>Gatelys

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Gatelys

Publisert: 22.05.2024

Det er vanligvis eieren av veien som har ansvaret for eventuell belysning av den. 
Sarpsborg kommune har ansvar for belysning av kommunale veier i Sarpsborg. Noen steder har kommunen også ansvar for lys langs riksveier, fylkesveier og private veier.

Her kan du melde feil på veibelysning på kommunale veier i Sarpsborg

Feil på veibelysning på riks- og fylkesveier meldes til Statens vegvesen på telefonnummer 175.

Veilysnorm 

Sarpsborg kommune har en egen veilysnorm som beskriver hvordan belysning langs kommunens veier skal utføres. Dette dokumentet er først og fremst laget for entreprenører og andre som har oppdrag for kommunen. 

Her finner du veilysnorm for Sarpsborg kommune (PDF)

Se også: Teknisk spesifikasjon innmåling (PDF) og Belysningsplan for Sarpsborg kommune (PDF). 

Overføring av eierskap for veilys

Sarpsborg kommune jobber med å overføre ansvaret for veilys langs private veier til de som eier veien.

Sentrale veimyndigheter anbefaler at den som har ansvar for en vei også har ansvar for eventuell belysning. Sarpsborg kommune har inntil nylig hatt ansvaret for mange veilys langs riks- og fylkesveier, men de aller fleste av disse er nå overført til Statens vegvesen.

Sarpsborg kommune bekoster fremdeles de årlige utgiftene til veilys langs en rekke private veier. Det er ikke naturlig at kommunen dekker denne kostnaden med mindre veien har stor allmenn interesse. Kommunen jobber for å overføre veilys på private veier til veienes eiere. Hjemmelshavere og rettighetshavere til veier med slike lys ble tilskrevet om dette våren 2011. 

De som ønsker å peke på konkrete lyspunkter de mener fyller kravene til allmenn interesse og derfor fremdeles bør bekostes av Sarpsborg kommune, bes om å kontakte kommunen og begrunne dette. Alle uttalelser vil bli gjennomgått før det avgjøres hvilke punkter kommunen skal ta ansvar for videre.

De fleste lys vil ikke bli driftet videre av Sarpsborg kommune. Eierne av veiene vil få tilbud om å overta disse. I så fall vil det bli gitt tilskudd til oppgradering. Dersom eier av vei ikke ønsker å overta ansvaret for et lyspunkt, vil dette blir demontert for kommunens regning.