Hopp til hovedinnholdet

Hafslundsøy barneskole

Hafslundsøy barneskole

Vi ser den enkelte og har blikk for alle i en skole der barn og unge lykkes.

Hafslundsøy barneskole er en PALS-skole.

PALS står for positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling. PALS er en skoleomfattende modell for å styrke barns skolefaglige og sosiale kompetanse, forebygge og mestre atferdsproblmer i skolen og en tiltaksmodell for opplæring, veiledning og støtte til elever, ansatte og foresatte. Kjernepunktene i PALS er: ros, oppmuntring, belønning, grensesetting, forutsigbare konsekvenser og problemløsning. Skolens tre overordnede verdiord er OMSORG, ANSVAR og RESPEKT.

Kalender

Hafslundsøy barneskole