til ansvarlig søker, som deretter sender erklæringen(e) sammen med oppdatert gjennomføringsplan til kommunen.

Endringer i saksforskriften § 11-3 angir krav til foretakenes utdanning og praksis. Kommunen kan i tillegg godkjenne foretak for arbeider i tiltaksklasse 1 dersom foretaket ikke har den formelle kompetansen på plass. Foretaket må i så fall redegjøre for foretakets kompetanse (praksis/utdanning) i brevs form. Kommunen kan også godkjenne selvbyggere som før. For selvbyggeren brukes blankettene 5184 (søknad om ansvarsrett som selvbygger) og 5187 (erklæring for selvbygger).

Det er ikke gitt noen overgangsordninger når lokal godkjenning erstattes med egenerklæringer fra årsskiftet. Dermed blir både nye ansvarsretter og endring av ansvarsretter i pågående byggesaker berørt av overgangen.

Kommunen skal føre tilsyn med at kvalifikasjonskravene for erklæringen er oppfylt. Dette blir et eget fokusområde for det kommunale tilsynet i perioden 2016-2018.

Sarpsborg kommune har laget et eksempel på utfylling av gjennomføringsplan for ulike faser. Eksempelet finner du her.

Relevante nyheter fra Direktoratet for byggkvalitet (DiBK):