>Slik jobber kommunen med naturmangfold

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Slik jobber kommunen med naturmangfold

Publisert: 26.06.2023

Kommunen har en egen kommunedelplan for naturmangfold, som er vedtatt av bystyret.

Kommunedelplanen skal være et overordnet styringsverktøy for ivaretakelse av naturmangfoldet i Sarpsborg. Planen består av et kunnskapsgrunnlag for naturmangfoldet i kommunen. I tillegg blir det skissert langsiktige mål og strategier for ivaretakelse og potensiell restaurering av naturmangfoldet.

Les kommunedelplan for naturmangfold her:

Kommunedelplan naturmangfold 2023-2031 - del 1 - kunnskapsgrunnlag.pdf

Kommunedelplan naturmangfold 2023-2031 - del 2 - handlingsdel.pdf

Biologisk mangfold

Begrepet biologisk mangfold omfatter den store variasjonen av livsformer som finnes i naturen.

De alvorligste truslene mot det biologiske mangfoldet i vår tid i Østfold er endret bruk og oppsplitting av arealer, introduksjon av nye arter og virkninger av sur nedbør og forurensning. Særlig utsatte naturtyper er urørt barskog, gammel løvskog, våtmark (myr, bekk, dam, strandeng, fukteng, sumpskog) og eng- og hagemarker.

I Sarpsborg kommune er det gjennomført kartlegging av ca. 325 lokaliteter (naturtyper) for biologisk mangfold, i tillegg til en rekke artsobservasjoner.

Eksterne lenker: