Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Gravemelding

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Gravemelding

04.01.2021

Før du skal grave må du melde fra om dette. Dette er viktig for å forhindre ulykker og erstatningsansvar ved et eventuelt kabelbrudd.

Se oversikt over gravearbeider i Sarpsborg her

Både privatpersoner og bedrifter skal melde fra om hvor de skal grave

  • Skal gravingen skje på egen eiendom, ring 09146 eller send e-post til gravemelding.oslo@geomatikk.no.
  • Skal gravingen skje på offentlig vei eller grunn, skal det søkes om gravetillatelse via Geomatikk AS sin kundeportal www.ledningsportalen.no. Dette gjelder hovedsakelig for entreprenører / firmaer.
  • Graving må ikke starte før forespørselen / søknaden er godkjent.
  • Tjenesten er gratis.

Geomatikk AS tar imot alle gravesøknader på vegne av Sarpsborg kommune. Det er Geomatikk som går igjennom og sjekker om søknaden er fullstendig. Søknaden videresendes deretter til Sarpsborg kommune, som gir den formelle godkjenningen.

Geomatikk kan kontaktes for informasjon om lednings- og kabelnettet på telefon 09146 eller e-post gravemelding.oslo@geomatikk.no.


Åpningstider er mandag - fredag: 07.30 - 15.30

Skjemaer

Plan for varsling og sikring av veiarbeid  

Skjemaet benyttes til varslingsplaner, som skal vise skilting og sikring av arbeidsområder på eller ved vei.

Søknadsskjema for leie av gategrunn 

Søknadsskjemaet benyttes når det er behov for å benytte gateareal i forbindelse med byggearbeider

Søknadene sendes Sarpsborg kommune, postboks 237, 1702 Sarpsborg.

Veinorm

Her finner du veinorm for Sarpsborg kommune. (PDF)

Priser

Gravearbeid i gater, veier og plasser - priser
Gebyr for gravearbeid og arbeidstillatelse i gater, veier og kommunal grunn
 KostnadstypeBeløp
 Fastgebyr  kr. 3.600
 Kontrollgebyr per kontroll  kr. 1.600
 Behandlingsgebyr for utarbeidelse av arbeidsvarsling og skiltplaner  kr. 1.600

MERK: Kontroll- og forringelsesgebyr blir fakturert til utførende entreprenør.

 

Leiepris ved bruk av veiareal samt fortau til byggearbeid
Tidsperiode (uker )Pris pr. m2 pr. uke
0-2 kr. 0
3-29 kr. 19
30-52 kr. 21
53-> kr. 23

MERK: Minimum leiepris fra og med 3. uke er kr. 1.600,-.

Gebyr for bruk av avgiftsbelagte parkeringsplasser i forbindelse med byggearbeider med mer (inkludert merverdiavgift):

  • Per dag: 170 kroner.
  • Per uke: 585 kroner.
  • Per måned: 1800 kroner.