>Erstatningskrav ved skade på eiendom eller eiendel

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Erstatningskrav ved skade på eiendom eller eiendel

Har det oppstått skade på din eiendom eller eiendel i forbindelse med aktivitet utført av Sarpsborg kommune? Da kan det være at du har krav på erstatning.

Sarpsborg kommune har et eget skjema som skal benyttes dersom det kreves erstatning for skader. Skaden må ha oppstått i forbindelse med kommunalt vei- og anleggsarbeid, kommunens brøyting/vintervedlikehold av kommunal vei, eller som følge av nedfall fra trær/vegetasjon på kommunal eiendom.

For at kommunen skal kunne ta stilling til erstatningskrav er det viktig at du opplyser om:

  • Tidspunkt og dato for skade
  • Hvordan og hvorfor oppstod skaden
  • Hva er skadet, og hva er omfanget av skaden
  • Øvrige viktige opplysninger

Dersom skaden gjelder ditt kjøretøy trenger vi registreringsnummer og informasjon om hastighet og værforhold på tidspunkt for skaden.

Husk at skader også må meldes til ditt forsikringsselskap. Dersom skaden dekkes av forsikring er det de som står for dette (jf. Skadeserstatningsloven § 4-2). Forsikringsselskapet vil også bistå med undersøkelser og taksering av skader.

Vi gjør oppmerksom på at det er flere forutsetninger som skal oppfylles for at Sarpsborg kommune skal kunne holdes rettslig erstatningsansvarlig for en skade. Skaden må være erstatningsmessig etter gjeldene erstatningsrett.

Et erstatningsansvar krever at:

  • Det finnes et ansvarsgrunnlag
  • Det finnes en årsakssammenheng
  • Det finnes et økonomisk tap

Forsikringsselskapet ditt vil vurdere disse vilkårene når selskapet tar stilling til om det skal fremmes et erstatningskrav. Tilsvarende vilkår gjelder dersom du fremmer erstatningskrav direkte overfor kommunen. Vi anbefaler dere å kontakte forsikringen for bistand.

Les mer: 
Elektronisk skjema for å melde inn skade / erstatning kommunalteknikk